1515
Annons
MedHelp Care publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Tredje kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 19 547 TSEK (17 510 TSEK), motsvarande en ökning om 11,6%.
 • EBITDA ökade med 15,5% och uppgick till 3 990 TSEK (3 453 TSEK), motsvarande en EBITDA-marginal om 20,4% (19,8%).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 613 TSEK (1 694 TSEK).

Januari – september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 58 741 TSEK (53 289 TSEK), motsvarande en ökning om 10,2 procent.
 • EBITDA minskade med 23,7% och uppgick till 10 001 TSEK (13 102 TSEK), motsvarande en EBITDA-marginal om 17,0% (24,6%).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9 800 TSEK (7 734).

Proforma

 • Rörelsefrämmande verksamhet i Danmark har bolagiserats under perioden och avyttrades i september på förvärvsbalansräkning per den 1 januari 2021. Jämförelseperioder under 2020 är proformajusterade för att visa jämförbar verksamhet.
 • Den avyttrade verksamheten har minskat nettoomsättningen med 1 440 TSEK (proforma -1 286 TSEK) och minskat EBITDA med 24 TSEK (proforma -95 TSEK) i det tredje kvartalet och minskat nettoomsättningen med 3 991 TSEK (proforma -3 774 TSEK) och minskat EBITDA med 103 TSEK (proforma -201 TSEK) under perioden januari-september.

VD har ordet

Spännande produktutveckling och fortsatt tillväxt

Efter en lyckad notering på Nasdaq First North den 26 oktober och en fulltecknad emission som inbringade 50 miljoner kronor är jag väldigt glad över att hälsa våra drygt 1100 nya aktieägare välkomna! Nu är vi redo att ta nästa steg på MedHelp Cares resa med ökade möjligheter att fortsätta vårt arbete med att stärka tillväxttakten i enlighet med vår strategi. Fokus kommer främst att vara att intensifiera utvecklingen av vår SaaS-plattform samt ökade satsningar på marknadsföring för att nå högre kännedom om vårt erbjudande på marknaden.

När samhället under kvartalet har börjat återgå till det normala efter pandemin upplever vi tydligt hur aktiviteten hos befintliga såväl som nya potentiella kunder börjar ta fart igen. Vi ser att både kontaktpersoner och partners kommer tillbaka efter neddragningar och permitteringar, och att många företag nu vill ta kontroll över sin kostsamma sjukfrånvaro. Detta har lett till att vi under de senaste månaderna har kunnat öka användarbasen hos befintliga kunder samtidigt som förutsättningarna för nya kontakter och säljmöten blivit bättre. Vi har haft nöjet att välkomna ett 10-tal nya kunder som under kvartalet börjat använda våra tjänster, varav flera är större företag där det finns stor potential att över tiden ansluta fler av deras medarbetare. Detta ligger i linje med vår tillväxtmodell som innebär att många kunder ansluter till oss i mindre skala för att successivt växa i antal användare och värde för bolaget.

Nettoomsättningen har sedan årsskiftet ökat med 10 procent, samtidigt som tillväxttakten under det tredje kvartalet stärkts till 12 procent jämfört med samma period föregående år. Enligt plan har vi under året satsat på marknadsföring och anställt nya medarbetare vilket har påverkat lönsamheten negativt på EBITDA-nivå. Detta ligger i linje med vår tillväxtplan som fortsättningsvis kommer att påverka lönsamheten. Framåt så ökar vi nu aktivitetsnivån ytterligare för att bana väg för en högre tillväxttakt.

Vi har under det tredje kvartalet lagt ner mycket arbete på att vidareutveckla vår SaaS-plattform i syfte att bredda det funktionella utbudet och förbättra skalbarheten. Detta har varit ett genomgående tema under 2021 och kommer att möjliggöra mer effektiv tillväxt både vertikalt och horisontellt. Dessutom har vi under kvartalet påbörjat lanseringen av en utökad funktionalitet i vår frånvarohanteringstjänst för att förbättra både gränssnitt och användarupplevelse. Arbetet kommer att slutföras under vintern samtidigt som vi fortsätter öppna upp plattformen för rikare integrationsmöjligheter med andra affärs- och HR-system genom att lansera ett öppet API.

En ambitiös tillväxtstrategi kommer fortsättningsvis att innebära investeringar. Förutom produktutveckling, kommer vi att fokusera resurser på marknadsföring och säljinsatser mot både nya och befintliga kunder. Tillsammans med befintliga kunder ser vi en potential att utveckla och utöka samarbetet såväl i Sverige som på andra internationella marknader där de har närvaro och behov av motsvarande lösning. Från att sedan tidigare ha haft ett avtal med IKEA i Sverige så har vi nu tecknat ett globalt ramavtal med Inter IKEA Group, vilket är i enlighet med vår tillväxtmodell; att expandera befintliga kunder. Inter IKEA Group kan nu välja att använda våra tjänster i samtliga länder där de är verksamma.

Två andra faktorer vi ser som avgörande för att nå vårt tillväxtmål är vårt arbete med kundnöjdhet och ISO-certifieringen för informationssäkerhet. Vi räknar med att under Q4 få vårt ledningssystem för informationssäkerhet på plats, och under första kvartalet nästa år även den formella ISO27001 certifieringen. Detta ser vi som en viktig kvalitetsstämpel och grundsten i vår affär givet att vårt erbjudande i hög utsträckning bygger på att även säkerställa att våra kunder hanterar känsliga personuppgifter för sina medarbetare på ett GDPR-säkert och korrekt sätt i samband med sjukfrånvaro. Det är något som vi vet att många företag idag har en utmaning att uppnå.

Slutligen vill jag säga att jag med stor entusiasm ser fram emot avslutningen av ett spännande år. Det fjärde kvartalet har fått en bra start och vi kommer målinriktat fortsätta vårt arbete med att hjälpa företag att på ett tidigt skede identifiera hälsorisker bland sina medarbetare för att undvika kostsam långtidssjukfrånvaro.

Tobias Ekros, VD MedHelp Care.

Viktiga händelser under perioden januari – september 2021

 • Styrelsen i MedHelp Care beslutade att genomföra en spridningsemission och i samband med det ansöka om en notering på Nasdaq First North Growth Market.
 • Den 1 september genomfördes avyttringen av det danska dotterbolaget MedInfo ApS.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • MedHelp Care har noterats på Nasdaq First North Growth Market och I samband med det genomfört en lyckad spridningsemission som tecknades till 310 procent. Bolaget har tillförts ca 50 miljoner kronor före emissionskostnader och fått drygt 1100 nya aktieägare i samband med noteringen.
 • MedHelp Care har den 28 oktober tecknat ett globalt ramavtal med Inter IKEA Group som ger dem möjlighet att avropa MedHelp Cares tjänster i samtliga länder där Inter IKEA Group är verksamma.
Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?