1515
Annons
Volati AB: Volati uppdaterar: kriget i Ukraina och strejk i Finland tynger första kvartalet men ger mindre effekter på helåret

Volatis första prioritet är våra anställda och deras familjer. Tornum, en affärsenhet inom affärsområde Industri, har 9 anställda i Ukraina, varav de flesta är kvar i Ukraina i relativ säkerhet tillsammans med sina familjer medan några har lämnat landet och tas nu om hand av Tornumanställda i närliggande länder. Vi gör allt vi kan för att trygga säkerheten för våra anställda och deras familjer.

Tornum planerade för leveranser till Ukraina och Ryssland på sammantaget 40 miljoner kronor under första kvartalet, vilka nu förskjutits på obestämd tid. Tillsammans med nedskrivningar av tillgångar i de berörda länderna på 9 miljoner kronor, uppskattas negativ resultatpåverkan i kvartalet till totalt cirka 25 miljoner kronor. Projektförsäljning innebär stora fluktuationer mellan kvartal och i år var stora leveranser planerade för mars. Tornums totala omsättning i Ukraina och Ryssland har de senaste fem åren varierat mellan 31 och 67 miljoner kronor per år.

Bolaget har vidtagit åtgärder för att minska effekten genom att i största möjliga mån dirigera om produkter som producerats för Ukraina och Ryssland till kunder i andra länder. Tornum har även påbörjat ett initiativ för att säkra nya volymer avsedda andra länder samt för att reducera kostnader. Bolaget förväntar sig därmed mindre negativa effekter för resten av året.

Ettiketto Group, en affärsenhet inom affärsområde Industri, har drabbats av materialbrist på grund av en pågående strejk vid papperstillverkaren UPM i Finland som påverkar hela den europeiska etikettindustrin. Ettiketto Groups omsättning uppskattas påverkats negativt under första kvartalet med 25 miljoner kronor med en negativ resultatpåverkan i kvartalet om cirka 10 miljoner kronor.

Ettiketto Group har fortsatt god orderingång förväntar sig temporärt högre volymer än normalt när materialtillgången normaliserats. Bolaget har vidare vidtagit åtgärder genom att se över Ettiketto Groups kostnader, framför allt gällande minskning av temporär inhyrd personal och konsulter samt genom anpassning av fast arbetskraft.

Ovanstående belopp, som är bolagsledningens bedömning, är preliminära och är ej granskade av bolagets revisor. De slutliga beloppen kommer att redovisas i kvartalsrapporten som offentliggörs den 26 april 2022. Volati offentliggör denna information vid denna tidpunkt för att uppfylla regelverket i EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR.

Denna information är sådan information som Volati AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 mars 2022 kl. 18:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Stenbäck, vd Volati AB, 070-889 09 60, andreas.stenback@volati.se
Martin Aronsson, CFO Volati AB, 070-741 20 12, martin.aronsson@volati.se

Volati AB (publ)
Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm
Tel: 08-21 68 40
E-post: info@volati.se
Organisationsnummer: 556555-4317

Om Volati
Volati är en svensk industrigrupp grundad 2003 som består av affärsområdena Salix Group och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 18 länder, cirka 1 800 anställda och en årlig omsättning om drygt 6 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?