1515
Annons
Vestum förvärvar ledande leverantör av fästelement till byggindustrin med en omsättning om 166,5 MSEK, EBITDA om 33,2 MSEK och EBITA om 26,2 MSEK

2022-01-25

Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Västsvensk Byggskruv AB ("Västsvensk Byggskruv"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 1 677 450 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,5 %. Under räkenskapsåret 2021 genererade Västsvensk Byggskruv en omsättning om 166,5 MSEK med en EBITDA om 33,2 MSEK och EBITA om 26,2 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 19,9 procent och EBITA-marginal om 15,7 procent.

VESTUM FÖRVÄRVAR LEDANDE LEVERANTÖR AV FÄSTELEMENT TILL BYGGINDUSTRIN MED EN OMSÄTTNING OM 166,5 MSEK, EBITDA OM 33,2 MSEK OCH EBITA OM 26,2 MSEK

2022-01-25

Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Västsvensk Byggskruv AB ("Västsvensk Byggskruv"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 1 677 450 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,5 %. Under räkenskapsåret 2021 genererade Västsvensk Byggskruv en omsättning om 166,5 MSEK med en EBITDA om 33,2 MSEK och EBITA om 26,2 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 19,9 procent och EBITA-marginal om 15,7 procent.

Om Västsvensk Byggskruv

Västsvensk Byggskruv är en välrenommerad leverantör av trä- och byggskruv mot byggindustrin med fokus på den svenska proffsmarknaden. Bolagets snart 40-åriga historik har karaktäriserats av ett utpräglat fokus på kvalitet och idag är Västsvensk Byggskruv en av de största och den mest lönsamma aktören på den svenska marknaden för byggskruv.

Västsvensk Byggskruv har idag några av marknadens starkaste premiumvarumärken inriktat mot proffs och nära 50 % av den totala omsättningen utgörs av egna varumärken.

Under räkenskapsåret 2021 genererade Västsvensk Byggskruv en omsättning om 166,5 MSEK med en EBITDA om 33,2 MSEK och EBITA om 26,2 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 19,9 procent och EBITA-marginal om 15,7 procent.

Bolaget har 19 anställda och har sitt huvudkontor i Borås.

Alla refererade siffror anges med tillämpning av IFRS som är den standard som tillämpas av Vestum och är oreviderade.

Västsvensk Byggskruvs siffror förväntas, förutsatt att den indikativa tidsplanen för genomförande av förvärvet kan följas, konsolideras i Vestum från och med Q1 2022.

Kommentar från Vestums VD Conny Ryk:

Det är med stor glädje vi idag välkomnar Västsvensk Byggskruv till Vestum! Västsvensk Byggskruv har funnits på marknaden i snart 40 år och har uppvisat en enorm stabilitet och mycket imponerande organisk utveckling med en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt om 10 % under de senaste 20 åren samtidigt som EBITA-marginalen varit minst 11 % under samma period, och i genomsnitt 16 % under de senaste fem åren. Detta mycket tack vare en fantastisk organisation där ledningsgruppen och övriga nyckelpersoner har mer än 150 års sammanlagd bolags- och branscherfarenhet. Hela ledningsgruppen är med på nästa resa tillsammans med Vestum, vilket vi naturligtvis är väldigt glada över, säger Conny Ryk, Vestums VD.

Om transaktionen

Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 1 677 450 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,5 %. Teckningskursen har fastställts via tio dagars volymvägd genomsnittskurs ("VWAP") i Vestums aktie under perioden 11 januari 2022 till och med 24 januari 2022. Säljaren har åtagit sig att inte avyttra de tecknade aktierna under en period om 24 månader ("lock-up").

Antal utestående aktier skulle i samband med Transaktionen öka från befintliga 354 474 469 till 356 151 919 aktier.

Ovanstående uppgifter om utspädning och aktieantal utgår från att tidigare offentliggjorda kvittningsemissioner genomförs.

Genomförande av förvärvet

Transaktionen förväntas genomföras inom cirka en vecka. I samband med slutförandet av transaktionen kommer styrelsen besluta att emittera aktierna i kvittningsemissionen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande.

Rådgivare

Svalner tillhandahåller finansiell rådgivning och Cirio agerar legal rådgivare till Vestum i samband med förvärvet.

För ytterligare information kontakta:

Conny Ryk, VD Vestum AB (publ)

Tel: +46 70 775 53 10

E-mail: conny.ryk@vestum.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Pressmeddelande-20220125.pdf

Kort om Vestum

Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar specialistbolag med exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn samt infrastruktur. Vestum söker aktivt efter kvalitetsbolag med bevisade affärsmodeller, starka marknadspositioner och förutsägbara kassaflöden där Vestum har förutsättningar att vara med och bidra till fortsatt positiv utveckling.

För mer information, vänligen besök: www.vestum.se

Vestums aktie handlas under kortnamnet VESTUM på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se.

Source: beQuoted
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera