PolyPlank AB: Delårsrapport januari-september 2020

Vd har ordet

”Corona hack”

PolyPlank (Moderbolaget)

Q3 (juli-sept) resultat 2020:PeriodenJämfört med 2019
- Nettoomsättning:             6,7 MSEK1,2 MSEK högre (+21%)
- Rörelseresultatet (EBIT): -1,2  MSEK               0,5 MSEK sämre
- Resultat efter finansiella (EBT):-1,3  MSEK 0,3 MSEK sämre
   
Q1-Q3 (jan-sept) resultat 2020:  
- Nettoomsättning:             24,5 MSEK6,0 MSEK högre (+32%)
- Rörelseresultatet (EBIT): -1,7% eller -0,4 MSEK1,9 MSEK bättre
- Resultat efter finansiella (EBT):-4,0% eller -1,0 MSEK2,4 MSEK bättre

Första halvåret började bättre än någonsin och vi trodde vi skulle klara oss från coronapandemins negativa effekter.  Vi kunde dock uppmärksamma en betydligt lägre aktivitet bland våra kunder från mitten juni och till slutet av augusti förutom vecka 33 när vi fick in en hel del ordrar. Det var som att våra kunder tog 2,5 månads semester denna ”coronasommar”. Den dåliga orderingången under denna period fick till följd att tredje kvartalet blev betydligt sämre än förväntat. Till råga på allt fick vi ett stort maskinhaveri på en av våra formsprutor där den tyska leverantören p.g.a pandemin också försenat reservdelar till mitten november. För att klara leveranser har vi tvingats köra ett extra helgskift med extern arbetskraft. Detta har lett till en ökad kostnad på ca 0,8 MSEK för perioden.

I Q4 märker vi nu tydligt att kunderna är mera avvaktande, det tar betydligt längre att ta det definitiva beslutet och lägga ordern, man avvaktar och vill se hur coronapandemin utvecklar sig.
Q4 2020 kommer att bli bättre än Q4 2019 men inte alls så bra som vi prognostiserat innan pandemin.
Orderingången i skrivande stund är 23,7 % eller 5,2 MSEK högre än motsvarande tid 2019.

Offertstocken ligger på 75,1 MSEK vilket är 201% eller 50,2 MSEK mer än motsvarande 2019. Notera att de stora budgetofferter som vi meddelat om innan har en mycket längre genomloppstid och vi förväntar oss inget konkret på dessa förrän under 2021 och 2022.

Trots fortsatt coronapandemi så kommer helåret 2020 att bli mycket bättre än helåret 2019 men tyvärr sämre än prognostiserat.

Skulle coronapandemin ”släppa greppet” skulle högst antagligen orderingången öka kraftigt i och med hur mycket vi har ”i pipeline” som är klart för beslut.

Vårt dotterbolag i Norge, Polyfiber A/S, tog igen starkt efter coronapandemins första fas med bl.a. ett antal bullerplanksordrar. Nu har dock coronarestriktionerna skärpts kraftigt i Norge vilket gör det svårarbetat och med förseningar som följd. Vi räknar dock med ett  hyfsat nära +/- nollresultat i Norge på helåret 2020.

Cay Strandén, VD

Tredje kvartalet 2020, koncernen

 • Omsättningen för perioden uppgick till 7,7 MSEK (7,6).
 • Resultatet efter avskrivningar uppgick till -1,2 MSEK (-0,7).
 • Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till -1,4 MSEK (-1,1).
 • Totalresultat för perioden uppgick till -1,4 MSEK (-1,1).
 •  Resultat per aktie uppgick till 0,00 (0,00). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 338 031 392 (252 476 176).

 Tre kvartal 2020, koncernen

 • Omsättningen för perioden uppgick till 26,0 MSEK (22,3).
 • Resultatet efter avskrivningar uppgick till -0,8 MSEK (-2,6).
 • Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till -1,4 MSEK (-3,6).
 • Totalresultat för perioden uppgick till -1,5 MSEK (-3,6).
 •  Resultat per aktie uppgick till 0,00 (-0,02). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 338 031 392 (252 476 176).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                                                     Cay Strandén

Telefon                                           0485 66 4480

Email                                               cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2020 kl 08:58 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Stockholm Certified Advisers AB, info@certifiedadviser.se , telefon +46 70 551 67 29 är bolagets Certified Adviser, www.certifiedadvisers.com

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Bilagor

Source: GlobeNewswire
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?