Annons
NOSIUMs portföljbolag Green Apps Technologies avger verksamhetsuppdatering, delger målsättningar för perioden 2023-2025 och beslutar om företrädesemission

NOSIUM AB (publ) (”NOSIUM”) blev i januari 2020 delägare i portföljbolaget Green Apps Technologies International AB (”Green Apps” eller ”Portföljbolaget”). Portföljbolaget lanserade sina första online plattformar 2020 med lyckat resultat och har sedan dess kraftigt överträffat tillväxt förväntningarna. Bolaget presenterar sina framtida planer och målsättningar för 2023-2025. I syfte att lansera nya plattformar och fortsätta tillväxten har Green Apps styrelse beslutat att genomföra en företrädesemission som avser presenteras i november 2022. Läs hela pressmeddelandet via greenapps.tech.

NOSIUM blev i början av 2020 huvudägare i ed-tech bolaget Green Apps. Portföljbolaget lanserade sina första online plattformar Ekoappen.se och Ekoappen 2.0 i september 2020 med lyckat resultat och tillväxten har hittills varit över förväntan. Green Apps har under hösten planerat inför en spridningsemission och efterföljande notering i syfte att fortsätta expansionen. Mot bakgrund av rådande marknadsläge bedömer Portföljbolagets styrelse och rådgivare att det ej gynnar aktieägarna att genomföra en notering i nuvarande klimat varpå styrelsen istället beslutat att genomföra en företrädessemission i närtid och avvakta med noteringen tills marknadsläget förändras. Kapitalet från företrädesemissionen planeras användas till färdigställandet och lanseringen av Green Apps kommande föreläsningsplattform och till ytterligare marknadsföringsåtgärder i syfte att uppnå Portföljbolagets tillväxt- och lönsamhetsmål för perioden 2023-2025. Villkoren för spridningsemissionen kommer att presenteras av Portföljbolaget i samband med offentliggörandet av erbjudandet i november 2022. Green Apps har presenterat målsättningar för perioden 2023-2025 som bl.a. innefattar tillväxt under lönsamhet och utlandsexpansion.

Ovanstående är en sammanfattning från Green Apps pressmeddelande som du kan läsa i sin helhet via denna länk: greenapps.tech

  • Green Apps med ledning av Ninnie Wikström har gjort en fantastisk resa sedan vi blev delägare i början av 2020 och jag bedömer att allt tyder på att den kommer att fortsätta. Utifrån rådande läge på finansmarknaderna tycker jag Green Apps styrelse fattar ett bra beslut och flyttar fram noteringen tills marknadsläget förbättrats. NOSIUM kommer efter villkoren presenterats att fatta beslut hur vi stöttar portföljbolaget i kommande företrädesemission. Green Apps strategi och satsningar för 2023 och framåt är starka och jag ser fram emot att tillsammans med våra aktieägare fortsatt följa deras resa, säger Daniel Ehdin, VD på NOSIUM AB.
Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera