1515
Annons
Randviken Fastigheter: Randviken förvärvar lager- och industrifastighet i Nässjö för 205 mkr och får samtidigt in en ny storägare i form av Tosito AB

Randviken Fastigheter AB (publ) ("Randviken") har denna dag tecknat avtal om att förvärva fastigheten Svarven 4 i Nässjö från Tosito AB ("Förvärvet"). Förvärvet görs via bolagsaffär där det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 205 mkr före avdrag för latent skatt. Förvärvet finansieras genom en kvittningsemission till säljaren om 78,4 mkr och till resterande del genom sedvanlig bankfinansiering. Tillträde beräknas ske under det fjärde kvartalet.

Fastigheten är fullt uthyrd till starka hyresgäster och den uthyrbara arean uppgår till ca 41 000 kvm med en total markareal om ca 90 000 kvm. Den totala hyresintäkten uppgår till ca 15,6 mkr per år och den viktade genomsnittliga hyresavtalslängden är ca 9 år.

Största hyresgästen i fastigheten är det Nasdaq-noterade bolaget ITAB som är verksamma inom tillverkningsindustrin. Byggnaden uppfördes ursprungligen 1964 och har sedan dess genomgått flera om- och tillbyggnationer. Den senaste större utbyggnaden skedde 2012 avseende ett ca 8 300 kvm modernt höglager åt ITAB. Byggnaden inrymmer till största del industriytor för trä- och plåtbearbetning samt lagerlokaler. Lokalerna håller genomgående hög standard.

Finansiering av Förvärvet sker delvis via säljarrevers som på tillträdesdagen kvittas mot 1 533 049 nyemitterade stamaktier av serie B till kurs 51,14 kr per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Randvikens aktie tio handelsdagar innan idag. Totalt belopp uttryckt i kronor som kvittas mot aktier är 78,4 mkr. Beslut om nyemission kommer att fattas av styrelsen i Randviken i samband med tillträdet, innebärande en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 5 procent och sker med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma 4 juni 2021. Emissionen kommer att riktas till Tosito AB. Förvärvet förväntas generera ett förbättrat resultat och kassaflöde per aktie efter utspädning.

Newsec har agerat rådgivare i samband med Förvärvet.

"Den här affären är utmärkt ur flera aspekter. Dels kommer fastigheten i sig att leverera ett stabilt och förutsägbart kassaflöde under en lång tid framöver och bidra positivt till Randvikens förvaltningsresultat. Den andra aspekten är att vi får in Tosito som en ny långsiktig och finansiellt stark aktieägare. Jag är väldigt imponerad över vad Tosito har åstadkommit på sina hemmamarknader och ser fram emot ett fortsatt bra samarbete med Tosito och hyresgästerna i fastigheten framöver" kommenterar Gustaf Segerborg, VD Randviken Fastigheter.

"Efter mycket bra dialog med Randviken har vi lärt känna varandra och det känns väldigt roligt att tillsammans göra denna affär. För oss känns det mycket bra att en stark och seriös aktör tar över fastigheten och fortsätter förvalta den långsiktigt. Vi ser fram emot att som aktieägare följa Randvikens fortsatta utveckling", säger Tommy Fritz, VD Tosito.

Denna information är sådan som Randviken Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktören Gustaf Segerborgs försorg, för offentliggörande den 1 september 2021 kl. 13:45 CET.

För ytterligare information kontakta:

Gustaf Segerborg, VD
Telefon: +46 702 76 88 89
gustaf.segerborg@randviken.se

 

Om Randviken Fastigheter

Randviken är ett fastighetsbolag med affärsidé att förvärva, förvalta och förädla fastigheter inom olika segment och geografiska lägen.

Utöver Randvikens primära fokus på stabila och långsiktiga kassaflöden från uthyrning av bostäder och lokaler är Bolagets ambition att arbeta aktivt med intelligent teknik för att uppnå mer hållbara och energieffektiva fastigheter. Genom dotterbolaget Raybased Proptech erbjuds digitala tjänster för hållbar och lönsam fastighetsförvaltning.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?