1515
Annons
Raybased Holding AB (publ): Stämmokommuniké

Vid extra bolagsstämma i Raybased Holding AB (publ) ("Raybased" eller "Bolaget") den 4 juni 2021, som med anledning av coronaviruset genomförts enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på Bolagets webbplats.

a. Beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier för att möjliggöra det förvärv av Randviken Förvärv AB som kommunicerats i pressmeddelande den 29 april 2021.

b. Villkorat av att emissionen med stöd av bemyndigandet i punkt a) ovan genomförs, beslutades:
  • att anta ny bolagsordning varigenom styrelsens säte, Bolagets verksamhetsföremål och företagsnamn samt gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet ändras;  
  • om sammanläggning av samtliga aktier i Bolaget varigenom ett hundra (100) aktier sammanläggs till en (1) aktie. Styrelsen bemyndigades att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen;
  • att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara sex (6) och att antalet suppleanter ska vara en (1);
  • att arvode ska utgå till styrelsens ordinarie ledamöter och ledamöter i av styrelsen inrättade utskott med totalt 1 800 000 kronor, att fördelas lika mellan styrelsens ordinarie ledamöter. Inget arvode ska utgå till styrelsesuppleanten;
  • att välja Tobias Emanuelsson, Lars Thagesson, Robin Rutili, Douglas Westerberg, Einar Lindquist och Fredrik Brodin till ordinarie styrelseledamöter och Oskar Malmén till styrelsesuppleant, samt Tobias Emanuelsson till styrelseordförande, för tiden intill slutet av nästa årsstämma; och
  • om en riktad emission av högst 885 000 teckningsoptioner, efter sammanläggningen och motsvarande en utspädning om cirka 3 procent, inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram till VD, de övriga medlemmarna av den nya ledningsgruppen samt till övriga anställda i Raybased / Randviken Fastigheter AB (publ) efter genomförandet av förvärvet.

c. Beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier vid ett eller flera tillfällen och längst intill tiden för nästa årsstämma. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om kvittning, apport, kontant betalning eller andra villkor. Bemyndigandet får utnyttjas i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning om 10 procent beräknat på antalet aktier utestående i Bolaget efter genomförandet av emissionen med stöd av bemyndigandet i punkt a) ovan.

För ytterligare information om besluten hänvisas till kallelsen som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.raybased.com.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 juni 2021 kl.14:10 CET.

För ytterligare information kontakta:
Jonas Almquist VD, Raybased Holding AB (publ) 
Telefon: +46 702 58 38 88 
jonas.almquist@raybased.com

Fredrik Brodin, Styrelseordförande, Raybased Holding AB (publ)
Telefon: +46 708 88 88 65
fredrik@broville.se

Om Raybased Holding AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag som erbjuder trådlösa tjänster för effektiv och användarvänlig fastighetsförvaltning. Tjänsterna bygger på användarvänlighet, visualisering och ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation och datainhämtning. Mjukvaruplattformen Raybased 2Way tillgängliggör data från fastigheten och från externa system direkt till fastighetsägarens olika system och applikationer. Raybaseds målsättning är att med digitaliserad fastighetsdrift öka lönsamheten, minska miljöpåverkan och förenkla vardagen för fastighetsägare. Bolagets aktie är listad på Nordic Growth Market (NGM). www.raybased.com

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?