Alimak Group AB: Alimak Group uppmanar till poströstning för årsstämman 2020

Poströstning

Styrelsen för Alimak Group AB har beslutat att aktieägarna före årsstämman ska kunna utöva sin rösträtt per post. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet för att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska risken för smittspridning av viruset som orsakar Covid-19.

Poströstsedlar och ytterligare information om poströstningen finns tillgänglig på https://www.alimakgroup.com/Swedish/investerare/bolagsstyrning/bolagsstammor/rsstmma-2020/ och skickas med post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Notera att poströstsedlarna måste vara bolaget tillhanda senast den 6 maj 2020 kl. 17.00. Poströstning kan även ske elektroniskt med legitimering genom BankID.

Information om årsstämman kan komma att uppdateras i takt med att situationen utvecklas. Kontinuerligt uppdaterad information om årsstämman finns tillgänglig via www.alimakgroup.com.

Försiktighetsåtgärder/särskilda förutsättningar med anledning av Covid-19

Alimak Group har med anledning av det nya coronaviruset beslutat att vidta följande försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman av hänsyn till Alimak Groups aktieägares, anställdas och andra intressenters hälsa och säkerhet.
  • Ingen förtäring kommer att erbjudas.
  • Närvaron av styrelseledamöter och koncernledning kommer att minimeras.
  • Antalet närvarande funktionärer kommer att minimeras och externa gäster bjuds inte in.
  • VD, Tormod Gunleiksrud, kommer inte att hålla sitt planerade anförande.
  • De närvarande kommer att placeras väl utspridda i stämmolokalen.
  • Ingen generell frågestund kommer att hållas, utan frågorna kommer koncentreras till beslutspunkterna på dagordningen.
  • Aktieägare är välkomna att i förväg skicka frågor till årsstämman till mathilda.eriksson@alimakgroup.com.

Om du som är anmäld till Alimak Groups årsstämma har symtom på luftvägssjukdom, även milda, eller om du har varit i nära kontakt med någon som är smittad med coronaviruset önskar Alimak Group att du avstår från att närvara. Alimak Group vill därför även här påminna om möjligheten att inte närvara personligen vid Alimak Groups årsstämma utan att istället delta via ombud. Detta för att undvika ytterligare smittspridning. Alimak Groups riktlinjer bygger på Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Alimak Group följer dessutom utvecklingen noga och kan komma att vidta ytterligare försiktighetsåtgärder om Folkhälsomyndighetens riktlinjer ändras eller om Alimak Group bedömer att det behövs.

För mer information, vänligen kontakta:
Mathilda Eriksson, Investor Relations and Group Communications Manager, +46 8 402 14 41

Om Alimak Group
Alimak Group är en världsledande leverantör av vertikala transportlösningar för professionellt bruk. Med en global räckvidd som sträcker sig över 100 länder erbjuder koncernen vertikala transportlösningar som tillför kundvärde genom ökad säkerhet, produktivitet och resurseffektivitet. Alimak Groups produkter och servicelösningar säljs under varumärkena Alimak, CoxGomyl, Manntech, Avanti och Alimak Service. Koncernen har en installerad bas på cirka 70 000 hissar, plattformar, servicehissar och byggnadsunderhållsenheter runt om i världen. Koncernen grundades i Sverige 1948 och har sitt huvudkontor i Stockholm, 11 produktions- och monteringsanläggningar i 8 länder och 2 300 anställda runt om i världen. www.alimakgroup.com

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?