1515
Kommuniké från årsstämma i Bublar Group AB (publ)

Bublar Group AB (publ) höll under onsdagen den 14 april 2021 årsstämma för verksamhetsåret 2020. Årsstämman genomfördes i Stockholm. Aktieägarnas deltagande genomfördes genom poströstning och årsstämman kunde följas digitalt via länk. Aktieägarna fattade beslut om bl.a. fastställande av resultat- och balansräkning, ändring av bolagsordningen, bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m. samt val av styrelse och styrelsearvoden.

Styrelse
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Staffan Eklöw, Per Anders Wärn och Malin Carlström. Till nya ledamöter valdes Magnus Meyer och Mikko Setälä. Per Anders Wärn valdes till styrelsens ordförande.

Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med 165 000 kronor till ordföranden och 82 500 kronor till externa styrelseledamöter.

Revisor
Till revisionsbolag och revisor valdes Grant Thornton med revisor Carl Niring som huvudansvarig revisor. Revisorn arvoderas enligt löpande räkning.

VD:s anförande
Peter Levin, Koncernchef och VD sammanfattade året som gått och möjligheterna framåt för koncernen. Peter Levins anförande kommer att finnas tillgängligt i sin helhet på bublar.com under torsdagen den 15 april.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade att ändra bolagets företagsnamn samt gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen varigenom § 1, § 4 och § 5 har fått följande nya lydelse:

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Goodbye Kansas Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 4. Aktiekapitalet
Aktiekapitalet ska vara lägst 3 000 000 kronor och högst 7 500 000 kronor.

§ 5. Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 100 000 000 stycken och högst 250 000 000 stycken.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m.
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner.

Bemyndigandet ska omfatta nyemissioner av aktier, och/eller emission av konvertibler, och/eller teckningsoptioner, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden intill nästa årsstämma. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Valberedning
Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende nomineringsprocess för valberedning.

Disposition av resultat
Vid årsstämman beslutades att bolaget ska balansera i ny räkning: 208 732 310 kronor.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på Bublar Group AB:s hemsida, www.bublar.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann Lindell Saeby, Kommunikations- och IR-direktör, Bublar Group
Telefon: 0768-99 98 48, e-mail: ann.lindell.saeby@bublar.com

Anders Lundström, CFO Bublar Group
Telefon: 073 106 66 66, e-mail: anders.lindell@bublar.com

Bublar Group
Bublar Group AB (publ) är efter förvärvet av Goodbye Kansas Nordens ledande noterade bolag inom visualisering och XR-teknologi. Företaget utvecklar produkter och lösningar baserade på avancerad teknologi; Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), VFX produktion, Cinematics, Performance capture & scanning, Digital Humans och Real Time animation.

Koncernen har världsledande bolag som kunder inom TV, film, streaming, spel, industri och e-handel. I företaget ingår dotterbolagen Goodbye Kansas (inkl. Infinite Entertainment), Vobling, Sayduck, Virtual Brains (inkl. Plotagon). Bublar har huvudkontor i Stockholm samt kontor i London, Helsingfors, Vilnius, Hamburg, Belgrad, Los Angeles och Manila. Företaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Bolaget har G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, Stockholm, email: ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?