1515
Annons
Meddelande om stabiliseringsåtgärder, avslutande av stabiliseringsperiod och utnyttjande av övertilldelningsoption

EJ FÖR PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDKOREA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Avanza Bank AB (publ) (”Avanza”) har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat Adtraction Group AB (”Adtraction” eller ”Bolaget”) att stabiliseringsåtgärder avseende Bolagets aktier har vidtagits. Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras. Avanza har utnyttjat del av övertilldelningsoptionen motsvarande 369 920 aktier.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet att förvärva aktier i Adtraction (”Erbjudandet”) och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”) har Avanza möjlighet att, i egenskap av stabiliseringsansvarig, genomföra transaktioner som är utformade för att stabilisera, upprätthålla och på annat sätt stödja marknadspriset på Bolagets aktier på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringsåtgärder har kunnat utföras på Nasdaq First North, på OTC-marknaden eller på annat sätt, och har kunnat genomföras när som helst under perioden som började på första dagen för handel i aktierna på Nasdaq First North och avslutas 30 kalenderdagar därefter. Avanza har inte haft någon skyldighet att genomföra någon stabilisering och har inte heller lämnat några garantier för att stabilisering skulle genomföras. Påbörjad stabilisering har kunnat avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter har transaktioner kunnat genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet, det vill säga 60,00 SEK per aktie.

Avanza har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, och i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) 596/2014 (MAR) samt Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052, meddelat att stabiliseringsåtgärder omfattande totalt 20 000 aktier i Bolaget har vidtagits på Nasdaq First North. Stabiliseringsperioden avseende Erbjudandet har nu avslutats och det kommer inte att genomföras några ytterligare stabiliseringstransaktioner. Nedan finns en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som har genomförts under stabiliseringsperioden. Kontaktperson på Avanza är Pauline Holst Blomqvist (tel. +46 8-562 250 00).

I samband med Erbjudandet lånade Avanza 389 920 befintliga aktier i Bolaget av ett antal aktieägare i Adtraction (”Säljande Aktieägare”) i syfte att säkerställa leverans av övertilldelade aktier i Erbjudandet. Säljande Aktieägare, vilka framgår av prospektet som offentliggjordes i samband med Erbjudandet, åtog sig att, på begäran av Avanza, sälja ytterligare 389 920 aktier i Bolaget (”Övertilldelningsoptionen”) till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet. Övertilldelningsoptionen har kunnat nyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från den första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North.

Eftersom Avanza har genomfört stabiliseringstransaktioner omfattande 20 000 aktier i Bolaget har Avanza idag meddelat Säljande Aktieägare att de utnyttjat Övertilldelningsoptionen avseende 369 920 aktier. Med anledning av utnyttjandet av del av Övertilldelningsoptionen har Säljande Aktieägare enligt ovan sålt 369 920 aktier. Den del av Övertilldelningsoptionen som inte har utnyttjats av Avanza kommer att lämnas tillbaka till Säljande Aktieägare.

Stabiliseringsinformation

Emittent:Adtraction Group AB
Instrument:Aktier (SE0016833149)
Erbjudandestorlek (aktier):2 630 000
Övertilldelningsoption (aktier):389 920
Erbjudandepris (SEK):60,00
Ticker:ADTR
Stabiliseringsansvarig:Avanza Bank AB (publ)

Stabiliseringstransaktioner genomförda sedan pressmeddelandet 21 december 2021

DatumKvantitet (antal aktier)Pris (högsta)Pris (lägsta)Pris (genomsnitt)ValutaHandelsplats
2021-12-2313660,0060,0060,00SEKNasdaq First North Growth Market Sweden (SSME)
2021-12-287260,0060,0060,00SEKNasdaq First North Growth Market Sweden (SSME)
2021-12-291 11260,0060,0060,00SEKNasdaq First North Growth Market Sweden (SSME)
2021-12-306 48160,0060,0060,00SEKNasdaq First North Growth Market Sweden (SSME)

Stabiliseringstransaktioner utförda under stabiliseringsperioden

DatumKvantitet (antal aktier)Pris (högsta)Pris (lägsta)Pris (genomsnitt)ValutaHandelsplats
2021-12-1365660,0060,0060,00SEKNasdaq First North Growth Market Sweden (SSME)
2021-12-141 23060,0060,0060,00SEKNasdaq First North Growth Market Sweden (SSME)
2021-12-166 66160,0060,0060,00SEKNasdaq First North Growth Market Sweden (SSME)
2021-12-171 47560,0060,0060,00SEKNasdaq First North Growth Market Sweden (SSME)
2021-12-201 72660,0060,0060,00SEKNasdaq First North Growth Market Sweden (SSME)
2021-12-2145160,0060,0060,00SEKNasdaq First North Growth Market Sweden (SSME)
2021-12-2313660,0060,0060,00SEKNasdaq First North Growth Market Sweden (SSME)
2021-12-287260,0060,0060,00SEKNasdaq First North Growth Market Sweden (SSME)
2021-12-291 11260,0060,0060,00SEKNasdaq First North Growth Market Sweden (SSME)
2021-12-306 48160,0060,0060,00SEKNasdaq First North Growth Market Sweden (SSME)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Gustafson, VD, simon.gustafson@adtraction.com, +46 73 823 03 32

Adtractions Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00.

Denna information är sådan som Adtraction Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 januari 2022, kl. 18:30 CET.

Om oss
Adtraction är en ledande plattform inom digital marknadsföring via partners i Norden. Plattformen som Adtraction utvecklar och driver sammankopplar annonsörer, som vill öka sin försäljning, med olika former av partners, exempelvis digitala magasin, influencers, bloggare, forum, mobilappar och prisjämförelsesajter, som vill skapa intäkter baserat på sitt innehåll och sina besökare. Adtraction arbetar med Annonsörer inom e-handel och finans. Bolaget har lokala kontor i elva länder i Europa, med huvudkontor i Stockholm. Mer information finns på www.adtraction.com.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan att teckna, förvärva eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper som emitterats av Bolaget.

Varken detta pressmeddelande eller informationen häri får offentliggöras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet eller distributionen skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner eller kräva registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Bolaget har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Aktierna i Bolaget har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Informationen häri utgör inte ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i Storbritannien, och inget sådant erbjudande av värdepapper kommer att göras till allmänheten i Storbritannien, förutom att erbjudanden av värdepapper kan göras till allmänheten i Storbritannien när som helst enligt följande undantag i den Brittiska Prospektförordningen: (i) till varje juridisk enhet som är en kvalificerad investerare enligt definitionen i artikel 2 i den Brittiska Prospektförordningen, eller (ii) i övrigt omfattas av artikel 86 i Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”), förutsatt att inget sådant erbjudande av värdepapper kräver att Bolaget offentliggör ett prospekt enligt artikel 85 i FSMA eller kompletterar ett prospekt enligt artikel 23 i den Brittiska Prospektförordningen. I detta sammanhang avses med ”erbjudande till allmänheten” i förhållande till värdepapperen, kommunikation i vilken form som helst och på vilket sätt som helst med tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och värdepapperen som ska erbjudas för att en investerare ska kunna besluta att köpa värdepapperen, och ”Brittiska Prospektförordningen” avser förordning (EU) 2017/1129 så som den införlivas i inhemsk rätt genom European Union (Withdrawal) Act 2018. Dessutom distribueras detta dokument i Storbritannien endast till och riktar sig endast till (i) professionella investerare som avses i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49 i Föreskriften; eller (iii) andra personer till vilka det lagligen kan kommuniceras (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepapperen är endast tillgängliga för och alla inbjudningar, erbjudanden eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast att ingås med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta meddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?