1515
Annons
Effnetplattformen Holding AB (publ): Avstämningsdag för utdelning av aktier i Effnetplattformen EV1 AB är den 3 november 2021

Stockholm, 27 oktober 2021 -- Vid den extra bolagsstämman den 13 augusti 2021 beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om avstämningsdag för utdelningen av aktier i de tre bolagen Effnetplattformen EV1 AB, Effnetplattformen EV2 AB och Effnetplattformen EV3 AB.

Varje aktie i Effnetplattformen Holding AB (publ) (”Effnetplattformen”) berättigar till utdelning av en aktie i vart och ett av de tre bolagen.

Styrelsen har beslutat att avstämningsdagen för rätt till utdelning av aktier i Effnetplattformen EV1 AB ska vara den 3 november 2021.

Som tidigare meddelats kommer Effnetplattformen EV 1 AB, snarast möjligt efter genomförd utdelning, förvärva samtliga aktier i Alpcot Ltd:s rörelsedrivande dotterbolag Alpcot AB och Alpcot Capital Management samt Alpcot Ltd:s innehav om nio procent i Tydliga AB. Bolaget kommer därefter att ansöka om notering på Nasdaq First North Growth Market.

Observera att den fastställda avstämningsdagen ej avser utdelning av aktierna i Effnetplattformen EV2 AB och Effnetplattformen EV3 AB. Avstämningsdag för utdelning av dessa aktier kommer att meddelas via pressrelease när sådan har fastställts.

Följande tidsplan gäller för utdelningen av aktierna i Effnetplattformen EV1 AB.

1 november 2021                Sista dag för handel i aktien inklusive utdelning

2 november 2021                Första dag för handel i aktien exklusive utdelning

3 november 2021                Avstämningsdag

För ytterligare information kontakta:

Hans Runesten, styrelseordförande i Effnetplattformen Holding AB (publ), hans.runesten@effnet.com, mobil 0702-80 26 26

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2021 kl 17:10 CET.

Om Effnetplattformen Holding AB (publ)

Effnetplattformen Holding AB (publ), org.nr 559179-8342, handlas på Nasdaq First North Growth Market (symbol EFFH) sedan 28 maj 2021. Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, +46 (0)8-68421100, adviser@eminova.sewww.eminova.se. Effnetplattformen Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen Holding AB, besök www.effnetplattformenholding.se.Source: GlobeNewswire
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera