Starbreeze AB: Starbreeze företrädesemission övertecknad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Pressmeddelande 

9 september 2020 | 08:45 CEST | Regulatorisk

Utfallet i företrädesemissionen i Starbreeze ("Starbreeze") visar att 81 087 339 aktier av serie A och 262 210 018 aktier av serie B, motsvarande cirka 95 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats genom utnyttjande av teckningsrätter. Dessutom har ansökningar om teckning utan stöd av teckningsrätter motsvarande cirka 146 procent av de erbjudna aktierna tagits emot. Totalt har 3 641 745 aktier av serie A och 15 365 531 aktier av serie B, motsvarande cirka 5 procent av de erbjudna aktierna, tilldelats dem som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Tillsammans utgör således teckning med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 241 procent av de erbjudna aktierna och inga garantiåtaganden kommer därmed att utnyttjas.

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter har tilldelats aktier i enlighet med principerna i det prospekt som publicerades den 18 augusti 2020. Meddelande om tilldelning till de personer som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter förväntas distribueras den 9 september 2020. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant senast på likviddagen den 11 september 2020, enligt instruktioner på avräkningsnotan. De som har tecknat aktier genom en förvaltare kommer att få besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Endast de som har tilldelats aktier kommer att meddelas.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA 1) är den 9 september 2020. När ökningen av aktiekapitalet har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att konverteras till nya aktier. Nya aktier som har tecknats genom utnyttjande av teckningsrätter förväntas handlas på Nasdaq Stockholm omkring den 15 september 2020. Nya aktier som har tecknats utan stöd av teckningsrätter förväntas handlas på Nasdaq Stockholm omkring den 24 september 2020.

Mikael Nermark, VD och koncernchef för Starbreeze, kommenterar utfallet:

"Vi är glada över det stora intresset för vår företrädesemission och jag vill tacka alla befintliga och nya aktieägare som deltog i emissionen. Vi kan nu ta viktiga steg framåt, det första steget är fortsatt utveckling av PAYDAY 3."

Aktier och aktiekapital

Genom företrädesemissionen kommer Starbreeze aktiekapital att öka med 7 246 092,69 SEK, från nuvarande 7 246 092,69 SEK, till 14 492 185,38 SEK genom emission av 84 729 084 nya aktier av serie A och 277 575 549 nya aktier av serie B. Efter företrädesemission kommer antalet aktier i Starbreeze att uppgå till 724 609 266 aktier, varav 169 458 168 aktier av serie A och 555 151 098 aktier av serie B.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå är legal rådgivare till Starbreeze i samband med företrädesemissionen. Wesslau Söderqvist Advokatbyrå är legal rådgivare till Starbreeze i samband med företrädesemissionen och Bolagets efterlevnad av rekonstruktionsplanen och ackordet.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?