1515
BioInvent International AB: Delårsrapport januari-mars 2021

"BioInvent fortsatte att göra betydande kliniska och finansiella framsteg under första kvartalet 2021. Positiva interimsresultat från fas 1/2a-studien av BI-1206 i non-Hodgkins lymfom (NHL) är mycket uppmuntrande. Vår finansiella ställning stärktes med en riktad nyemission, vilket ger oss finansiell kapacitet att fortsätta transformeringen av BioInvent genom att expandera vårt kliniska program. Genom emissionen breddas vår institutionella ägarbas" - Martin Welschof, vd BioInvent.

Händelser under kvartalet
PROJEKTNYHETER

 • (R) BioInvents fas 1/2a-data tyder på att BI-1206 återställer effekten av rituximab hos återfallspatienter med non-Hodgkins lymfom.
 • BioInvent rekryterade den första patienten i fas 1/2a-studie av first-in-class anti-TNFR2-antikroppen BI-1808 för behandling av patienter med solida tumörer och CTCL.
 • BioInvent och Transgene rekryterade den första patienten i en fas 1/2a-studie av det nya onkolytiska viruset BT-001 för behandling av solida tumörer.
 • (R) BioInvent reviderade avtalet med CRUK avseende anti-FcγRllB-antikroppen BI-1206 inför data från fas 1/2-studier. I utbyte mot en engångsersättning på 2,5 miljoner GBP har det reviderade avtalet förenklat och reducerat Bioinvents åtaganden gentemot CRUK.
 • BioInvent presenterade proof-of-concept-data för anti-FcyRIIB-antikroppen BI-1607 på AACR 2021.
FINANSIERING
 • (R) BioInvent genomförde framgångsrikt en riktad nyemission om cirka 962 MSEK (116 MUSD).
Händelser efter kvartalet
 • BioInvent erhöll IND-godkännande för fas 1/2a-studie av anti-TNFR2-antikroppen BI-1808.
Finansiell information
FÖRSTA KVARTALET 2021
 • Nettoomsättning 6,2 (16,7) MSEK.
 • Resultat efter skatt -79,8 (-32,6) MSEK.
 • Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning -1,94 (-1,63) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten -51,5 (-35,4). Likvida medel per 31 mars 2021 1 577,1 (117,1) MSEK.
Den fullständiga rapporten bifogas som pdf och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.bioinvent.se/investerare/#finansiellarapporter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander                                                            
Senior Director Investor Relations                                    
+46 (0)46 286 85 50                                                                              
cecilia.hofvander@bioinvent.com                                    

BioInvent International AB (publ)
Org nr.: 556537-7263
Besöksadress: Ideongatan 1
Postadress: 223 70 LUND
Telefon: 046 286 85 50
www.bioinvent.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2021 kl. 08:00 CEST.

Om BioInvent
BioInvent International AB (Nasdaq Stockholm: BINV) är ett bioteknikföretag inriktat på att identifiera och utveckla nya immunmodulerande, first-in-class-antikroppar för immunterapibehandling av cancer. Bolaget har för närvarande tre läkemedelskandidater i fyra pågående kliniska fas I/II-studier, avsedda för behandling av hematologiska cancerformer och solida tumörer. Bolagets validerade, egenutvecklade teknologiplattform F.I.R.S.T™ identifierar samtidigt både målstrukturer och antikroppar som binder till dem, och genererar många nya, lovande läkemedelskandidater till bolagets egen kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare licensiering och partnerskap.

Bolaget genererar intäkter från forskningssamarbeten och har licensavtal med flera ledande läkemedelsföretag, samt från produktion av antikroppar för tredje part i bolagets helt integrerade anläggning. För mer information se www.bioinvent.com.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?