Annons
Penser Access: Bryter trend av stark tillväxt - Bubbleroom

Tillväxten avtar i Q3
Bubblerooms omsättning för Q3 växte 2% i jämförbara enheter till 91,5 mkr. Bolaget mötte tuffare jämförelsetal i
kvartalet eftersom försäljningen via Zalandoplattformen lanserades Q3’21, men kvartalet belastas samtidigt av den
kraftiga försämringen av den europeiska klädmarknaden, och logistiska problem relaterade till lagerflytten som
bolaget genomförde under sommaren. De logistiska utmaningarna medförde bland annat att bolaget lanserade sitt
erbjudande via Zalandoplattformen i Frankrike och Belgien under september, vilket är senare än vad vi räknat med.

Kassaflöde
Bruttomarginalen var 62% (62%) med endast en marginell försvagning vilket vi anser är en stark nivå givet
valutamotvinden i Bubblerooms inköpskanaler. Bubbleroom tog engångskostnader om 7 mkr i kvartalet relaterat till
lagerflytten. Sammantaget noterade vi inga större överraskningar på kostnadssidan, men EBIT uppgick till -16 mkr
för Q3. Varulagret för Q3 ökar till 122 mkr vilket utgör 28% (18%) av omsättningen för senaste 12 mån. Vi bedömer
dock att lagernivåerna inte innebär något kortsiktigt behov av priskampanjer för att reducera nivåerna.
 
Attraktiv värdering
Vi justerar våra estimat för 2022–2024 för att reflektera en något senare Zalando-lansering än vi tidigare räknat med.
Utöver detta noterar vi att Bubbleroom märker av den utmanande retail-miljö som sannolikt kommer fortsätta prägla
Europa kommande kvartal. Vi bedömer samtidigt att bolaget har en mycket stark finansiell position med en kassa
per Q3 som utgör ca 36% av marknadsvärdet. Vi justerar vårt motiverade värde för att reflektera nya estimat. Vi ser
ett nytt motiverat värde om 23–25 kr per aktie (36–38 kr).

Läs den fullständiga analysen, publicerad 26-10-2022 kl. 11:08: https://docs.penser.se/a/3128/BBROOM20221026.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera