Husqvarna AB: DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2020

Stark tillväxt och marginalförbättring

Tredje kvartalet 2020
 • Nettoomsättningen ökade med 14% till 9 570 Mkr (8 429) eller med 22% justerat för den lämnade verksamheten i tidigare divisionen Consumer Brands och  valutakurseffekter.
 • Rörelseresultatet ökade med 141% till 997 Mkr (414), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 10,4% (4,9).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,14 kr (0,47).
 • Styrelsen föreslog en återinförd utdelning om 2,25 kr per aktie.
Januari - september 2020
 • Nettoomsättningen minskade med 2% till 35 260 Mkr (35 869), eller ökade med 5% justerat för den lämnade verksamheten i tidigare divisionen Consumer Brands och valutakurseffekter.
 • Rörelseresultatet ökade med 9% till 4 613 Mkr (4 225), exklusive jämförelsestörande poster, motsvarande en rörelsemarginal om 13,1% (11,8).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 5,61 kr (5,09).
 • Direkt operativt kassaflöde* uppgick till 6 255 Mkr (3 772).
Viktiga händelser efter kvartalet
 • Husqvarna Group accelererar strategiska tillväxtinitiativ inom kategorierna robot, batteri och bevattning inklusive ett ökat fokus på lösningar för professionella segment. Samtidigt kommer konkurrenskraften i leveranskedjan för bensindrivna produkter att ökas, med förväntade årliga besparingar som uppgår till 500 Mkr varav 250 Mkr kommer att återinvesteras i strategiska tillväxinitiativ.   
 • Tillhörande engångskostnader beräknas till 880 Mkr (varav 500 Mkr är kassaflödespåverkande). Majoriteten av kostnaderna kommer att belasta fjärde kvartalet 2020 (mer information s. 9).
 • Ytterligare steg tas för att optimera och decentralisera organisationen. En ny funktion, Strategi & Innovation, inrättas. Därmed förändras koncernledningens sammansättning och Anders Johanson, Senior Vice President, Innovation & Technology och CTO, har beslutat att lämna koncernen.

Uppnått vårt marginalmål >10%

"Vi har levererat ett väldigt starkt tredje kvartal där vi fortsätter framgången inom en rad kärnområden och förstärker positionerna på flertalet marknader. Utvecklingen stärktes av stanna-hemma-trenden och bra väderförhållanden, vilket förlängde trädgårdssäsongen. Nettoomsättningen ökade med 22%* för kvartalet med en stark utveckling i alla divisioner och huvudregioner. Vår tillväxt var särskilt stark inom kategorierna robot, batteri och bevattning vilket drev divisionerna Husqvarna och Gardenas tillväxt till 27%* respektive 26%*. Divisionen Constructions nettoomsättning ökade med 5%* för kvartalet. För de första nio månaderna ökade koncernens nettoomsättning med 5%* där volymerna har skiftat mellan kvartalen till följd av situationen med Covid-19.

Vi uppnådde en rörelsemarginal på 10,3% på rullande tolvmånadersbasis (exklusive jämförelsestörande poster). Direkt operativt kassaflöde ökade till 6,3 miljarder kronor (3,8) för de första nio månaderna. Det gör oss välpositionerade för att ytterligare accelerera de strategiska tillväxtinitiativen som vi presenterade förra året. Vi ökar vårt fokus på hållbara produkter och lösningar med stark efterfrågan som också driver övergången till ett lägre koldioxidavtryck. Det inkluderar ökade investeringar i R&D, produktion och go-to-market för huvudkategorier såsom robot, batteri och bevattning inklusive ett ökat fokus på lösningar för professionella segment.

Dessutom ökar vi konkurrenskraften ytterligare i vår leveranskedja för bensindrivna produkter genom att effektivisera och reducera fasta kostnader inom vår komponenttillverkning, öka automatiseringen i våra fabriker och genom att flytta produktionsvolymer mellan våra produktionsanläggningar för att föra slutmonteringen närmare kunderna.

Dessa åtgärder leder till en reducering av antalet anställda med cirka 350 tjänster globalt och resulterar i årliga besparingar om cirka 500 Mkr, med full effekt 2023, varav 250 Mkr återinvesteras årligen i de accelererade tillväxtinitiativen. Det resulterar sammantaget i en årlig nettobesparing på 250 Mkr. Tillhörande engångskostnader beräknas till 880 Mkr (varav 500 Mkr är kassaflödespåverkande) där majoriteten kommer att belasta det fjärde kvartalet 2020.  

Sammanfattningsvis har vi stärkt vårt marknads-ledarskap och uppnått vårt lönsamhetsmål. Vi har en tydlig strategi och tar nu ytterligare steg för att bygga vidare på våra styrkor och fokuserar på genomförandet. Jag vill rikta mitt uppriktiga tack till teamet runt om i världen för deras fantastiska arbete som präglats av beslutsamhet, flexibilitet och extraordinärt engagemang under den här perioden." 
* Nettoomsättningen är justerad för valutakurseffekter och den lämnade verksamheten i tidigare divisionen Consumer Brands.

    
Henric Andersson, VD & koncernchef

 
Telefonkonferens
En telefonkonferens med Henric Andersson, VD & koncernchef och Glen Instone, CFO hålls kl. 10.00 CET den 20 oktober 2020.
För att delta vänligen ring: 08-505 583 59 (Sverige) eller +44 333 300 9031 (UK) tio minuter före utsatt tid. Konferens ID: Husqvarna.
Telefonkonferensen kan också följas via https://husqvarna-group.creo.se/201020. En inspelning finns tillgänglig senare samma dag.

   
Kontakter
Glen Instone, CFO, Senior Vice President, Finance, IR & Communication, 08-738 90 00
Johan Andersson, Director, Group Corporate Communications and Investor Relations, 0702 100 451

Denna rapport innehåller insiderinformation som Husqvarna AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2020 klockan 07:30.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?