1515
Annons
Vestum förvärvar specialistbolag i Norge med en omsättning om 34 MNOK

Vestum AB (publ) (”Vestum”) har – genom Vestum Norway AS – ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Fibber AS (”Fibber”). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 452 096 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,1 %. Fibber kommer att ingå i Vestums segment Infrastructure. Under räkenskapsåret 2021 genererade Fibber en omsättning om 34 MNOK. Fibber har en EBITA-marginal som är högre än Vestum-koncernens justerade EBITA-marginal.

Om Fibber
Fibber grundades 2016 och utför projektering, installation och underhåll av fiber i framför allt Oslo-regionen. Fibbers kundbas innefattar telekombolag och ledande internetleverantörer.

Fibber har 25 anställda och har sitt huvudkontor i Oslo.

Fibbers siffror förväntas, förutsatt att den indikativa tidsplanen för genomförande av förvärvet kan följas, konsolideras i Vestum från och med april 2022.

Kommentar från Vestums VD Conny Ryk:

Idag välkomnar vi Fibber – ett norskt specialistbolag – till Vestum! Fibber har en tydlig nisch inom fiber-infrastruktur, besitter en hög grad av specialistkunskap och bedriver en verksamhet med god lönsamhet. Det är precis den typ av bolag som Vestum letar efter och det känns därför särskilt roligt att Fibber och dess nuvarande ägare vill ansluta till Vestum-familjen samt fortsätta utveckla och stärka Vestums position i Norge. Fibber blir Vestums första förvärv i Norge inom segmentet Infrastructure, säger Conny Ryk, Vestums VD.

Om transaktionen
Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 452 096 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,1 %. Teckningskursen har fastställts via tio dagars volymvägd genomsnittskurs ("VWAP") i Vestums aktie under perioden 8 mars 2022 till och med 21 mars 2022. Säljaren har åtagit sig att inte avyttra de tecknade aktierna under en period om 24 månader (”lock-up”). Antal utestående aktier skulle i samband med transaktionen öka från befintliga 361 617 856 till 362 069 952 aktier.

Ovanstående uppgifter om utspädning och aktieantal utgår från att tidigare offentliggjorda kvittningsemissioner genomförs.

Genomförande av förvärvet
Transaktionen förväntas genomföras inom cirka tio dagar. I samband med slutförandet av transaktionen kommer styrelsen besluta att emittera aktierna i kvittningsemissionen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande.

Rådgivare
Selmer tillhandahåller finansiell och legal rådgivning till Vestum i samband med förvärvet.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera