Kommuniké från extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM- Extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ) hölls idag den 13 augusti 2020 i Stockholm. Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen samt godkände styrelsens beslut om nyemission av aktier av serie A och serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 

Den extra bolagsstämman beslutade att ändra § 4 och § 5, p. 5.1 i bolagsordningen genom att justera gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier. Enligt den ändrade bolagsordningen ska aktiekapitalet utgöra lägst 7 000 000 kronor och högst 28 000 000 kronor. Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 350 000 000 och högst 1 400 000 000. 

Den extra bolagsstämman godkände även styrelsens beslut om nyemission av aktier av serie A och serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Villkoren i nyemissionen berättigar den som på avstämningsdagen den 20 augusti 2020 är registrerad som aktieägare i Starbreeze att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie av serie A och serie B. En (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av en (1) ny aktie med primär företrädesrätt, varvid teckningsrätter av serie A berättigar till teckning av aktier av serie A och teckningsrätter av serie B berättigar till teckning av aktier av serie B. Nya aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt erbjuds samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Teckningskursen är fastställd till 0,69 kronor per aktie.

Nedan följer den preliminära tidplanen för nyemissionen.

18 augusti Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
2020
18 augusti Sista handelsdag i Starbreeze-aktien inklusive rätt att delta
2020 i nyemissionen
19 augusti Första handelsdag i Starbreeze-aktien exklusive rätt att delta
2020 i nyemissionen
20 augusti Avstämningsdag, dvs. aktieägare som är registrerade i
2020 aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som
medför rätt att delta i nyemissionen
24 augusti - 3 Handel i teckningsrätter
september 2020
24 augusti - 7 Teckningsperiod
september 2020
24 augusti - 9 Handel i betalda tecknade aktier 1 (BTA 1). Vänligen notera
september 2020 uppdaterad sista dag för handel jämfört med vad som tidigare
kommunicerats.
9 september Beräknad dag för offentliggörande av utfall i nyemissionen
2020

##

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?