Annons
Nokia Oyj:n vuoden 2022 toisen neljänneksen taloudellinen katsaus ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsaus

Nokia Oyj 
Puolivuosikatsaus
21.7.2022 klo 8.00

Nokia Oyj:n vuoden 2022 toisen neljänneksen taloudellinen katsaus ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsaus

Hyvä kannattavuus tukee koko vuoden näkymiä

 • Toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 3 % edellisvuodesta ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta (raportoitu liikevaihto kasvoi 11 %).
 • Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 12 % ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta, ja kasvua oli sen kaikissa neljässä liiketoiminnassa. Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän liikevaihto kääntyi kasvuun jatkuneista toimitusketjujen rajoitteista huolimatta.
 • Pilvi- ja verkkopalvelut -liiketoimintaryhmän liikevaihto pysyi muuttumattomana vuodentakaiseen verrattuna ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Teknologia-liiketoimintaryhmän liikevaihto laski 25 %. Tähän vaikutti se, että tiettyjen päättyneiden lisenssisopimusten uusiminen on edelleen käynnissä.
 • Vertailukelpoinen bruttomarginaali oli 40,6 % ja liikevoittomarginaali 12,2 %. Taustalla olevaa parantunutta kannattavuutta heikensivät Teknologia-liiketoimintaryhmä ja Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän edellisvuoden kertaluonteinen ohjelmistokauppa, minkä vuoksi marginaalit laskivat edellisvuodesta.
 • Raportoitu bruttomarginaali laski 0,8 prosenttiyksikköä edellisvuodesta 40,2 %:iin ja liikevoittomarginaali kasvoi 0,5 prosenttiyksikköä 9,6 %:iin. Tämä johtui siitä, että edellä mainittuja vertailukelpoisiin marginaaleihin vaikuttavia tekijöitä tasoittivat pääosin alhaisemmat uudelleenjärjestelykulut.
 • Vertailukelpoinen laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,10 euroa. Raportoitu laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa.
 • Vapaa kassavirta oli 0,1 miljardia euroa negatiivinen ja nettokassa 4,5 miljardia euroa.
 • Kokonaisuudessaan vuoden alkupuoliskon tulos oli vahva. Liikevaihto kasvoi 2 % ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta ja vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 11,6 % (raportoitu 8,2 %). Liikevoittomarginaali laski hieman edellisvuoteen verrattuna johtuen Teknologia-liiketoimintaryhmän päättyneiden lisenssisopimusten ajoituksista, jotka heikensivät muuten parantunutta kannattavuutta.
 • Pidämme ennallaan koko vuoden 2022 liikevaihdon taloudelliset näkymät ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Koko vuoden liikevaihdon näkymä 30.6.2022 valuuttakursseilla on 23,5–24,7 miljardia euroa. Vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin näkymä pysyy aiemmin kertomallamme 11–13,5 %:n tasolla.

Tämä on tiivistelmä tänään julkaistusta Nokia Oyj:n vuoden 2022 toisen neljänneksen taloudellisesta katsauksesta ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksesta. Nokia julkaisee pörssitiedotteina vain tiivistelmän taloudellisista katsauksistaan. Tiivistelmä keskittyy konsernitason taloudellisiin tietoihin sekä Nokian näkymiin. Yksityiskohtaiset segmenttitason tulostiedot ovat saatavilla taloudellisessa katsauksessa osoitteessa www.nokia.com/luvut. Verkkosivuilla julkaistaan myös videohaastattelu, jossa käydään läpi yhteenveto toisen neljänneksen pääkohdista. Kannustamme sijoittajia perehtymään tiivistelmien lisäksi taulukot sisältäviin katsauksiin kokonaisuudessaan.

