1515
H & M Hennes & Mauritz AB Niomånadersrapport
Nio månader (2019-12-01 - 2020-08-31)
 • H&M-gruppens nettoomsättning uppgick till MSEK 134 482 (171 061) under räkenskaps-årets första nio månader. Utvecklingen har påverkats kraftigt negativt av covid-19-situationen, framför allt under andra kvartalet, då butiker stängdes tillfälligt på de flesta marknaderna; som mest cirka 80 procent av koncernens butiker.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK -1 613. Koncernens resultat efter skatt uppgick till MSEK -1 242, motsvarande SEK -0:75 per aktie. Exklusive IFRS 16 uppgick resultatet efter finansiella poster till MSEK -1 847 (11 988).
Tredje kvartalet (2020-06-01 - 2020-08-31)
 • H&M-gruppens nettoomsättning under tredje kvartalet uppgick till MSEK 50 870 (62 572). I lokala valutor minskade nettoomsättningen med 16 procent. Försäljningen påverkades av covid-19-situationen. I början av kvartalet var cirka 900 av koncernens drygt 5 000 butiker tillfälligt stängda. Vid kvartalets utgång var antalet tillfälligt stängda butiker drygt 200.
 • Bruttoresultatet uppgick till MSEK 24 851 (31 815), vilket motsvarar en bruttomarginal om 48,9 procent (50,8).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 2 365. Exklusive IFRS 16 uppgick resultatet efter finansiella poster till MSEK 2 267 (5 011).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till MSEK 1 821 motsvarande SEK 1,10 per aktie. Exklusive IFRS 16 uppgick resultatet efter skatt till MSEK 1 746 (3 859).
 • H&M-gruppens likviditet är fortsatt god. Per den 31 aug 2020, var likvida medel MSEK 12 138 (13 064). Summan av likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter var MSEK 41 413 (25 641).
 • H&M-gruppen har genomfört snabba och kraftfulla åtgärder för att hantera covid-19 situationen. Krisarbetet har omfattat alla delar av verksamheten, bland annat gällande varuinköp, investeringar, hyror, bemanning och finansiering. Detta i kombination med väl uppskattade kollektioner och en stark kostnadskontroll har lett till en snabb resultat-återhämtning.
 • H&M-gruppens omnimodell med en stark och lönsam onlinetillväxt i kombination med optimering av butiksportföljen leder successivt till ökat värdeskapande.

 • Försäljningen i september 2020 minskade med 5 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande period föregående år. 166 butiker, motsvarande 3 procent av det totala antalet butiker, är i dagsläget fortsatt stängda. Ett stort antal av koncernens butiker påverkas fortfarande av lokala restriktioner och begränsade öppettider.

 • Kundernas snabbt förändrade beteende har accelererats av covid-19. Därför ökar nu H&M-gruppen takten ytterligare i förändringsarbetet med digitala satsningar, optimering av butiksportföljen och allt mer integrerade kanaler.
 • Cirka en fjärdedel av H&M-gruppens butiker har enligt avtal rätt att omförhandlas eller avslutas varje år. För 2021 planeras en nettominskning om cirka 250 butiker.

"Med väl uppskattade kollektioner och snabba, kraftfulla åtgärder vände vi tillbaka till vinst redan i tredje kvartalet. Våra medarbetare har gjort fantastiska insatser för vår snabba återhämtning. Även om utmaningarna är långt ifrån över, bedömer vi att vi har lagt det värsta bakom oss och ser goda förutsättningar att komma stärkta ur krisen. Efterfrågan på prisvärda, hållbara produkter väntas öka i spåren av pandemin, vilket vårt kunderbjudande är väl positionerat för. Vi accelererar nu vårt förändringsarbete för att fortsätta öka värdet för kunderna", säger Helena Helmersson, vd.

Kommentar av Helena Helmersson, vd                                                    

"Väl uppskattade kollektioner i kombination med snabba, kraftfulla åtgärder gör att vår återhämtning går bättre än väntat. Vi har en stark, lönsam onlinetillväxt och allt fler butiker har kunnat öppna igen. Med mer fullprisförsäljning än väntat och en stark kostnadskontroll återvände vi till vinst redan i det tredje kvartalet. Våra team runt om i världen har gjort ett fantastiskt arbete. Även om utmaningarna är långt ifrån över bedömer vi att vi har lagt det värsta bakom oss och ser goda förut-sättningar att komma stärkta ur krisen.

Allt fler kunder har börjat handla online under pandemin och visar oss tydligt att de värdesätter en smidig och inspirerande upplevelse där butik och online samspelar och stärker varandra. De senaste årens stora investeringar har varit viktiga för vår återhämtning och vi accelererar nu vårt förändringsarbete ytterligare för att möta kundernas förväntningar. Vi ökar de digitala satsningarna, accelererar butiks-konsolideringen och gör kanalerna alltmer integrerade. För att säkerställa att våra erbjudanden är relevanta för kunderna och för att kunna öka tillgängligheten i alla kanaler, kommer snabbhet och flexibilitet att bli ännu viktigare framöver, framför allt i varuförsörjningskedjan.

Covid-19 belyser också vikten av hållbarhet. Efterfrågan på prisvärda, hållbara produkter väntas öka i spåren av pandemin, vilket vårt kunderbjudande är väl positionerat för. Genom vårt arbete för att bli cirkulära och klimatpositiva ökar vi andelen hållbara och förnybara material och vi utvecklar nya intäktsströmmar. Tillsammans med vårt accelererade förändringsarbete kommer detta att stärka vår motståndskraft och bidra till en långsiktig lönsam tillväxt för H&M-gruppen."

Läs mer om våra satsningar och vårt hållbarhetsarbete på sid 11.
Telefonkonferens i samband med niomånadersrapporten

Niomånadersrapporten för 2020, 1 december 2019 - 31 augusti 2020, publiceras kl. 08.00 den 1 oktober 2020. En telefonkonferens för finansmarknad och media hålls på engelska kl. 09.00 där vd Helena Helmersson, finanschef Adam Karlsson och IR-chef Nils Vinge medverkar.
För inloggningsuppgifter till telefonkonferensen vänligen registrera er på hmgroup.com eller via länken:

http://emea.directeventreg.com/registration/3383536

För bokning av intervjuer med vd Helena Helmersson, finanschef Adam Karlsson och IR-chef Nils Vinge i samband med niomånadersrapporten den 1 oktober, vänligen kontakta:

Kristina Stenvinkel, kommunikationsdirektör
Telefon: 08-796 39 08
E-mail: stenvinkel@hm.com
Kontakt

Nils Vinge, IR-ansvarig 08-796 52 50
Helena Helmersson, vd    08-796 55 00 (växel)
Adam Karlsson, finanschef            08-796 55 00 (växel)
 

H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
106 38 Stockholm
Tel: 08-796 55 00, fax: 08-20 99 19, e-mail: info@hm.com
Styrelsens säte: Stockholm, org.nr. 556042-7220

För mer information om H&M-gruppen se hmgroup.com.
Informationen i denna delårsrapport är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg för offentliggörande den 1 oktober 2020 kl 08.00 (CEST). Denna delårsrapport, liksom ytterligare information om H&M-gruppen finns tillgänglig på hmgroup.com.
H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. I dagsläget har H&M-koncernen 51 onlinemarknader och cirka 5 000 butiker på 74 marknader, inklusive franchisemarknader. 2019 uppgick nettoomsättningen till SEK 233 miljarder. Antalet anställda uppgår till cirka 179 000. Ytterligare information finns på hmgroup.com.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?