1515
Annons
Fintech är lösningen till fastighetsbranschen framtida behov av finansiering

Stockholm, Sverige – Efter nya kapitalkrav på bankerna 2013 har storbankerna successivt dragit sig tillbaka från nybyggnationssegmentet i fastighetsbranschen. Samtidigt räknar Boverket med att det behövs byggas omkring 60 000 nya bostäder per år fram till 2030 för att matcha befolkningsökning och inflyttning. Fintechbolagen kommer att ta en allt större del av kakan när behovet av finansiering växer snabbt.

Fastighetsutvecklare och fastighetsägare söker allt större lån till allt större projekt. Marknaden som redan omsätter hundratals miljarder växer med stor efterfrågan från investerare, fastighetsutvecklare och fastighetsägare. Därför satsar Tessin att gå alltmer på nya investeringsprodukter och på att komplettera det befintliga investerarnätverket med
institutionella investerare. Hittills har bolaget förmedlat 3,9 miljarder kronor via sin skalbara, flexibla plattform. Under 2021 lanserade Tessin det digitala fastighetsbolaget Tessin Properties i syfte att erbjuda en ny typ av investeringsprodukt, Kassaflödeslånet, som genererar avkastning i form av löpande intäkter från ett växande fastighetsbestånd.

Många fastighetsutvecklare ser fintech som en lösning på ett väldigt komplext problem. Med rätt digitala verktyg kan vi erbjuda väsentligt snabbare processer och därmed finansiera fler fastighetsprojekt som annars inte hade blivit av. Utöver detta sitter vi på en specialistkunskap inom nischen och en grundförståelse för affären som möjliggör mer flexibla finansieringslösningar. I korthet kan man säga att fintech förändrar hur fastighetsfinansiering går till i grunden, säger Heidi Wik, VD för Tessin Nordic Holding.

Fintechbranschen har under de senaste åren genomgått både tillväxts- och mognadsfaser.
Nya spelare har gett upphov till en mängd banbrytande produkter och tjänster, inte minst
på bolåne- och privatmarknaderna, såväl som inom krediter och betalningar. Under de
kommande åren förutspås fastighetsfinansiering som förverkligas genom fintech fortsätta
växa kraftigt tack vare mer flexibla och dynamiska finansieringslösningar och som en följd
av bankernas ökade regelverkskrav.

Fintech utgör en brygga mellan investerare och marknad samt möjliggör för investerare
att ta del av innovativa – och högavkastande – investeringsprodukter, vilket gör att intresset
har skjutit i höjden. Många vill utöka och diversifiera sin portfölj och då är fastigheter ett
bra alternativ, avslutar Heidi Wik.

För mer information vänligen kontakta:
Heidi Wik
VD, Tessin Nordic Holding AB (publ)
+46 70 546 49 61
heidi@tessin.se

Om Tessin
Tessin grundades 2014 och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Verksamheten baseras på en egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande tillgångsslag med balanserad risk och säkerhet i form av framför allt fastighetspant. Vid utgången av 2021 hade Tessin över 58,000 registrerade medlemmar på plattformen. Tessin erbjuder idag finansiering till fastighetsbolag och fastighetsutvecklare i Sverige och Finland. Lånen finansieras via Tessins plattform genom ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin har förmedlat totalt cirka 3,9 miljarder kronor i finansiering till mer än 300 olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till byggnationen av fler än 7 000 bostäder tillsammans med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Sedan starten har motsvarande cirka 2,8 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till mellan 9-10 procent.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera