1515
BioInvent och Transgene presenterar data för det onkolytiska viruset BT-001 vid SITC:s 35:e årliga möte

Lund, Sverige och Strasbourg, Frankrike - 15 oktober 2020 - BioInvent International AB ("BioInvent") (OMXS: BINV), ett bioteknikföretag inriktat på forskning om och utveckling av nya och first-in-class immunmodulerande antikroppar för cancerimmunterapi, och Transgene (Euronext Paris: TNG) ett bioteknikföretag som designar och utvecklar virusbaserade immunterapier för behandling av cancer, kommer att presentera en poster avseende BT-001 vid Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) 35:e årliga möte. Konferensen hålls virtuellt från 9 till 14 november, 2020.

BT-001 är ett optimerat onkolytiskt virus (OV) som utvecklas i ett samarbete mellan BioInvent och Transgene.

Abstract-titel: BT-001, an oncolytic vaccinia virus armed with a Treg-depleting huaman recombinant anti-CTLA4 antibody and GM-CSF to target the tumor microenvironment

Författare: Monika Semmrich, Jean-Baptiste Marchand, Laetitia Fend, Matilda Rehn, Nathalie Silvestre, Linda Mårtensson, Johann Foloppe, Ingrid Teige, Eric Quéméneur and Björn Frendeus

Abstract-nummer: 594

Postern kommer att finnas tillgänglig i Virtual Poster Hall 11-14 november 2020 kl. 9.00 - 17.00 EST (15.00 - 23.00 CET). De presenterande författarna kommer att svara på frågor torsdagen den 12 november kl. 16.50-17.20 EST (22.50 - 23.20 CET) och lördagen den 14 november kl. 13.00-13.30 EST (19:00 - 19:30 CET).

 
Om BioInvent
BioInvent International AB (publ) (OMXS: BINV) är ett företag i klinisk fas som identifierar och utvecklar nya och first-in-class immunmodulerande, antikroppar för cancerterapier, med två pågående program i klinisk fas l/ll för behandling av blodcancer respektive solida tumörsjukdomar. Två prekliniska program i solida tumörer förväntas gå in i kliniska studier före slutet av 2020. Bolagets validerade teknologiplattform F.I.R.S.T™ identifierar samtidigt både målstrukturer och antikroppar som binder till dem, och genererar många lovande nya läkemedelskandidater för att fylla på bolagets egen kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare licensiering och partnerskap.

Bolaget genererar intäkter från forskningssamarbeten och har licensavtal med flera läkemedelsföretag, samt från produktion av antikroppar för tredje part i bolagets helt integrerade anläggning. För mer information se www.bioinvent.com.

Om Transgene 
Transgene (Euronext Paris: TNG) är ett franskt, börsnoterat biotech-företag som fokuserar på design och utveckling av riktade immunterapier för behandling av cancer. Transgenes program använder sig av virusvektorteknik med målet att indirekt eller direkt döda cancerceller.

Bolagets program i klinisk fas är två terapeutiska vaccin (TG4010 för behandling av HPV-positiva cancrar, och TG4050, det första individualiserade terapeutiska vaccinet baserat på myvac[®]-plattformen) samt två onkolytiska virus (TG6002 för behandling av solida tumörer, och BT-001, det första onkolytiska viruset baserat på Invir.IO™-plattformen).

Med Transgenes myvac[®]-plattform gör terapeutiskt vaccin sin entré på precisionsmedicinområdet med en ny immunterapi som fullt ut kan skräddarsys för varje individ. myvac®-metoden möjliggör utveckling av en virusbaserad immunterapi som uttrycker patientspecifika mutationer som identifierats och selekterats med hjälp av artificiell intelligens-teknik som tillhandahålls av Transgenes samarbetspartner NEC.

Med bolagets Invir.IO™-plattform bygger Transgene vidare på sin expertis inom virusvektorteknik för att designa en ny generation av multifunktionella onkolytiska virus. Transgene har ett pågående Invir.IO™-samarbetemed AstraZeneca. 

Mer information om Transgene finns på: www.transgene.fr.
Följ på Twitter: @TransgeneSA (https://twitter.com/transgenesa)

För mer information, vänligen kontakta:
BioInvent:
Martin Welschof, vd                                   Mary-Ann Chang, LifeSci Advisors
046-286 85 50                                            +44 7483 284 853                  
martin.welschof@bioinvent.com                mchang@lifesciadvisors.com

Transgene:                                               
Lucie Larguier                                              Media: Citigate Dewe Rogerson
Director Corporate Communications & IR    David Dible/Sylvie Berrebi
+33 (0)3 88 27 91 04                                   +44 (0)20 7638 9571
investorrelations@transgene.fr        transgene@citigatedewerogerson.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Ideongatan 1
223 70 LUND
046-286 85 50
www.bioinvent.com

Disclaimer - BioInvent
Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Disclaimer - Transgene
Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden som är förenade med ett flertal risker och osäkerhetsfaktorer, som skulle kunna medföra att det faktiska utfallet kan komma att avvika betydligt från det som förväntas. Det finns ingen garanti för att (i) resultatet av prekliniskt arbete och tidigare kliniska prövningar ska kunna ses som en indikation på resultatet av pågående kliniska prövningar, (ii) tillsynsmyndigheter kommer att godkänna Bolagets fortsatta utvecklingsplaner för Bolagets terapier, eller att (iii) Bolaget kommer att hitta partners för utveckling och kommersialisering av sina terapier enligt tidplan, på tillfredsställande villkor eller överhuvudtaget. Om någon av dessa risker skulle realiseras kan det få en väsentlig negativ inverkan på bolagets verksamhet, utsikter, finansiella situation, resultat och utveckling. För en beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer som kan leda till att bolagets faktiska resultat, finansiella ställning, prestationer och måluppfyllelse skiljer sig från de som nämns i dessa framtidsinriktade uttalanden, se avsnittet Riskfaktorer ("Facteurs de Risque") i Universal Registration Document, som finns tillgängligt på AMF:s webbplats (http://www.amf-france.org) eller på Transgenes webbplats (www.transgene.fr). Framtidsinriktade uttalanden gäller endast per det datum de görs och Transgene förbinder sig inte att uppdatera dessa framtidsinriktade uttalanden även om det senare framkommer ny information.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?