1515
Annons
Vestum etablerar plattform i Norrland genom förvärv av specialistbolag inom infrastruktur med en omsättning om 152,0 MSEK, EBITDA om 19,2 MSEK och EBITA om 16,4 MSEK

2021-09-21

Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Arctic Infra AB ("Arctic Infra"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 403 185 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,4 %. Under räkenskapsåret 2020/2021 genererade Arctic Infra en omsättning om 152,0 MSEK med en EBITDA om 19,2 MSEK och EBITA om 16,4 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 12,6 procent och EBITA-marginal om 10,8 procent.

VESTUM ETABLERAR PLATTFORM I NORRLAND GENOM FÖRVÄRV AV SPECIALISTBOLAG INOM INFRASTRUKTUR MED EN OMSÄTTNING OM 152,0 MSEK, EBITDA OM 19,2 MSEK OCH EBITA OM 16,4 MSEK

2021-09-21

Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Arctic Infra AB ("Arctic Infra"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 403 185 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,4 %. Under räkenskapsåret 2020/2021 genererade Arctic Infra en omsättning om 152,0 MSEK med en EBITDA om 19,2 MSEK och EBITA om 16,4 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 12,6 procent och EBITA-marginal om 10,8 procent.

Om Arctic Infra

Arctic Infra bygger infrastruktur i Norrbotten och Västerbotten med uppdrag inom mark, infrastruktur och anläggning. Med tre affärsområden, och uppdrag från Skellefteå till Kiruna, utvecklar Arctic Infra den norrländska infrastrukturen, konkurrenskraften och samhället i stort.

Bland kunderna finns LKAB, WPD Construction Sweden, Boliden Mineral, WT Energisystem, Trafikverket, Vestas, BillerudKorsnäs, kommuner, med flera.

Under räkenskapsåret 2020/2021 genererade Arctic Infra en omsättning om 152,0 MSEK med en EBITDA om 19,2 MSEK och EBITA om 16,4 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 12,6 procent och EBITA-marginal om 10,8 procent.

Arctic Infra har 54 anställda och har sitt huvudkontor i Luleå.

Alla refererade siffror anges med tillämpning av IFRS som är den standard som tillämpas av Vestum och är oreviderade.

Arctic Infras siffror förväntas, förutsatt att den indikativa tidsplanen för genomförande av förvärvet kan följas, konsolideras i Vestum från och med september 2021.

Kommentar från Vestums VD Conny Ryk:

Idag är vi stolta och mycket glada över att välkomna Arctic Infra till Vestum-familjen! Arctic Infra är ett viktigt förvärv för Vestum då vi etablerar oss i Norrland och samtidigt får med oss grundarna av bolaget på den fortsatta resan. Dessa entreprenörer har uppvisat en imponerande förmåga att vinna och genomföra helt rätt projekt samtidigt som de på kort tid har skapat ett stort strukturkapital. Vestum har nu genomfört 18 förvärv med bolag från Malmö till Luleå och ser mycket fram emot en fortsatt intensiv förvärvshöst, säger Conny Ryk, VD för Vestum.

Om transaktionen

Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 403 185 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,4 %. Teckningskursen har fastställts via tio dagars volymvägd genomsnittskurs ("VWAP") i Vestums aktie under perioden 7 september 2021 till och med 20 september 2021. Säljarna har åtagit sig att inte avyttra de tecknade aktierna under en period om 24 månader ("lock-up").

Antal utestående aktier skulle i samband med Transaktionen öka från befintliga 90 229 971 till 90 633 156 aktier.

Ovanstående uppgifter om utspädning och aktieantal utgår från att tidigare offentliggjorda kvittningsemissioner genomförs.

Genomförande av förvärvet

Transaktionen förväntas genomföras inom cirka två veckor. I samband med slutförandet av transaktionen kommer styrelsen besluta att emittera aktierna i kvittningsemissionen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande.

Rådgivare

Svalner tillhandahåller finansiell rådgivning och AFH Partners Advokat agerar legal rådgivare till Vestum i samband med förvärvet.

För ytterligare information kontakta:

Conny Ryk, VD Vestum AB (publ)

Tel: +46 70 775 53 10

E-mail: conny.ryk@vestum.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Vestum-pressmeddelande-20210921.pdf

Kort om Vestum

Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar specialistbolag med exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn samt infrastrukturentreprenader. Vestum söker aktivt efter kvalitetsbolag med bevisade affärsmodeller, starka marknadspositioner och förutsägbara kassaflöden där Vestum har förutsättningar att vara med och bidra till fortsatt positiv utveckling.

För mer information, vänligen besök: www.vestum.se

Vestums aktie handlas under kortnamnet VESTUM på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se.

Source: beQuoted
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera