1515
Annons
Pagero AB: Pagero Group AB (publ) publicerar delårsrapport för Q3 2021

Pagero Group AB (publ) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet (juli - september) 2021

"Ett intensivt kvartal med starka tillväxtsiffror är till ända. Vi har fortsatt våra investeringar på Pageros nyetablerade marknader utanför Norden för att möta den tilltagande globala efterfrågan. Med en genomförd nyemission i början av sista kvartalet 2021 har vi tillfört 465 MSEK i ytterligare kapital och Pagero är nu väl rustat såväl produktmässigt som organisatoriskt och finansiellt för att leverera enligt vår tillväxtplan", säger Bengt Nilsson, CEO på Pagero
 

Tredje kvartalet 2021

Starkt tredje kvartal med ökad tillväxt
 • Nettoomsättningen uppgick till 120,0 MSEK (82,8), en ökning med 45 % (46 % valutajusterat). Den organiska tillväxten uppgår till 16 % (4 %).
 
 • Återkommande intäkter uppgick till 107,8 MSEK (76,0), en ökning med 42 % (43 % valutajusterat). Ökningen är främst ett resultat av en stark tillväxt av transaktioner. Den organiska tillväxten uppgår till 14 % (8 %).
 
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBITA) uppgick till -1,9 MSEK (7,4). Förändringen jämfört med föregående år drivs av den internationella expansionen enligt lagd strategi.
 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,1 MSEK (1,4), vilket är en kombination av lägre rörelseresultat och positiv förändring i rörelsekapitalet.
 
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,49 SEK.
 
 • Pagero har per 1 juli förvärvat Gosocket SA-koncernen i Latinamerika. Se förvärvsanalys i not 3.
 
 • B2B (business-to-business) transaktioner ökar med 23 % YoY samtidigt som "clearance" transaktioner i vår sydamerikanska verksamhet ökar med över 29% YoY.
Januari - september 2021
 • Nettoomsättningen uppgick till 307,0 MSEK (253,5), en ökning med 21 % (23 % valutajusterat). Den organiska tillväxten uppgår till 12 % (11%).

 • Återkommande intäkter uppgick till 277,0 MSEK (224,7), en ökning med 23 % (25 % valutajusterat). Den organiska tillväxten uppgår till 14 % (14 %).

 • ARR (Annual Recurring Revenue) uppgick till 459,0 MSEK (316,3), en ökning med 45 % (13 %). Den organiska tillväxten av ARR uppgår till 20 %. ARR från förvärvet av Gosocket uppgår till 79,6 MSEK.

 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITA) uppgick till -22,1 MSEK (5,2). Förändringen jämfört med föregående år drivs av den internationella expansionen enligt lagd strategi.

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,7 MSEK (18,3), vilket är en kombination av lägre rörelseresultat och positiv förändring i rörelsekapitalet.

 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,72 SEK.

 • Pagero (Pty) Ltd i Sydafrika har bildats.

 • Under perioden har 38 nya partneravtal tillkommit i Pageros expanderande ekosystem.

Väsentliga händelser efter periodens slut
 • Pagero noterades på First North Growth Market den 22 oktober 2021. I samband med noteringen gjordes en nyemission om 500 MSEK och bolaget tillfördes efter emissionskostnader 465 MSEK i nytt kapital.

 • Behovet av Pageros tjänster ökar starkt i takt med att datum för lagkrav i Saudiarabien närmar sig. Över 70 nya lokala och internationella kunder har bestämt sig för att investera i Pageros tjänster. Saudiarabien är en av bolagets nyetableringsmarknader som är under utveckling.

Webcast i samband med publicering

Bengt Nilsson, CEO, kommer den 23 november kl 12.00 hålla en presentation och svara på frågor i samband med publicering av kvartalsrapporten. För att delta live, besök https://www.finwire.tv/webcast/pagero-group/q3-presentation-2021/. En inspelad version samt presentationsmaterialet kommer att återfinnas på Pageros hemsida www.pagero.com.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt Nilsson, VD

E-mail: bengt.nilsson@pagero.com

Jan-Olof Ohlsson, CFO

E-mail: jan-olof.ohlsson@pagero.com
 

Certified adviser

Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på +46 (0) 8-463 83 00 och certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan som Pagero Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 2021-11-19 17:30 CET.

Om Pagero

Pagero erbjuder ett Smart Business Network som kopplar ihop köpare och säljare världen över för automatiserad och säker kommunikation av affärsdokument (orders, faktura, betalningsfiler) i enlighet med lokala regler. Vårt öppna nätverk, i kombination med ett stort utbud av appar, hjälper våra kunder att effektivisera sina köp- och säljprocesser samt dra nytta av korrekta och tillförlitliga data - oberoende av affärssystem.

Pageros aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn PAGERO med ISIN SE0016830517.

Läs mer på www.pagero.com

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?