1515
Annons
Netel Groups valberedning inför årsstämma 2022

Netel Holding AB:s (publ) ("Netel") valberedning inför årsstämman 2022 ska bestå av fyra ledamöter, vilka utses av de till röstetalet fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna listade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per sista bankdagen i augusti året före årsstämman. Utöver dessa fyra ledamöter ska styrelseordföranden vara ledamot i valberedningen.

Mot bakgrund av att Netel noterades på Nasdaq Stockholm den 15 oktober 2021 har styrelsen beslutat att utgå ifrån den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 31 oktober 2021. Netels andra största ägare per den 31 oktober 2021, Nordnet Pensionsförsäkring, har dock avböjt deltagande i valberedningen. Baserat på nuvarande ägarförhållanden har det därför beslutats att valberedningen inför årsstämman 2022 ska bestå av företrädare utsedda av den största aktieägaren och den tredje, fjärde och femte största ägaren som var registrerade i bolagets aktieägarförteckning den 31 oktober 2021 samt styrelsens ordförande. Valberedningens huvudsyfte och ansvar är att lägga fram förslag till val och arvodering av ordförande och ledamöter i styrelsen samt revisorer till årsstämman 2022.

Den 31 oktober 2021 var den största samt tredje, fjärde och femte största ägaren i Netel; Cinnamon International S. à r.l. (”IK Partners”) (49,76% procent av rösterna), Carnegie Fonder (4,46% procent av rösterna), Andra AP-fonden (4,43% procent av rösterna) samt Swedbank Robur Fonder (4,43% procent av rösterna). De fyra ägarna som är representerade i valberedningen innehar totalt 63,08 procent av rösterna i bolaget. Inför årsstämman 2022 har Netels valberedning följande sammansättning:

Alireza Etemad som utsetts av IK Partners
Hans Hedström som utsetts av Carnegie Fonder
Jacob Lundgren som utsetts av Andra AP-fonden
Celia Grip som utsetts av Swedbank Robur Fonder
Hans Petersson, i egenskap av ordförande för Netels styrelse

Ordförande i valberedningen är Hans Hedström.

Beräkningen ovan är baserad på 46 703 671 aktier. Netels årsstämma 2022 kommer att äga rum den 4 Maj 2022. För att valberedningen ska ha möjlighet att överväga inkomna förslag med tillräcklig omsorg, ska förslag lämnas in senast den 17 mars 2022. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2022 samt på bolagets hemsida. Aktieägarna i Netel uppmanas att skicka förslag till valberedningen via e-post till valberedning@netel.se eller post till Netel Holding AB (publ), Att: Bolagsstämma 2022, Fågelviksvägen 9, 7 tr SE-145 84 Stockholm

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?