TOIMITUSJOHTAJA PEKKA LUNDMARK KOMMENTOI VUODEN 2022 TOISEN NELJÄNNEKSEN TULOSTA

Olen tyytyväinen toisen vuosineljänneksen vahvaan tulokseen. Liikevaihtomme kasvu parani kolmeen prosenttiin ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta toimitusketjujen jatkuneista pullonkauloista huolimatta. Vuosineljänneksen kannattavuus oli jälleen vahva ja vertailukelpoinen liikevoittomarginaalimme oli 12,2 %. Hieman edellisvuotta alempaan liikevoittomarginaaliin vaikuttivat tietyt sopimusten uusimisen ajoituksiin liittyvät tekijät Teknologia-liiketoimintaryhmässä sekä vertailukauteen vaikuttanut kertaluonteinen ohjelmistokauppa. Jos näitä tekijöitä ei oteta huomioon, liiketoiminnan kannattavuus parani edelleen merkittävästi.

Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmän kasvu pysyi vahvana ja liikevaihto ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta kasvoi 12 %, joka enemmän kuin kompensoi Teknologia-liiketoimintaryhmän liikevaihdon laskun. Olen tyytyväinen, että Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmä palasi kasvu-uralle, kun liikevaihto kasvoi 1 % ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta toimitusketjujen rajoitteista huolimatta. Pilvi- ja verkkopalvelut -liiketoimintaryhmän liikevaihto pysyi vakaana edellisvuoteen verrattuna.

Näemme edelleen paljon mahdollisuuksia yritysasiakasliiketoiminnassa, jossa saatujen tilausten määrä kasvoi ja liikevaihto kääntyi 8 %:n kasvuun ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Nämä ovat tärkeitä askeleita pitkän aikavälin tavoitteidemme saavuttamiseksi tällä markkinalla. Vahvistaaksemme markkinajohtajuuttamme yksityisissä langattomissa verkoissa olemme kasvattaneet vuoden alusta lähtien investointejamme T&K-työhön sekä myynti- ja markkinointikanaviin. Odotamme, että saamme näille investoinneille vahvan tuoton keskipitkällä aikavälillä, mistä on osoituksena yksityisten langattomien verkkojen liikevaihdon kaksinumeroinen kasvu tällä vuosineljänneksellä.

Vaikka makrotalouden epävarmuudet ovat lisääntyneet ympäri maailmaa ja merkittävä valuuttakurssien vaihtelu voi vaikuttaa joihinkin kehittyviin markkinoihin, uskon että strategiamme on oikea näiden haasteiden keskellä navigoimiseksi. Asemaamme vahvistaa lisäksi 5G- ja kuituyhteyksien laajamittainen käyttöönotto. Liialliseen tyytyväisyyteen ei kuitenkaan ole syytä, vaan keskitymme edelleen teknologiajohtajuuden vahvistamiseen ja kustannustehokkuuden parantamiseen, jotta voimme saavuttaa tulevien vuosien strategiset tavoitteemme.

Kokonaisuudessaan vuoden alkupuolisko oli vahva ja parantunut kilpailukykymme antaa meille hyvät edellytykset saavuttaa koko vuoden 2022 ohjeistus. Teknologia-liiketoimintaryhmän tiettyjen lisenssisopimusten uusimisen aikatauluun liittyy edelleen epävarmuutta, koronasulkujen riski on yhä olemassa ja toimitusketjujen tilanne jatkuu haastavana, vaikka merkkejä tilanteen paranemisesta on nähtävissä. Tällä hetkellä arvioimme liikevaihtomme olevan lähempänä antamamme vaihteluvälin ylälaitaa. Odotamme liikevoittomarginaalin asettuvan ohjeistuksen keskivaiheille ja teemme jatkuvasti töitä vastataksemme inflaatioon ja valuuttakursseihin liittyviin haasteisiin.

TALOUDELLINEN TULOS

EUR milj. (paitsi osakekohtainen tulos, EUR)4–6/20224–6/2021Muutos 4–6/2022 vrt. 4–6/2021Muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta 4–6/2022 vrt. 4–6/2021
1–6/20221–6/2021Muutos 1–6/2022 vrt. 1–6/2021Muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta 1–6/2022 vrt. 1–6/2021
 
Raportoitu tulos         
Liikevaihto5 8735 31311 %3 %11 22010 3898 %2 % 
Bruttokateprosentti40,2 %41,0 %-80 pp 40,4 %39,5 %90 pp  
Tutkimus- ja kehityskulut-1 091-1 0633 % -2 163-2 0605 %  
Myynnin ja hallinnon kulut-728-7122 % -1 403-1 3603 %  
Liikevoitto56448417 % 9189160 %  
Liikevoittoprosentti9,6 %9,1 %50 pp 8,2 %8,8 %-60 pp  
Katsauskauden voitto46035131 % 67961411 %  
Osakekohtainen tulos, laimennettu0,080,0633 % 0,120,119 %  
Nettokassa ja korolliset sijoitukset4 5463 68823 % 4 5463 68823 %  
Vertailukelpoinen tulos         
Liikevaihto5 8735 31311 %3 %11 22010 3898 %2 % 
Bruttokateprosentti40,6 %42,3 %-170 pp 40,7 %40,3 %40 pp  
Tutkimus- ja kehityskulut-1 069-1 0116 % -2 122-1 9857 %  
Myynnin ja hallinnon kulut-623-5856 % -1 204-1 1376 %  
Liikevoitto7146825 % 1 2961 2345 %  
Liikevoittoprosentti12,2 %12,8 %-60 pp 11,6 %11,9 %-30 pp  
Katsauskauden voitto5855399 % 1 00191410 %  
Osakekohtainen tulos, laimennettu0,100,0911 % 0,170,166 %  
ROIC118,5 %18,4 %10 pp 18,5 %18,4 %10 pp  
1 Vertailukelpoinen ROIC = vertailukelpoinen liikevoitto verojen jälkeen, neljä viimeisintä vuosineljännestä / sijoitettu pääoma, viisi viimeisintä vuosineljännestä keskimäärin. Lisätietoja Nokia Oyj:n vuoden 2022 toisen neljänneksen taloudellisen katsauksen ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksen Tunnusluvut-osiossa. 
Liiketoimintaryhmien tuloksetMatkapuhelin-
verkot
Verkko-
infrastruktuuri
Pilvi- ja verkkopalvelutTeknologiaKonsernin yhteiset toiminnot ja muut
EUR milj.4–6/20224–6/20214–6/20224–6/20214–6/20224–6/20214–6/20224–6/20214–6/20224–6/2021
Liikevaihto2 5932 3802 1531 7787537033054017762
Muutos edellisvuoteen9 % 21 % 7 % -24 % 24 % 
Muutos edellisvuoteen ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta1 % 12 % 0 % -25 % 16 % 
Bruttokateprosentti40,2 %40,9 %35,4 %35,3 %37,2 %35,7 %99,7 %99,8 %-5,2 %-4,8 %
Liikevoitto/-tappio291249247162-510217332-36-70
Liikevoittoprosentti11,2 %10,5 %11,5 %9,1 %-0,7 %1,4 %71,1 %82,8 %-46,8 %-112,9 %

NÄKYMÄT

 Koko vuosi 2022
Liikevaihto123,5–24,7 miljardia euroa (ennallaan ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta, oikaistu valuuttakursseilla)1
Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti211–13,5 %
Vapaa kassavirta225–55 % vertailukelpoisesta liikevoitosta

1 Olettaen, että 30.6.2022 vaihtosuhde 1 EUR = 1,04 USD pysyy ennallaan loppuvuoden 2022 ja perustuen vuoden alkupuoliskon toteutuneisiin vaihtosuhteisiin (päivitetty aikaisemmasta 31.3.2022 vaihtosuhteesta 1 EUR = 1,11 USD). Vuoden 2021 lopun vaihtosuhdeoletuksella liikevaihtonäkymä olisi edelleen 22,6–23,8 miljardia euroa.
2 Katso Nokia Oyj:n vuoden 2022 toisen neljänneksen taloudellisen katsauksen ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksen osiosta ”Tunnusluvut” selvitys siitä, miten nämä termit on määritelty.

Näkymät, pitkän aikavälin tavoitteet (3–5 vuotta) ja kaikki jäljempänä kuvatut taustalla olevat oletukset ovat tulevaisuutta koskevia lausumia, ja niihin kohdistuu lukuisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka on kuvattu jäljempänä tässä tiedotteessa Riskitekijät-osiossa.

 • Nokian näkymien taustaoletuksissa odotetaan arvioitujen kohdemarkkinoidemme alla olevan taulukon mukaista kokoa ja kasvua (Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmä ilman Kiinaa ja Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmä ilman Submarine Networks -liiketoimintaa) perustuen vuoden alkupuoliskon toteutuneisiin EUR/USD-vaihtosuhteisiin ja olettaen vaihtosuhteen olevan loppuvuoden ajan 1,04 (päivitetty):
 2022 Kohdemarkkinat (miljardia euroa)Kasvu ilman valuuttakurssi-muutosten vaikutusta
Matkapuhelinverkot51+5 %
Verkkoinfrastruktuuri47+5 %
Pilvi- ja verkkopalvelut27+3 %
Nokian kohdemarkkinat125+4 %
 • Nokian näkymien taustaoletukset liiketoimintaryhmien liikevoittoprosenteille vuonna 2022:
 Koko vuosi 2022
Matkapuhelinverkot6,5–9,5 %
Verkkoinfrastruktuuri9,5–12,5 %
Pilvi- ja verkkopalvelut4,0–7,0 %
Teknologia> 75 %
 • Arvioimme Teknologia-liiketoimintaryhmän liikevoiton pysyvän pääosin vakaana vuonna 2022 ja pidemmällä aikavälillä.
 • Arvioimme Konsernin yhteiset toiminnot ja muut -osion negatiivisen nettovaikutuksen olevan 250 miljoonaa euroa vuonna 2022 ja pidemmällä aikavälillä.
 • Koko vuonna 2022 Nokia odottaa Teknologia-liiketoimintaryhmän vapaan kassavirran olevan noin 450 miljoonaa euroa vähemmän kuin liikevoiton johtuen ensisijaisesti tietyiltä lisenssinsaajilta aiempina vuosina saamistamme ennakkomaksuista.
 • Vertailukelpoisten rahoitustuottojen ja -kulujen arvioidaan olevan noin 150–200 miljoonaa euroa kulua koko vuonna 2022 ja 100–150 miljoonaa euroa pidemmällä aikavälillä (päivitetty);
 • Vertailukelpoisten tuloverokulujen arvioidaan olevan noin 450 miljoonaa euroa koko vuonna 2022 ja pidemmällä aikavälillä.
 • Tuloveroihin liittyvien ulosmenevien rahavirtojen arvioidaan olevan noin 400 miljoonaa euroa koko vuonna 2022 ja pidemmällä aikavälillä; ja
 • Käyttöomaisuusinvestointien arvioidaan olevan noin 650 miljoonaa euroa koko vuonna 2022 ja noin 600 miljoonaa euroa pidemmällä aikavälillä.

Valuuttakurssimuutoksiin liittyvä nyrkkisääntö: Olettaen nykyisen liikevaihdon ja kokonaiskustannusten jakaumamme (katso Nokia Oyj:n vuoden 2022 toisen neljänneksen taloudellisen katsauksen ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksen Tilinpäätöstiedot-osion liitetieto 1, Laadintaperiaatteet), arvioimme Yhdysvaltain dollarin vahvistumisella 10%:lla suhteessa euroon olevan noin 5%:n positiivinen vaikutus liikevaihtoon, positiivinen vaikutus liikevoittoon ja lievä positiivinen vaikutus liikevoittoprosenttiin ennen valuuttasuojausta. Kuluvalla tilikaudella emme valuuttasuojauksen johdosta odota juurikaan vaikutusta liikevoittoon, mutta odotamme lievää negatiivista vaikutusta liikevoittoprosenttiin (päivitys).

Nokian pitkän aikavälin tavoitteet, sellaisina kuin ne on julkaistu vuoden 2021 viimeisen neljänneksen tulostiedotteessa, säilyvät ennallaan.

VAROJENJAKO OSAKKEENOMISTAJILLE

Osingonjako

5.4.2022 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää yhteensä enintään 0,08 euron varojenjaosta osakkeelta. Valtuutusta käytetään osingonjakoon ja/tai varojen jakamiseen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta neljässä erässä valtuutuksen voimassaoloaikana neljännesvuosittaisten tulosjulkistusten yhteydessä, ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin.

Valtuutuksen nojalla vuoden toisella neljänneksellä jaettiin 0,02 euron osakekohtainen osinko jonka yhteissumma oli 113 miljoonaa euroa.

Hallitus päätti 21.7.2022 jakaa osinkoa 0,02 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on 26.7.2022, ja osinko maksetaan 4.8.2022. Todellinen osingonmaksupäivä Suomen ulkopuolella määräytyy osinkomaksut siirtävien välittäjäpankkien käytäntöjen mukaan.

Tämän ilmoitetun toisen osingonjaon ja vuoden 2022 toisella neljänneksellä maksetun ensimmäisen osingonjaon jälkeen hallituksen jäljellä oleva varojenjakovaltuutus on enintään 0,04 euroa osakkeelta.

Varojenjaon toisen erän arvioidaan olevan yhteensä noin 112 miljoonaa euroa vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä.

Osakkeiden takaisinosto-ohjelma

Vuonna 2020 ja 2021 Nokian kassavirta oli vahva, mikä on vahvistanut merkittävästi yrityksen kassaa. Yhtiön pääomarakenteen hallitsemiseksi yhtiön hallitus aloitti osakkeiden takaisinosto-ohjelman yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla. Ostot alkoivat helmikuussa 2022. Kesäkuun 2022 loppuun mennessä Nokia on ostanut takaisin 30 335 608 osaketta ja käyttänyt ostoihin yhteensä noin 144 miljoonaa euroa. Osakekohtainen painotettu keskihinta on ollut 4,73 euroa. Ohjelman tavoitteena on palauttaa osakkeenomistajille vaiheittain enintään 600 miljoonaa euroa kahden vuoden kuluessa.

RISKITEKIJÄT

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen:

