1515
Annons
Footway Group AB: Footway Group beslutar om företrädesemission om cirka 151 miljoner kronor

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att publiceras, offentliggöras, eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, USA, Australien, Hongkong, Kanada, Singapore, eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet "Viktig information" i slutet av detta pressmeddelande.

Styrelsen i Footway Group AB ("Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 juni 2021, beslutat om emission om högst 11 169 446 stamaktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Givet att emissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 151 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen omfattas till cirka 67% av teckningsförbindelser. Avsikten är att använda medlen till att fortsätta utveckla Bolagets multistore-plattform genom ytterligare automatisering av lager, att skapa utrymme för strategiska förvärv och för att uppnå en balanserad finansieringsstruktur.

Företrädesemissionens villkor i korthet: 
  • Styrelsen har beslutat att öka Bolagets aktiekapital med högst 1 116 944,60 kronor genom en nyemission av högst 11 169 446 aktier av serie B.
  • Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen, preliminärt 1 mars 2022, är registrerade som aktieägare (oavsett aktieslag) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
  • Aktieägare ska för en (1) befintlig stamaktie erhålla 1 (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie av serie B. Teckningskursen är 13,50 kronor per aktie (courtage utgår ej). Vid full teckning tillförs Bolaget genom nyemissionen 150 787 521,00 kronor. Full teckning skulle leda till en utspädning om cirka 11% för aktieägare som inte deltar i emissionen, men aktieägare som inte deltar har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningen genom att sälja sina teckningsrätter.
  • Emissionskostnaderna för nyemissionen beräknas uppgå till cirka 2,5 miljoner kronor.
  • Teckning av aktier ska även kunna ske utan stöd av teckningsrätter. För de fall inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning ska då i första hand ske till de som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, pro rata i förhållande till antalet nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter och, i andra hand till övriga som anmält intresse av att teckna nya aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. I den mån tilldelning enligt ovanstående inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.
  • Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från Rutger Arnhult via bolag, Lennart Ågren via Svea Bank och AltoCumulus Asset Management, del av Axel Johnson, uppgående till 101 miljoner kronor. Företrädesemissionen omfattas därmed till cirka 67% av teckningsförbindelser.

Bakgrund och motiv
Footway Group driver en plattform med specialiserade butiker online. Bolaget vill skapa relevanta platser för mötet mellan kunder och tillverkare. Kundernas värderingar inom kvalitet, pris och miljö tror Footway Group kommer vara avgörande för framtidens produkter. Bolagets 9 onlinebutiker finns idag på 24 marknader och delar ett gemensamt backend. Utöver att förvärva och starta egna butiker på plattformen optimeras den också för att kunna växa med externa butiker som då kommer att få en stärkt konkurrenskraft genom att nyttja plattformens skalfördelar inom bland annat räckvidd, logistik och kundsupport.

För att säkerställa fortsatt framgångsrik utveckling i enlighet med Bolagets affärsplan och strategi har styrelsen i Footway Group AB, genom bemyndigande från Footway Groups årsstämma 2021, beslutat om emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 11 169 446 stamaktier av serie B. Motiven till företrädesemissionen är att säkra Footway Groups rörelsekapitalbehov relaterat till automatisering av lager, att skapa utrymme för strategiska förvärv och för att uppnå en balanserad finansieringsstruktur.

Teckningsförbindelser och investeringsåtaganden
Bolaget har erhållit teckningsförbindelse från Rutger Arnhult via bolag, Lennart Ågren via Svea Bank och AltoCumulus Asset Management, del av Axel Johnson, som tillsammans representerar cirka 37% av det totala antalet aktier och cirka 27% av rösterna i Bolaget. De har åtagit sig att utnyttja sin företrädesrätt i emissionen och därmed teckna nya aktier motsvarande sin respektive ägarandel, det vill säga motsvarande totalt cirka 37% av företrädesemissionen. Utöver sin ägarandel har Rutger Arnhult via bolag och Lennart Ågren via Svea Bank tillsammans åtagit sig att teckna ytterligare cirka 30% av företrädesemissionen som därmed totalt omfattas till cirka 67% av teckningsförbindelser.

Preliminär tidplan för emissionen:
28 februari 2022 ‌ Offentliggörande av prospekt
1 mars 2022 ‌ Avstämningsdag för deltagande
2-16 mars 2022 Teckningsperiod
‌2-11 mars 2022 ‌ Handel med teckningsrätter
21 mars 2022 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet av emissionen

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?