1515
Annons
Rättelse: Aprendere Skolor AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2021

Tidigare pressmeddelande saknade sammanställning av nyckeltal. Aprendere Skolors delårsrapport för första kvartalet (Q1) 2021 finns från och med i dag tillgänglig på Bolagets webbplats www.aprendereskolor.se.

Första kvartalet 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 49 086 (43 268) tkr.
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 572 (1 662) tkr och EBIT-marginal till 1,2% (3,8%).
  • Periodens resultat uppgick till 390 (983) tkr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6 002 (4 333) tkr.
  • Antalet elever uppgick till 931 (802) i slutet av perioden.
  • Antalet heltidstjänster uppgick till 192,33 (181,75) i slutet av perioden.
RESULTAT I KORTHET,    
KONCERNENJuli - septRäkenskapsår
(TKR)202120202020/212019/20
Nettoomsättning 49 086 43 268 188 993 171 918
Rörelseresultat EBIT 5721 1 662 11 873 8 962
EBIT-marginal 1,2% 3,8% 6,3% 5,2%
Periodens resultat 390 983 8 439 5 560
Kassaflöde löpande -6 002 4 333 13 456 12 336
Antal elever 931 802 780 764
Antal heltidstjänster192,33181,75183,55173,35

1 Resultatet är belastat med emissionskostnader uppgående till 1 280 tkr.

Delårsrapporten i sin helhet finns från och med idag tillgänglig på www.aprendereskolor.se samt som bilaga till detta pressmeddelande.

För mer information kontakta:

Lars Tunberg, VD

Email: lars.tunberg@aprendere.se

+46 8-400 289 01

Informationen är sådan som Aprendere Skolor AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 november 2021 kl. 09:00 CET.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera