Annons
Penser Access: Levererar på flera punkter - Bubbleroom

Växer starkt
Bubbleroom redovisar tillväxt på 30% i Q1 (justerat för nedlagda B2B-försäljningen) och 23% inkl B2B. Vi bedömer att den underliggande marknaden är stark och att återkomsten av sociala evenemang gynnat och kommer fortsätta att gynna bolaget. Försäljningen på 93 mkr var något lägre än våra estimat på 99 mkr, och vi bedömer att detta bl.a. beror på logistikproblem som gjort att bolaget inte fullt kunnat adressera efterfrågan.

Stark bruttomarginal på grund av starka lanseringar
Bubbleroom redovisar en bruttomarginal på 63% som var starkare än våra estimat på 61%. Bruttomarginalen är ett resultat av högre andel fullprisförsäljning i kvartalet vilket kommer av framgångsrika produktlanseringar, samtidigt som bolagets övergripande höga bruttomarginal möjliggörs av ett nischat erbjudande. Även Zalandoförsäljningen bidrar till att stärka bruttomarginalen.

Årstakten oförändrad
Vi ser positivt på att bolaget levererar starkt på flera parametrar som vi lyfte fram i vår initieringsanalys under mars. Vi bedömer att bolaget under Q2 kan växa starkt och uppnå de tillväxtestimat vi hade för 2022 inför rapporten. Vi gör därmed endast mindre justeringar för intäktsestimat i år och 2023-24e. Vi gör mindre justeringar av kostnadsbasen, se längre ned. Vi ser ett motiverat värde om 42-44 kr per aktie (40-42).

Läs den fullständiga analysen, publicerad 22-04-2022 kl. 08:54: https://docs.penser.se/a/2714/BBROOM20220422sv.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera