1515
Annons
First Venture Sweden AB: First Venture substansvärde 31 mars 2022

First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 31 mars 2022 till 8,50 kronor. Rabatten i förhållande till börskursen var 36,5 %.

Substansvärdets fördelning per 31 mars 2022

Andel av
substansvärdet
Noterade Sektor Marknadsvärde, Kr/aktie*** %
tillgångar SEK*

Humble Group Hälsa 81 507 193 2,17 25,6%
Sprint Bioscience Hälsa 19 078 160 0,51 6,0%
Alelion Hållbarhet 12 245 192 0,33 3,8%
Lyckegård Hållbarhet 7 778 584 0,21 2,4%
Kiliaro Teknologi 6 742 140 0,18 2,1%
Copperstone Hållbarhet 2 175 600 0,06 0,7%
Yaytrade Hållbarhet 1 200 600 0,03 0,4%

Kapitalförsäkring 16 183 765 0,43 5,1%
146 911 235 3,92 46,1%

Onoterade
tillgångar
Verduro Hälsa 17 520 000 0,47 5,5%
Mendi Innovation Hälsa 16 649 873 0,44 5,2%
Speedment Teknologi 9 860 774 0,26 3,1%
Cling Hållbarhet 8 600 003 0,23 2,7%
Zigrid Hållbarhet 8 337 820 0,22 2,6%
CombiQ Teknologi 5 956 500 0,16 1,9%
Virtual eTraining Teknologi 5 069 440 0,14 1,6%
ANS Hållbarhet 5 000 000 0,13 1,6%
76 994 410 2,05 24,1%

Övriga onoterade 6 448 492 0,17 2,0%
värdepapper

Totalt innehav 230 354 137 6,14 72,2%

Övriga tillgångar 88 654 164 2,36 27,8%
-skulder**

Substansvärde 319 008 301 8,50 100,0%

* Baseras på
aktiekurser:
Humble 18.80
kr/aktie, Sprint
Bioscience 3.90
kr/aktie, Alelion
0.85, Kiliaro
2.04 kr/aktie,
Yaytrade 1.38
kr/aktie
Lyckegård 4.30
kr/aktie,
Copperstone 1.18
kr/aktie
**Varav ca 85,5
MSEK avser
likvida medel
***Antal aktier i
First Venture: 37
524 206 st

För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, verkställande direktör, First Venture Sweden AB
Tel: +46723562797
E-post: david.wendel@first-venture.se

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera