1515
ABG Sundal Collier: Meddelande om stabiliseringsåtgärder i Nordic Paper Holding AB (publ)

30 oktober 2020

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER USA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

ABG Sundal Collier AB ("ABGSC"), meddelar härigenom att stabiliseringsåtgärder gjorts i Nordic Paper Holding AB (publ):s ("Nordic Paper" eller "Bolaget") aktier som handlas på Nasdaq Stockholm.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av befintliga aktier i Bolaget och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm ("Erbjudandet"), har ABGSC möjlighet, i egenskap av stabiliseringsansvarig, att genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den nivå som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar per dagen för handel med aktier på Nasdaq Stockholm, den 22 oktober 2020, och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. ABGSC har dock ingen skyldighet att vidta några stabiliseringsåtgärder och det finns ingen garanti för att stabiliseringsåtgärder kommer att vidtas. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett högre pris än det som anges i Erbjudandet, det vill säga 43,0 kr per aktie.

Sutriv Holding AB har utfärdat en övertilldelningsoption till ABGSC och Nordea Bank Abp, vilken kan utnyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från och med dagen för prissättningen av Bolagets aktier, att sälja ytterligare högst 5 118 523 aktier (motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet) till samma aktiepris som i Erbjudandet, det vill säga 43,0 kr per aktie, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet.ABGSC meddelar härigenom, i egenskap av stabiliseringsansvarig, att stabiliseringsåtgärder har utförts i enlighet med artikel 5.4 i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (MAR) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 på Nasdaq Stockholm och i den utsträckning som framgår nedan. Kontaktperson på ABGSC är Erik Skog (tel: +46 8 566 29 471, e-post: erik.skog@abgsc.se).

Stabiliseringsinformation:
Emittent: Nordic Paper Holding AB (publ)
Värdepapper: Aktier (ISIN: SE0014808838)
Erbjudandestorlek: 34 123 488 aktier
Övertilldelningsoption: 5 118 523 aktier
Erbjudandepris: 43,0 kr per aktie
Tradingsymbol: NPAPER
Stabiliseringsansvarig: ABG Sundal Collier AB

 

Stabiliseringstransaktioner:
Datum Antal Pris Pris Pris Valuta Handelsplats
aktier (högsta) (lägsta) (volymviktat
genomsnitt)
22 oktober 2020 1 975 42,79 38,95 41,27 SEK Nasdaq
675 Stockholm
23 oktober 2020 548 42,00 40,50 41,45 SEK Nasdaq
503 Stockholm
26 oktober 2020 194 40,50 40,00 40,50 SEK Nasdaq
228 Stockholm
27 oktober 2020 96 082 40,50 39,90 40,30 SEK Nasdaq
Stockholm
28 oktober 2020 1 064 39,50 37,98 38,64 SEK Nasdaq
678 Stockholm
30 oktober 2020 95 021 38,65 38,00 38,25 SEK Nasdaq
Stockholm

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Nordic Paper Holding AB (publ) i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Kopior av detta pressmeddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?