1515
Annons
Vestum förvärvar marknadsledare inom innergårdsrenoveringar med en omsättning om 224,3 MSEK, EBITDA om 47,1 MSEK och EBITA om 41,9 MSEK

2021-10-05

Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i GW Asfalt & Trädgårdsanläggningar AB ("GW Asfalt"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 799 676 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,9 %. Under den 12 månaders rullande perioden per juni 2021 genererade GW Asfalt en omsättning om 224,3 MSEK med en EBITDA om 47,1 MSEK och EBITA om 41,9 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 21,0 procent och EBITA-marginal om 18,7 procent.

VESTUM FÖRVÄRVAR MARKNADSLEDARE INOM INNERGÅRDSRENOVERINGAR MED EN OMSÄTTNING OM 224,3 MSEK, EBITDA OM 47,1 MSEK OCH EBITA OM 41,9 MSEK

2021-10-05

Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i GW Asfalt & Trädgårdsanläggningar AB ("GW Asfalt"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 799 676 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,9 %. Under den 12 månaders rullande perioden per juni 2021 genererade GW Asfalt en omsättning om 224,3 MSEK med en EBITDA om 47,1 MSEK och EBITA om 41,9 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 21,0 procent och EBITA-marginal om 18,7 procent.

Om GW Asfalt

GW Asfalt grundades 1992 och utför helhetslösningar inom mark- och tätskiktsarbeten med specialinriktning på att renovera innergårdar. Inom erbjudandet ingår bland annat uppbyggande av väderskydd, rivning, montering av nya balkar, värmeisolering, tätskikt, överbyggnad, finplanering och trädgårdsanläggningar.

Uppdragsgivare finns såväl bland fastighetsägare och byggentreprenörer som hos kommuner och Trafikverket.

Under den 12 månaders rullande perioden per juni 2021 genererade GW Asfalt en omsättning om 224,3 MSEK med en EBITDA om 47,1 MSEK och EBITA om 41,9 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 21,0 procent och EBITA-marginal om 18,7 procent.

GW Asfalt har 80 anställda och har sitt huvudkontor i Vendelsö.

Alla refererade siffror anges med tillämpning av IFRS som är den standard som tillämpas av Vestum och är oreviderade.

GW Asfalts siffror förväntas, förutsatt att den indikativa tidsplanen för genomförande av förvärvet kan följas, konsolideras i Vestum från och med november 2021.

Kommentar från Vestums VD Conny Ryk:

Idag välkomnar vi GW Asfalt, en marknadsledare inom innergårdsrenoveringar, till Vestum! Bolaget har i nästan 30 års tid levererat helhetslösningar inom mark- och tätskiktsarbeten med specialinriktning på att renovera innergårdar och gjort det med imponerande lönsam tillväxt och låg kundkoncentration. Under de senaste 10 åren har bolaget genererat en genomsnittlig årlig organisk tillväxt om 9 %, med tvåsiffrig EBITA-marginal varje enskilt år. Vi är stolta över att ha lyckats attrahera de tidigare ägarna av detta mycket välskötta bolag och ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans med hela den tidigare ägarkretsen och företagsledningen, säger Conny Ryk, VD för Vestum.

Om förvärvet

Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 799 676 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,9 %. Teckningskursen har fastställts via tio dagars volymvägd genomsnittskurs ("VWAP") i Vestums aktie under perioden 21 september 2021 till och med 4 oktober 2021. Säljaren har åtagit sig att inte avyttra de tecknade aktierna under en period om 24 månader ("lock-up").

Antal utestående aktier skulle i samband med förvärvet öka från befintliga 91 704 503 till 92 504 179 aktier.

Ovanstående uppgifter om utspädning och aktieantal utgår från att tidigare offentliggjorda kvittningsemissioner genomförs.

Genomförande av förvärvet

Förvärvet förväntas genomföras inom cirka fyra till sex veckor. I samband med slutförandet av förvärvet kommer styrelsen besluta att emittera aktierna i kvittningsemissionen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande.

Förvärvet är föremål för sedvanliga tillträdesvillkor, innefattande konkurrensrättsligt godkännande.

Rådgivare

Svalner tillhandahåller finansiell rådgivning och Cirio Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Vestum i samband med förvärvet.

För ytterligare information kontakta:

Conny Ryk, VD Vestum AB (publ)

Tel: +46 70 775 53 10

E-mail: conny.ryk@vestum.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Vestum-pressmeddelande-20211005.pdf

Kort om Vestum

Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar specialistbolag med exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn samt infrastrukturentreprenader. Vestum söker aktivt efter kvalitetsbolag med bevisade affärsmodeller, starka marknadspositioner och förutsägbara kassaflöden där Vestum har förutsättningar att vara med och bidra till fortsatt positiv utveckling.

För mer information, vänligen besök: www.vestum.se

Vestums aktie handlas under kortnamnet VESTUM på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se.

Source: beQuoted
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera