1515
Annons
Vestum stärker sin position inom containeruthyrning och relaterade tjänster genom förvärv av specialistbolag med en omsättning om 124 MSEK, EBITDA om 39 MSEK och EBITA om 28 MSEK

2022-01-04
Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i M.C.R. Mobile Container Repair AB, systerbolagen Glamco Containerservice AB och Conspect AB samt fastighetsbolaget Oceanterminalen Fastighetsförvaltning AB ("MCR-bolagen"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 1 335 708 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,4 %. Under den rullande 12 månaders perioden per september 2021 genererade MCR-bolagen en omsättning om 123,9 MSEK med en EBITDA om 39,0 MSEK och EBITA om 28,3 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 31,5 procent och EBITA-marginal om 22,8 procent.

VESTUM STÄRKER SIN POSITION INOM CONTAINERUTHYRNING OCH RELATERADE TJÄNSTER GENOM FÖRVÄRV AV SPECIALISTBOLAG MED EN OMSÄTTNING OM 124 MSEK, EBITDA OM 39 MSEK OCH EBITA OM 28 MSEK

2022-01-04
Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i M.C.R. Mobile Container Repair AB, systerbolagen Glamco Containerservice AB och Conspect AB samt fastighetsbolaget Oceanterminalen Fastighetsförvaltning AB ("MCR-bolagen"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 1 335 708 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,4 %. Under den rullande 12 månaders perioden per september 2021 genererade MCR-bolagen en omsättning om 123,9 MSEK med en EBITDA om 39,0 MSEK och EBITA om 28,3 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 31,5 procent och EBITA-marginal om 22,8 procent.

Om MCR-bolagen
MCR-bolagen grundades 1983 av Mats Johansson och bedriver uthyrning och försäljning av containrar samt relaterade tjänster så som reparation, modifiering och ombyggnad. Verksamheterna bedrivs utanför porten till Skandinaviens största containerterminal, APM Terminals Gothenburg.

Under den rullande 12 månaders perioden per september 2021 genererade MCR-bolagen en omsättning om 123,9 MSEK med en EBITDA om 39,0 MSEK och EBITA om 28,3 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 31,5 procent och EBITA-marginal om 22,8 procent.

MCR-bolagen har 36 anställda med huvudkontor i Göteborg.

Alla refererade siffror anges med tillämpning av IFRS som är den standard som tillämpas av Vestum och är oreviderade.

MCR-bolagens siffror förväntas, förutsatt att den indikativa tidsplanen för genomförande av förvärvet kan följas, konsolideras i Vestum från och med januari 2022.

Kommentar från Vestums VD Conny Ryk:

Idag välkomnar vi MCR-bolagen till Vestum! Vi har under lång tid följt containermarknaden och har sedan tidigare Containertjänst i Tyresö i Vestumportföljen och tar nu även steget in i Göteborgs hamn, vilket stärker vår marknadsposition ytterligare inom containeruthyrning och relaterade tjänster. MCR-bolagen har uppvisat en imponerande utveckling och har genererat organisk tillväxt varje år under de senaste 10 åren med mycket god lönsamhet. Tillväxten är fortsättningsvis otroligt stark och bolagen karaktäriseras av hög kassaflödesgenerering och imponerande ledarskap. Vestums M&A-pipeline har aldrig varit starkare och vi arbetar intensivt för att uppnå målet att bli den ledande nordiska förvärvsdrivna koncernen med utpräglat fokus på specialistbolag inom byggindustrin och infrastruktur, säger Conny Ryk, VD för Vestum.

Om förvärvet
Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 1 335 708 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,4 %. Teckningskursen har fastställts via tio dagars volymvägd genomsnittskurs ("VWAP") i Vestums aktie under perioden 17 december 2021 till och med 3 januari 2022. Säljarna har åtagit sig att inte avyttra de tecknade aktierna under en period om 24 månader ("lock-up").

Antal utestående aktier skulle i samband med förvärvet öka från befintliga 351 907 512 till 353 243 220 aktier.

Genomförande av förvärvet
Förvärvet förväntas genomföras inom cirka tre veckor. I samband med slutförandet av förvärvet kommer styrelsen besluta att emittera aktierna i kvittningsemissionen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande.

Rådgivare
Svalner tillhandahåller finansiell rådgivning och Cirio Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Vestum i samband med förvärvet.

För ytterligare information kontakta:
Conny Ryk, VD Vestum AB (publ)
Tel: +46 70 775 53 10
E-mail: conny.ryk@vestum.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Pressmeddelande-20220104.pdf

Kort om Vestum
Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar specialistbolag med exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn samt infrastruktur. Vestum söker aktivt efter kvalitetsbolag med bevisade affärsmodeller, starka marknadspositioner och förutsägbara kassaflöden där Vestum har förutsättningar att vara med och bidra till fortsatt positiv utveckling.

För mer information, vänligen besök: www.vestum.se

Vestums aktie handlas under kortnamnet VESTUM på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se.

Source: beQuoted
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera