1515
Electra Gruppens årsstämma

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054

Pressmeddelande 2020-06-25

Electra Gruppens årsstämma

 

Electra Gruppen har den 25 juni hållit årsstämma, med Peter Elving som ordförande.

Utdelning
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att någon
utdelning inte ska göras. Styrelsen och verkställande direktören öppnar för att hålla en
extra bolagsstämma under hösten där frågan om en utdelning kan komma att tas upp.  

Styrelse och revisor
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till fem. I enlighet med
valberedningens förslag omvalde stämman styrelseledamöterna Peter Elving, Petra Albuschus,
Håkan Lissinger, Alexander Oker-Blom och Jacob Wall. Årsstämman utsåg Peter Elving till

styrelsens ordförande. Revisionsbolaget EY AB valdes till bolagets revisorer intill slutet av
nästkommande årsstämma. EY kommer att utse Anders Johansson till huvudansvarig revisor.

Styrelsearvode
Stämman fastställde styrelsearvode med totalt 850 000 kr att fördelas mellan ledamöterna
enligt följande: Till styrelsens ordförande utgår 250 000 kr (tidigare 250 000 kr) och till
envar av de övriga ledamöterna utgår 150 000 kr (tidigare 150 000 kr). Till ledamöter
anställda i koncernen utgår inget arvode. 

Övriga beslut
Stämman beslutade om fastställande av resultat- och balansräkningarna för Electra Gruppen AB
och koncernen samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2019.

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anneli Sjöstedt VD och koncernchef för Electra Gruppen, 0480-584 59, mobil 070-52 584 59

Om Electra Gruppen (publ) orgnr. 556065-4054
Electra är verksamt inom två affärsområden, Retail och Logistik & IT. Retail utvecklar och driver
koncept för butikskedjor, som Elon Ljud & Bild, Em home och RingUp. Logistik & IT utvecklar och
driver moderna IT- och webblösningar i kombination med lagerhållnings- och distributionstjänster
för tredje parts räkning. Företaget har sitt kontor och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar.
Bolagets aktie (ELEC) är börsnoterat på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 25 juni 2020 kl. 16.30.

Bilaga

Source: GlobeNewswire
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?