 • kilpailun intensiteetti, jonka odotetaan jatkuvan voimakkaana
 • kykymme varmistaa tuotteiden kehityssuunnitelmien ja kustannustemme kilpailukyky lisäämällä tutkimus- ja kehitysinvestointeja
 • kykymme hankkia tiettyjä vakiokomponentteja, kuten puolijohteita, ja niiden kustannukset
 • häiriöt maailmanlaajuisessa toimitusketjussa
 • kiihtyvä inflaatio, lisääntynyt maailmanlaajuinen makrotalouden epävarmuus ja merkittävät valuuttakurssivaihtelut
 • COVID-19-pandemian laajuus ja kesto sekä vaikutukset talouteen
 • sota tai muut geopoliittiset konfliktit, häiriöt ja niiden mahdolliset kustannukset
 • muut makrotalous-, toimiala- ja kilpailukehitykset
 • älypuhelinvalmistajien, autoalan yritysten, kuluttajaelektroniikkayritysten ja muiden lisenssinsaajien kanssa solmimiemme uusien ja nykyisten patenttilisenssisopimusten ajoitus ja arvo
 • brändi- ja teknologialisensoinnin tulokset, immateriaalioikeuksien turvaamisen ja puolustamisen kustannukset ja patenttilisensointiin liittyvä lainsäädäntö
 • tiettyjen projektien valmistumisten ja hyväksymisten ajoitus
 • tuotejakaumamme ja alueellinen jakaumamme
 • epävarmuus tuloverokulujen ja ulosmenevien rahavirtojen ennustamisessa pitkällä aikavälillä, sillä ne riippuvat myös voiton alueellisen jakautumisen ja lähdeveron alaisen liikevaihdon muutoksista, patenttilisensoinnin kassavirran ajoittumisesta ja verolainsäädännön muutoksista, mukaan luettuina Yhdysvaltojen mahdollinen verouudistus ja OECD:n ehdotukset
 • kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia Yhdysvalloissa ja Suomessa sekä niiden kirjaaminen taseeseemme
 • kykymme täyttää vastuullisuus- ja muut ESG-tavoitteemme, mukaan luettuina kasvihuonekaasupäästöihin liittyvät tavoitteemme; sekä tämän tiedotteen kohdassa Tulevaisuutta koskevat lausumat ja 3.3.2022 julkaistun vuoden 2021 20-F-vuosikertomuksen Operating and financial review and prospects-Risk factors -kohdassa määritellyt riskitekijät.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden kehityksestä. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat, hyödyt tai näkymät, jotka liittyvät strategioihimme, tuotejulkistuksiin, kasvun hallintaan, vastuullisuus- ja muihin ESG-tavoitteisiin, liiketoimintamme operatiivisiin tunnuslukuihin sekä päätöksiin markkina-alueilta vetäytymiseksi; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen (mukaan lukien COVID-19:n vaikutus, vaikutuksen ajankohta ja kesto liiketoimintaamme, toimitusketjuumme ja asiakkaidemme liiketoimintaan) ja tuleviin osinkoihin ja muuhun voitonjakoon; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien markkinaosuus, hinnat, liikevaihto, tuotot, katteet, kassavirta, saamisten ajoittuminen, liiketoiminnan kulut, varaukset, arvon alentumiset, verot, valuuttakurssit, suojaukset, investointivarat, inflaatio, tuotekustannusten alentuminen ja kilpailukyky; D) toimeenpanokyky, odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin organisaatiorakenteessa tai toimintamallissa; ja E) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät ”jatkua”, ”uskoa”, ”sitoutua”, ”arvioida”, ”odottaa”, ”tavoitella”, ”vaikuttaa”, ”aikoa” tai muut vastaavat ilmaisut. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy lukuisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, ja jotka voivat johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat merkittävästi näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on tällä hetkellä saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikea ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja ovat riippuvaisia olosuhteista tulevaisuudessa. Tekijät, mukaan lukien riskit ja epävarmuudet, jotka voisivat aiheuttaa näitä eroavaisuuksia sisältävät ne riskit ja epävarmuudet, joista on kerrottu yllä olevassa osiossa Riskitekijät.

SIJOITTAJAPUHELU

Nokian sijoittajapuhelu alkaa 21.7.2022 kello 11.30. Linkki sijoittajapuhelun esitykseen julkaistaan osoitteessa www.nokia.com/luvut. Median edustajat voivat seurata esitystä joko edellä mainitun linkin kautta tai numerossa +1-412-717-9224.

TALOUDELLINEN KALENTERI VUODELLE 2022

 • Nokia suunnittelee julkaisevansa vuoden 2022 kolmannen neljänneksen ja tammi–syyskuun osavuosikatsauksensa 20.10.2022.

Nokia
Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

Olemme luotettava kumppani kriittisissä verkoissa ja sitoutuneet jatkuvaan innovaatioon sekä teknologiajohtajuuteen matkapuhelin-, kiinteissä ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.

Sitoutumalla korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja turvallisuusstandardeihin olemme mukana rakentamassa tuottavampaa, vastuullisempaa ja monimuotoisempaa maailmaa.

Lisätietoja:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Maria Vaismaa, viestintäjohtaja

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 40 803 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Liite


Source: GlobeNewswire
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera