PolyPlank AB: Delårsrapport januari-mars 2020

Vd har ordet

”Den goda trenden fortsätter”

Året började bättre än någonsin för Moderbolaget PolyPlank och bättre än Budget för kvartal 1 2020. Det var då med viss oro vi fick höra om Coronavirusets framfart. Vi kan dock glädjande konstatera att orderingången fortsatt i mycket bra takt och första kvartalet kunde avslutas med rekordsiffror och ett positivt rörelseresultat EBIT (efter avskrivningar, före finansiella kostnader) i moderbolaget.

Nettoomsättningen för moderbolaget PolyPlank under första kvartalet är 65% eller 3,3 MSEK högre än motsvarande period 2019 och 12% eller 0,9 MSEK bättre än budget.

För dotterbolaget Polyfiber märks en markant nedgång i orderingången p.g.a hårdare restriktioner i Norge med anledning av Coronaviruset. Vi har dragit ned verksamheten och därmed minimerat kostnaderna, bolaget är  ”halvt vilande” och när restriktionerna släpps kan vi aktivera det igen.

Under andra kvartalet är orderingången fortsatt stark, förutom inom kommunala sektorn där det av förklarliga skäl nu omprioriteras till att bekämpa pandemin. Orderingången ligger i skrivande stund på + 57% eller 5,0 MSEK mer än motsvarande tid 2019. Prognosen för andra kvartalet är att det kommer att vara positivt resultat ända ner på sista raden. Det enda som kan förstöra är om Corona epidemin drabbar våra anställda så att vi inte kan producera, hittills har vi klarat oss genom extra insatt personal vid de fall personalen varit sjukskrivna.

PolyPlank är definitivt inne i en expansiv, spännande fas trots Corona epidemin, vi har för närvarande både en kraftig expansion och ett positivt kassaflöde i den löpande verksamheten.

Cay Strandén, VD

Första kvartalet 2020, koncernen

  • Omsättningen perioden uppgick till 8,7 MSEK (5,5).
  • Resultatet efter avskrivningar uppgick till -0,2 MSEK (-1,4).
  • Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till -0,4 MSEK (-1,7).
  • Totalresultat för perioden uppgick till -0,5 MSEK (-2,3).
  •  Resultat per aktie uppgick till 0,00 (-0,01). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 338 031 392 (252 476 176).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                                                     Cay Strandén

Telefon                                           0485 66 4480

Email                                               cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2020 kl 09:00 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, tel +46 8 408 933 50 är bolagets Certified Adviser, www.hagberganeborn.se 

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Bilagor

Source: GlobeNewswire
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?