1515
Annons
Vestum förvärvar marknadsledande specialistbolag inom fuktskydd med en omsättning om 74 MSEK

Vestum AB (publ) (”Vestum”) har – genom Vestum Sweden AB – ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Pordrän Sverige AB (”Pordrän”). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 1 658 197 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,5 %. Pordrän kommer att ingå i Vestums segment Services. Under räkenskapsåret 2021 genererade Pordrän en omsättning om 74 MSEK. Pordrän har en EBITA-marginal som är väsentligt högre än Vestum-koncernens justerade EBITA-marginal.

Om Pordrän

Pordrän grundades 1965 och är en marknadsledande leverantör av värmeisolerande och dränerande produkter för fuktskydd. Pordrän har ett rikstäckande återförsäljarnätverk i Sverige och har därutöver försäljning även i Norge, Finland och Danmark. Pordrän har marknadens modernaste produktionsanläggning och dess produkter används bland annat för husgrunder, markisolering, idrottsytor och takkonstruktioner.

Pordrän har 10 anställda och har sitt huvudkontor i Tullinge.

Pordräns siffror förväntas, förutsatt att den indikativa tidsplanen för genomförande av förvärvet kan följas, konsolideras i Vestum från och med april 2022.

Kommentar från Vestums VD Conny Ryk:

Idag välkomnar vi Pordrän – ett marknadsledande specialistbolag inom fuktskydd – till Vestum! Pordrän har i snart 60 år levererat högkvalitativa produkter för fuktskydd och är idag ett av marknadens starkaste varumärken med ett rikstäckande nätverk av återförsäljare. Pordrän besitter unik teknisk kompetens och har med sin långa branscherfarenhet och moderna produktionsanläggning mycket goda förutsättningar att växla upp tillväxten ytterligare. Pordrän gynnas av underliggande marknadstrender så som striktare byggregleringar, ökat behov av energieffektivisering och ökad miljömedvetenhet. Vi ser mycket fram emot att fortsätta utveckla Pordrän tillsammans med de tidigare ägarna, säger Conny Ryk, Vestums VD.

Om transaktionen

Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 1 658 197 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,5 %. Teckningskursen har fastställts via tio dagars volymvägd genomsnittskurs ("VWAP") i Vestums aktie under perioden 23 mars 2022 till och med 5 april 2022. Säljaren har åtagit sig att inte avyttra de tecknade aktierna under en period om 24 månader (”lock-up”).

Antal utestående aktier skulle i samband med transaktionen öka från befintliga 364 030 562 till 365 688 759 aktier.

Ovanstående uppgifter om utspädning och aktieantal utgår från att tidigare offentliggjorda kvittningsemissioner genomförs.

Genomförande av förvärvet

Transaktionen förväntas genomföras inom cirka en vecka. I samband med slutförandet av transaktionen kommer styrelsen besluta att emittera aktierna i kvittningsemissionen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande.

Rådgivare

Svalner tillhandahåller finansiell rådgivning och Cirio agerar legal rådgivare till Vestum i samband med förvärvet.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera