1515
Annons
K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB: Bokslutskommuniké 2021
OKT-DEC 2021
 • Hyresintäkterna ökade till 79,7 Mkr (57,5)
 • Driftsöverskottet uppgick till 49,6 Mkr (37,6)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 131,9 Mkr (14,8)
 • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 371,4 Mkr (156,4)
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 433,6 Mkr (125,4) och resultat per stamaktie uppgick till 4,86 kr (1,36)
JAN-DEC 2021
 • Hyresintäkterna ökade till 272,7 Mkr (202,2)
 • Driftsöverskottet uppgick till 183,9 Mkr (139,5)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 167,6 Mkr (41,7)
 • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 741,9 Mkr (217,7)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 756,5 Mkr (219,6) och resultat per stamaktie uppgick till 8,10 kr (2,28)
 • Totalt antal förvaltade lägenheter uppgick vid periodens slut till 3 910 (2 981)
 • Styrelsen föreslår att en utdelning om 0,15 kr per stamaktie (0,10) lämnas till stamaktieägarna. Styrelsen föreslår att utdelning till preferensaktieägare lämnas i enlighet med bolagsordningen, vilket innebär kvartalsvis utdelning om 5,00 kr per preferensaktie (sammanlagt 20,00 kr per år).

2021 blev ett starkt år för K2A med fortsatt hög aktivitet inom såväl transaktion och projektutveckling som i förvaltning. För helåret uppgick hyresintäkterna till 272,7 Mkr och driftsöverskottet till 183,9 Mkr, vilket motsvarar en tillväxt om 34,8 respektive 31,8 procent. Vi har satt som mål att driftsöverskottet, i genomsnitt, ska öka med 25 procent per år, vilket innebar att tillväxtmålet överträffades.

Fastighetsmarknaden i Sverige var stark under 2021 och alltmer kapital allokeras till fastighetsinvesteringar. Ökad efterfrågan har bidragit till fallande avkastningskrav och högre värderingar. Särskilt stort har intresset varit för trygga tillgångar som hyresrätter och samhällsfastigheter, vilket gynnat K2A. Under fjärde kvartalet uppgick värdeförändringarna till 371 Mkr och för helåret till 742 Mkr. Värdeförändringarna bidrar till tillväxten av det långsiktiga substansvärdet, EPRA NRV. K2A:s tillväxtmål är att det långsiktiga substansvärdet, i genomsnitt, ska växa med minst 20 procent per år. Under 2021 uppgick ökningen av EPRA NRV per stamaktie till 54,6 procent.

- K2A:s fokus på hyresrätter och samhällsfastigheter i kombination med organisk tillväxt och en stark grön profil innebär att vi är väl positionerade för fortsatt positiv utveckling och hög aktivitet även framöver, säger Johan Knaust, VD K2A.

Denna information är sådan som K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-16 15:00 CET.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?