1515
BioInvent presenterar nya prekliniska data om first-in-class anti-TNFR2-antikroppen BI-1808 vid SITC:s 35:e årliga möte

Lund, Sverige - 9 november 2020 - BioInvent International AB ("BioInvent") (OMXS: BINV), ett bioteknikföretag inriktat på forskning om och utveckling av nya och first-in-class immunmodulerande antikroppar för cancerimmunterapi, presenterar idag nya data om BI-1808, en monoklonal antikropp inriktad mot tumörnekrosfaktorreceptor 2 (TNFR2). Kliniska fas I/IIa-studier av BI-1808 förväntas inledas före utgången av 2020.

Resultaten från en preklinisk toxikologisk studie av BI-1808 i krabbmakak redovisas vid Society for Immunotherapy of Cancers (SITC) 35:e årsmöte, i en posterpresentation med titeln "Pre-clinical development of TNFR2 ligand-blocking BI-1808 for cancer immunotherapy (https://www.bioinvent.com/media/1751/bi-1808-sitc-2020-abstract.pdf)" (Abstract-nummer: 725). BI-1808 administrerades i tre doser om 2, 20 och 200 mg/kg per vecka under fyra veckor följt av en åtta veckor lång återhämtningsperiod. Vidare presenteras resultat från försök där man stimulerat T-celler samt använt en humaniserad musmodell, båda för att utvärdera cytokinproduktion. Enligt dessa data har BI-1808 en förväntad farmakokinetisk profil (PK) och var väl tolererat i doser upp till 200 mg/kg. En stark korrelation mellan dos, exponering, receptorockupans och antitumoral behandlingseffekt kunde demonstreras i en tumörmodell med en murin surrogatantikropp för BI-1808. Dessa data har använts för att beräkna startdosen vid den kommande first-in-human-studien.

Postern kommer att finnas tillgänglig i Virtual Poster Hall 11-14 november 2020 kl 9.00 - 17.00 EST (15.00 - 23.00 CET). De presenterande författarna kommer att svara på frågor onsdagen den 11 november kl. 17.15-17.45 EST (23.15 - 23.45 CET) och fredagen den 13 november kl. 16.40-17.10 EST (22.40 - 23.10 CET).

TNFR2 är särskilt uppreglerad i tumörassocierade, regulatoriska T-celler (Tregs) och har visat sig ha stor betydelse för deras tillväxt och överlevnad. Som en del av sitt Treg-program har BioInvent identifierat och karakteriserat ett brett spektrum av TNFR2-specifika antikroppar med hjälp av det egenutvecklade n-CoDeR[®]-biblioteket och det unika screeningverktyget F.I.R.S.T[TM], där BI-1808 är den ledande kandidaten för klinisk utveckling.

"BI-1808 är en väldigt lovande läkemedelskandidat, som än en gång bekräftar hur produktiva BioInvents egenutvecklade plattformar n-CoDeR[®]/F.I.R.S.T™ är. BI-1808 konstaterats ha exceptionellt kraftfull antitumoral effekt i flera murina tumörmodeller. BI-1808 reducerar Treg intratumoralt och inducerar och ökar förekomsten av CD8+-T-celler inuti tumören in vivo, och ger synergieffekt med anti-PD1-behandling. Med dessa starka prekliniska data tryggade ser vi fram emot att studera hur cancerpatienter svarar på behandling med BI-1808", säger BioInvents vd Martin Welschof.

BI-1808 förväntas gå in i klinisk utvecklingsfas före utgången av 2020, vilket ytterligare utökar BioInvents kliniska pipeline av läkemedelskandidater med nya funktionsprinciper. Fas I/IIa-studier pågår där BioInvent utvärderar BI-1206 för behandling av hematologiska cancerformer och solida tumörer. Inom ramen för ett partnersamarbete med Transgene kommer BioInvent inom kort att inleda den kliniska utvecklingen av nästa generations onkolytiska virus BT-001, som uttrycker en egenutvecklad anti-CTLA4-antikropp.

Om BioInvent
BioInvent International AB (publ) (OMXS: BINV) är ett företag i klinisk fas som identifierar och utvecklar nya och first-in-class immunmodulerande, antikroppar för cancerterapier, med två pågående program i klinisk fas l/ll för behandling av blodcancer respektive solida tumörsjukdomar. Två prekliniska program i solida tumörer förväntas gå in i kliniska studier före slutet av 2020. Bolagets validerade teknologiplattform F.I.R.S.T™ identifierar samtidigt både målstrukturer och antikroppar som binder till dem, och genererar många lovande nya läkemedelskandidater för att fylla på bolagets egen kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare licensiering och partnerskap.

Bolaget genererar intäkter från forskningssamarbeten och har licensavtal med flera läkemedelsföretag, samt från produktion av antikroppar för tredje part i bolagets helt integrerade anläggning. För mer information se www.bioinvent.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Welschof, CEO                    Mary-Ann Chang, LifeSci Advisors
+46 (0)46 286 85 50      +44 7483 284 853
martin.welschof@bioinvent.com mchang@lifesciadvisors.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Besöksadress: Ideongatan 1
Postadress: 223 70 LUND
Telefon: 046-286 85 50
www.bioinvent.com

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?