1515
Delårsrapport för januari – Mars 2021

STOCKHOLM – den 29 april 2021. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) publicerar idag sin delårsrapport för januari - mars 2021. Den fulla rapporten är tillgänglig på bolagets hemsida.

”Under inledningen av 2021 har Forendo Pharma presenterat positiva resultat från en fas 1-studie av FOR-6219, OssDsign har sjösatt en ny bolagsstrategi som ska finansieras genom en fullt garanterad nyemission och Modus Therapeutics har meddelat sina planer för en börsintroduktion och ett utvecklingsprogram för sevuparin inom området sepsis/septisk chock. Dessutom slutförde Dilafor nyligen rekryteringen till sin fas 2b-studie av tafoxiparin – en läkemedelskandidat med potential att underlätta förlossningsarbete och därmed minska riskerna för skador på kvinnor och nyfödda. Året har således startat med hög aktivitet i portföljbolagen vilket vi hoppas skall resultera i flera värdehöjande händelser under det kommande året.”, säger Viktor Drvota, VD, Karolinska Development.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Extra stämman i Karolinska Development AB (publ) den 19 februari 2021 beslutade välja Anna Lefevre Skjöldebrand och Ben Toogood till nya styrelseledamöter samt att välja Björn Cochlovius till ny styrelseordförande. Vidare beslutade stämman godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (februari 2021).
 • Johan Dighed utsågs till vice vd utöver sin roll som bolagets chefsjurist, Johan Dighed har haft rollen som bolagets chefsjurist sedan maj 2020. (februari 2021).
 • Per Aniansson utsågs till finansdirektör och Investment Director, med tillträde 7 mars 2021 (mars 2021).
 • OssDsign har beslutat att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om SEK 240 miljoner i kombination med övertilldelningsoptioner om upp till cirka SEK 30 miljoner – totalt cirka SEK 270 miljoner. Syftet med finansieringen är bland annat att accelerera bolagets utveckling genom det nya strategiprogrammet ASCENT25 (mars 2021).
 • Forendo Pharma meddelade en framgångsrikt genomförd kliniskt fas 1-program för FOR-6219 – en läkemedelskandidat som utvecklas för behandling av endometrios. Baserat på de positiva resultat som genererats i programmet förbereder Forendo Pharma nu en fas 2-studie som ska genomföras i USA (mars 2021).
 • Modus Therapeutics meddelade en uppdaterad strategi där bolaget fokuserar på klinisk utveckling av sevuparin som en ny och viktig potentiell behandling av sepsis/septisk chock och andra allvarliga inflammatoriska komplikationer. Bolaget förbereder en notering på Nasdaq First North Growth Market under 2021 för att underlätta finansieringen (mars 2021).

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Portföljbolaget Dilafor meddelade att de slutfört inklusionen av patienter till sin studie av tafoxiparin – en läkemedelskandidat med potential att förkorta förlossningstiden hos kvinnor som erhåller behandling för att sätta igång värkarbetet (april 2021).
 • Portföljbolaget Aprea Therapeutics meddelade att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har beviljat särläkemedelsstatus för bolagets läkemedelskandidat eprenetapopt som behandling av akut myeloisk leukemi (AML) (april 2021).
 • Portföljbolaget Umecrine Cognition meddelade publicerat resultat från en nyligen genomförd fas 2a-studie av bolagets läkemedelskandidat golexanolon i den högt ansedda vetenskapliga tidskriften Journal of Hepatology (april 2021).

Finansiell sammanfattning

 • Nettoresultatet under första kvartalet uppgick till SEK -24,9 miljoner (SEK -126,1 miljoner under första kvartalet 2020). Resultatet per aktie var SEK -0,14 (SEK -0,7 under första kvartalet 2020).
 • Resultatet av Förändring i verkligt värde av andelar i portföljbolag under första kvartalet uppgick till SEK -15,8 miljoner (SEK -122,7 miljoner under första kvartalet 2020). Resultatet beror till största delen på den negativa utvecklingen av aktiekursen avseende det noterade innehavet OssDsign.
 • Portföljens totala verkliga värde uppgick till SEK 931,8 miljoner i slutet av mars 2021, en minskning med SEK 1,4 miljoner från SEK 933,2 miljoner i slutet av föregående kvartal. Portföljens netto verkligt värde uppgick i slutet av mars 2021 till SEK 758,1 miljoner, en minskning med SEK 12,2 miljoner från SEK 770,3 miljoner i slutet av föregående kvartal.
 • Intäkterna uppgick till SEK 0,6 miljoner under första kvartalet 2021 (SEK 1,1 miljoner under första kvartalet 2020)
 • Karolinska Developments investeringar i portföljbolag under det första kvartalet 2021 uppgick till SEK 3,3 miljoner. De totala investeringarna i portföljbolagen, tillsammans med andra specialiserade life science-investerare, uppgick under första kvartalet till SEK 9,5 miljoner.
 • Likvida medel minskade med SEK 14,3 miljoner under första kvartalet och uppgick till SEK 61,6 miljoner per den 31 mars 2021.
 • Moderbolagets egna kapital uppgick till SEK 775,4 (881,6) miljoner per den 31 mars 2021.

Delårsrapporten för Karolinska Development AB för perioden januari - mars 2021 finns nu tillgänglig som PDF på bolagets hemsida www.karolinskadevelopment.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Per Aniansson, Finansdirektör, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 866 04 29, e-mail: per.aniansson@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.  

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

 

Bilaga


Source: GlobeNewswire
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?