Husqvarna AB:s årsstämma - nytt datum för stämman och återkallat förslag om utdelning

Husqvarnas årsstämma 2020 är som tidigare meddelats framflyttad och är nu beslutad att hållas den 26 juni. Stämman kommer att genomföras, i den utsträckning som nya regler tillåter, via poströstning. I annat fall genomförs stämman fysiskt i Stockholm i ett begränsat format. Med anledning av Covid-19 situationen har Husqvarna AB:s styrelse även beslutat att återkalla det tidigare utdelningsförslaget till stämman som innebar en minskad utdelning, till att nu helt återkalla utdelningen för 2019. En reviderad kallelse till årsstämman med det nya datumet kommer att utfärdas senast den 27 maj 2020.

Förändringar i förslag till utdelning
I den tidigare kallelsen till årsstämman, som publicerades den 28 februari 2020, föreslog styrelsen en utdelning för 2019 motsvarande 2,25 kr per aktie. Den 19 mars antog styrelsen ett nytt förslag om att utdelningen för räkenskapsåret 2019 initialt skulle fastställas till 0,75 kr per aktie. Givet den pågående marknadsinstabiliteten och osäkerheten gällande de ekonomiska effekterna av Covid-19, anser styrelsen det inte lämpligt att föreslå någon utdelning till årsstämman. Följaktligen återkallar därmed Styrelsen förslaget till årsstämman (punkt 8b) i sin helhet.

Styrelsens ordförande, Tom Johnstone kommenterar: "Beslutet att helt återkalla förslaget om utdelning är i linje med de åtgärder som bolaget och styrelsen har vidtagit för att reducera påverkan av Covid-19 på företaget. Styrelsen utvärderar kontinuerligt situationen och kan kalla till en extra bolagsstämma senare i år för att besluta om en potentiell utdelning om marknaden vid tidpunkten stabiliserats och att bolagets visibilitet för resultatet har normaliserats".

Nytt datum och eventuella förändringar av årsstämmans format
Årsstämman var ursprungligen beslutad att hållas den 2 april 2020. Mot bakgrund av hälsoutmaningar kopplade till offentliga sammankomster beslutade styrelsen att skjuta upp årsstämman till ett senare datum. Styrelsen har nu beslutat att det nya datumet för stämman blir den 26 juni 2020 i Stockholm. I stället för en fysisk stämma önskar bolaget att hålla årsstämman genom att röster och frågor i förväg mailas in till bolaget, givet att nya regler för årsstämmor antas. Om poströstning inte anses praktiskt eller genomförbart (det vill säga om de nya reglerna inte godkänns), kommer stämman att hållas fysiskt i ett nerskalat format för att säkerställa deltagarnas hälsa.  

Mer detaljer, inklusive ett slutgiltigt beslut angående om årsstämman hålls som en fysisk stämma eller genom poströstning, kommer att offentliggöras i en ny formell kallelse till årsstämman senast den 27 maj 2020.

För ytterligare information kontakta:
Johan Andersson, Director, Corporate Communications and Investor Relations, 
+46 702 100 451 eller ir@husqvarnagroup.com 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Husqvarna AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2020 klockan 19:00.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?