Annons
Investment AB Öresund: Öresunds substansvärde 1 januari - 30 november 2022
  • Substansvärdet[1] minskade med 26,1 procent till 103 kronor per aktie
  • SIX Return Index sjönk med 20,7 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 NOVEMBER 2022

Antal Marknads-värde, Mkr[2] Kr/aktie Andel, %
aktier
Noterade
värdepapper
Bilia 9 860 1 171 26 25,0
000
Scandi 10 100 521 11 11,1
Standard 000
BioArctic 1 000 300 7 6,4
000
Bahnhof 7 375 268 6 5,7
000
SEB 2 100 251 6 5,4
000
Musti 1 472 245 5 5,2
Group[3] 994
Ovzon 6 089 239 5 5,1
828
Stenhus 22 500 239 5 5,1
Fastigheter 000
Nordnet 1 299 186 4 4,0
730
Catena 5 700 180 4 3,8
Media[4] 000
Övriga 274 6 5,9
noterade
värdepapper
Summa 3 874 85 82,7
noterade
värdepapper

Onoterade 313 7 6,7
värdepapper
Övriga 496 11 10,6
tillgångar
och skulder,
netto[5]
Totalt 4 683 103 100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 30 november 2022 var 108,60 kronor.

KALENDER

Bokslutskommuniké 2022                   26 januari 2023, klockan 08.00 CET
Delårsrapport, januari - mars 2023    18 april 2023, klockan 08.00 CET
Årsstämma                                          10 maj 2023 i Stockholm

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 5 december 2022

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 - 402 33 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 december 2022 klockan 08.30 CET.

[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Den 30 november 2022 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 1.082.993 till en genomsnittlig köpkurs om 115 kronor per aktie.

[2] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[3] Aktierna är noterade på Nasdaq Helsingfors och kursen per aktie i euro var 15,24.

[4] Uppgifterna avseende "Marknadsvärde, Mkr", "Kr/aktie" och "Andel, %" inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 8,51 kronor per teckningsoption.

[5] Varav likvida medel uppgick till 504 Mkr.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera