1515
Karolinska Developments portföljbolag Dilafor presenterar positiva resultat från fas 2b-studie av tafoxiparin

STOCKHOLM, SVERIGE 1 juni 2021. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Dilafors läkemedelskandidat tafoxiparin i en nyligen genomförd fas 2b-studie visat en signifikant positiv påverkan på livmoderhalsens mognad i förstföderskor som erhåller behandling för att sätta igång förlossningen. Fullständig analys av data pågår. Marknadsanalyser visar att ett läkemedel med god effekt på livmoderhalsens mognad har potential att nå en årlig försäljning överstigande USD 1 miljard enbart på den amerikanska marknaden. Karolinska Development kommer att inhämta en extern bedömning av hur de positiva studieresultaten påverkar det bokförda värdet av bolagets innehav i Dilafor.

Ungefär en fjärdedel av alla gravida kvinnor erhåller behandling för att sätta igång förlossningen, men mer än hälften av dessa behandlingar misslyckas. Detta leder till ett utdraget förlossningsförlopp som ökar behovet av kejsarsnitt och risken för komplikationer hos både mor och barn.

Dilafors dubbelblindade, placebokontrollerade fa 2b-studie av läkemedelskandidaten tafoxiparin omfattar 170 förstföderskor med omogen livmoderhals, som behandlas för att mogna ut livmoderhalsen och därigenom underlätta att värkarbetet sätts igång. Patienterna i studien behandlades med antingen en subkutan injektion av tafoxiparin eller placebo en gång per dag i upp till en vecka före planerad igångsättning. Det primära målet med studien var att dokumentera effekten av tafoxiparin på livmoderhalsens mognad mätt som graden av utmognad enligt en internationellt etablerad skala, Bishop score.

Studieresultaten visade att tafoxiparin påverkade livmoderhalsens mognad jämfört med placebo, en skillnad som var statistiskt signifikant (p<0.009). Baserat på de positiva resultaten planerar Dilafor att förlänga fas 2b-studien, detta för att dokumentera effekten av tafoxiparin även i två lägre doser än vad som hittills studerats.

”Den övertygande effekten av tafoxiparin som visats i fas 2b-studien ger ökat hopp om att kunna erbjuda kvinnor en ny behandling som minskar risken för komplikationer hos både mor och barn till följd av utdragna förlossningar. Dessa positiva kliniska resultat utgör en viktig milstolpe i Dilafors utveckling som bolag och öppnar stora kommersiella möjligheter för läkemedelskandidaten”, kommenterar Karolinska Developments vd, Viktor Drvota.

Karolinska Development har intresse i Dilafor via KDev Investments vars ägarandel i Dilafor uppgår till 30%.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Johan Dighed, chefsjurist och vice vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 207 48 26, e-mail: johan.dighed@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ) (Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Viktor Drvota för offentliggörande den 1 juni 2021 klockan 13:15.

 

Bilaga


Source: GlobeNewswire
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?