Annons
Söder Sportfiske - Bokslutskommuniké 2021

Fjärde kvartalet i sammandrag

  • Nettoomsättning ökar med 12,0 % till 41,1 (36,7) MSEK. Den organiska tillväxten var 2,9 %, (68,5 %)
  • Bruttomarginalen uppgick till 39,8 % (42,5 %)
  • Rörelseresultatet (EBIT) exkl noteringskostnader uppgick till -2,7 (2,2) MSEK där avskrivningar på Goodwill uppgick till 0,8 (0,0) MSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,29 SEK

Perioden 1 januari - 31 december

  • Nettoomsättning ökar med 17,1 % till 194,0 (165,7) MSEK. Den organiska tillväxten var 15,1% (57,4 %)
  • Bruttomarginalen uppgick till 40,0 % (38,9 %)
  • Rörelseresultatet (EBIT) exkl noteringskostnader uppgick till 15,1 (18,4) MSEK där avskrivningar på Goodwill uppgick till 0,8 (0,0) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 1,07 SEK
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning utbetalas för räkenskapsåret 2021

VD kommenterar kvartalet

När vi summerar 2021 kan vi konstatera att vi som bolag har gjort stora framsteg mot vårt mål att ta en ledande position på den europeiska sportfiskemarknaden. Vi avslutade dessutom året med att under Q4 förvärva den ledande flugfiskeaktören Fishline. Förvärvet stärker vår position på sportfiskemarknaden och adderar ytterligare potential för tillväxt och lönsamhet samt sju nya kollegor med ett stort kunnande och kompetens.

Det säsongsmässigt lilla fjärde kvartalet bjöd på ett utmanande marknadsläge där pandemieffekter och tidigare isläggning jämfört med Q4 2020 dämpade efterfrågan. Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 41,1 MSEK, vilket är en ökning med 12,0%. Den organiska tillväxten landade på 2,9% och drevs av en fortsatt stark utlandsförsäljning där vi gör vårt omsättningsmässigt största kvartal hittills med en försäljning på 9,9 (7,7) MSEK. Vi ser fortsatt en bred tillväxt i Europa med Tyskland som draglok. Den svenska försäljningen var i kvartalet tydligt märkt av lägre efterfrågan och den organiska tillväxten var -4,1% där den fysiska butiken var mest påverkad.

Bruttomarginalen för koncernen landade på 39,8% för kvartalet vilket är strax under helårssiffran. En större andel försäljning i Black Week-perioden tillsammans med att majoriteten av leverantörsbonusar i fjol togs i Q4 förklarar skillnaden mot föregående år.

Koncernens EBIT exkl. noteringskostnader i Q4 landar på -2,7 (2,2) MSEK där goodwillavskrivning relaterat till Fishline-förvärvet står för -0,8 MSEK. I vår Q2-rapport som publicerades inför noteringen kommenterade jag följande kring utsikterna inför H2: ”jag förväntar mig att vi kommer se ett lägre rörelseresultat under H2 2021 jämfört med samma period förra året. Samt att tillväxten under H2 2021 kommer vara positiv men på en lägre nivå än vår långsiktiga ambition.” När vi nu summerar H2 2021 ser vi att utvecklingen har varit i linje med denna förväntan. Vi nådde under andra halvåret en organisk omsättningstillväxt på 6,8% och EBIT exkl. noteringskostnader på 5,2 (8,7) MSEK. Givet det säsongsmässigt mindre Q4 blir effekterna av de investeringar vi gjort under året särskilt tydliga på resultatet i detta kvartal.
Vi har under kvartalet påbörjat integrationen av Fishline och realiserat flertalet synergier på både kostnads- och intäktssidan. Helårssiffrorna för Fishline 2021 landade på en omsättning om 35,6 (27,6) MSEK och EBIT på 5,4 (3,8) MSEK varav två månader av detta inkluderas i Söder Sportfiskes bokslut för 2021. Detta är lägre än den prognos vi delade i samband med förvärvet (36,8 MSEK resp. 6,2 MSEK). En lägre omsättning i Q4 drivet av en svag efterfrågan på den svenska marknaden samt vissa kostnadsposter som för helåret landat något högre än prognosen har påverkat resultatet. Vår syn på potentialen i Fishline-affären avseende tillväxtpotential och lönsamhet är oförändrat positiv och vi ser mycket fram emot att fortsätta arbetet med att utveckla Fishline som en del av Söder Sportfiske.
Sett till helåret 2021 så växer koncernens omsättning med 17,1% till 194,0 (165,7) MSEK där den organiska tillväxten var 15,1%. EBIT exkl. noteringskostnader uppgick till 15,1 (18,4) MSEK, vilket inkluderar 0,8 MSEK i goodwillavskrivningar relaterade till Fishline-förvärvet. Summerat är vi relativt nöjda med tillväxtsiffran givet att vi har ett mycket starkt 2020 i ryggen. Under hela 2021 har vi gjort investeringar i flera delar av vår verksamhet, med tillsättande av VD, uppbyggnad av team, investeringar i system samt geografisk expansion för att lägga plattformen för fortsatt tillväxt. Detta har temporärt ökat kostnadsnivån i förhållande till omsättningen och vi ser nu fram emot att få skala in i denna nya kostym.

När vi blickar framåt så är Q1 2022 det sista kvartalet vi tillåter oss att tala om tuffa jämförelsetal i spåren av pandemin där vi möter 72,2% tillväxt från Q1 2021. Vår ambition är ändå tydlig, att inleda året med tillväxt och fortsätta bygga på det starka momentum vi har i vår utlandsaffär samt att få utväxling på de investeringar vi gjort under 2021.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera