Husqvarna AB: DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2020

Henric Andersson, VD och koncernchef:
"Efter en god start på kvartalet, påverkades koncernens finansiella utveckling negativt av den snabba spridningen av Covid-19. De negativa effekterna var initialt relaterade till störningar i logistikkedjan men mot slutet av kvartalet hade nedstängningsåtgärder på många av våra huvudmarknader en ökande påverkan på vår försäljning. Totalt minskade nettoomsättningen med 4% justerat för valutaeffekter och den lämnade verksamheten i tidigare Consumer Brands divisionen. Nedgången var särskilt tydlig inom Husqvarna och Construction divisionerna medan Gardena divisionens justerade nettoomsättning ökade med 5%. Rörelseresultatet för det första kvartalet uppgick till 1 424 Mkr (1 644), motsvarande en marginal om 11,7% (12,0). Lägre nettoomsättning och minskade produktionsvolymer bidrog negativt men kompenserades delvis av besparingsåtgärder. Jag är särskilt glad över att vårt fokus på att adressera rörelsekapitalet har resulterat i en förbättring av direkt operativt kassaflöde med 1,7 miljarder kronor, till -132 Mkr jämfört med -1 807 Mkr föregående år.

Vi följer kontinuerligt utvecklingen av Covid-19 situationen. Hälsa och säkerhet för våra medarbetare och partners är vår högsta prioritet. Länders nedstängningar har en fundamentalt negativ påverkan på vår bransch och försäljningskanaler, som i slutändan påverkar efterfrågan på våra produkter och tjänster. Vi har en stark finansiell ställning och tydliga åtgärdsplaner på plats. Vi har redan initierat kostnadsbesparingar för att proaktivt adressera situationen såsom planerad arbetstidsförkortning för cirka 30 procent av våra anställda, besparingar av externa kostnader och minskat resandet samt reducerat planerade strategiska initiativ. Alla våra globala tillverknings- och lageranläggningar är i drift, om än med lägre volymer. Vi har redan vidtagit åtgärder för att underlätta en snabb återgång till normala produktionsvolymer så snart efterfrågesituationen förbättras. Våra anläggningar arbetar också med att stödja samhället genom att producera tillbehör för vården i EU och USA.

Det är en ära att ha blivit utsedd till VD och koncernchef för Husqvarna Group. Kortsiktigt kommer det här vara en period av osäkerhet och kraftfulla beslut för att hantera den uppkomna Covid-19 situationen. Vi har ett starkt team på plats och vi har en tydlig plan framåt. Förra året introducerade vi en uppdaterad affärsstrategi som bygger på ett tydligare fokus på våra slutkundssegment, robot- och batterilösningar, att stärka vårt vinnande kärnerbjudande samt att växa inom vårt tjänsteerbjudande. Detta utgör vår bas för den långsiktiga utvecklingen. Jag är övertygad om att vi fortsatt kommer att stå starka oavsett nuvarande utmaningar."

Första kvartalet 2020
  • Nettoomsättningen minskade med 11% till 12 208 Mkr (13 651), eller minskade med 14% justerat för valutakurseffekter. Nettoomsättningen minskade med 4%, justerat för den lämnade verksamheten i Consumer Brands och valutakurseffekter.
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 424 Mkr (1 644), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 11.7% (12.0).
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,73 kr (1,99).
  • Direkt operativt kassaflöde förbättrades till -132 Mkr (-1 807).

Telefonkonferens
En telefonkonferens med Henric Andersson, VD och koncernchef och Glen Instone, CFO, hålls klockan 10:00 den 24 april 2020. För deltagande, ring 08-505 583 55 eller +44 333 300 92 73, tio minuter innan konferensen börjar. Konferens-ID: Husqvarna. Telefonkonferensen kommer även att sändas direkt på
https://husqvarna-group.creo.se/200424. En inspelning av konferensen kommer att finnas tillgänglig senare samma dag.

kontakter

- Glen Instone, CFO, Senior Vice President, Finance, IR & Communication
- Johan Andersson, Director, Group Corporate Communications and Investor Relations, 0702-100 451

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Husqvarna AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2020 klockan 08:00.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?