1515
Annons
Medicover: Delårsrapport april-juni 2021
Andra kvartalet
 • Nettoomsättningen uppgick till 348,9 MEUR (198,8 MEUR), en ökning med 75,5 procent varav organisk tillväxt uppgick till 79,0 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 46,2 MEUR   (-2,3 MEUR), rörelsemarginalen var 13,3 procent (-1,2 procent).
 • Nettoresultatet uppgick till 33,5 MEUR (-8,5 MEUR), en vinstmarginal på 9,6 procent (-4,3 procent).
 • EBITDA uppgick till 71,8 MEUR (25,3 MEUR), en ökning med 183,9 procent. EBITDA-marginalen var 20,6 procent (12,7 procent).
 • EBITDAaL uppgick till 58,2 MEUR (12,4 MEUR), EBITDAaL-marginalen var 16,7 procent (6,3 procent).
 • Nettokassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 38,1 MEUR (38,3 MEUR).
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var 0,203 EUR (-0,056 EUR).
 • Covid-19-pandemin hade en positiv nettopåverkan på verksamheten.

 

Första halvåret
Nettoomsättningen uppgick till 666,1 MEUR (437,6 MEUR), en ökning med 52,2 procent, varav organisk tillväxt uppgick till 56,4 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 87,8 MEUR (4,1 MEUR), rörelsemarginalen var 13,2 procent (0,9 procent).
 • Nettoresultatet uppgick till 59,8 MEUR (-11,0 MEUR), en vinstmarginal på 9,0 procent (-2,5 procent).
 • EBITDA uppgick till 137,3 MEUR (54,3 MEUR), en ökning med 152,7 procent. EBITDA-marginalen var 20,6 procent (12,4 procent).
 • EBITDAaL uppgick till 111,1 MEUR (29,2 MEUR), EBITDAaL-marginalen var 16,7 procent (6,7 procent).
 • Nettokassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 95,8 MEUR (74,9 MEUR).
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var 0,377 EUR (-0,062 EUR).

 

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT

Miljoner euro, MEUR Kv 2 Kv 2 För 6M 6M För Helår
2021 2020 -ändring 2021 2020 -ändring 2020

Nettoomsättning 348,9 198,8 76% 666,1 437,6 52% 997,8
Rörelseresultat 46,2 -2,3 2 114% 87,8 4,1 2 043% 61,3
(EBIT)
Rörelsemarginal 13,3% -1,2% 13,2% 0,9% 6,1%
Nettoresultat 33,5 -8,5 491% 59,8 -11,0 640% 27,3
Vinstmarginal 9,6% -4,3% 9,0% -2,5% 2,7%
Vinst per aktie 0,203 -0,056 463% 0,377 -0,062 708% 0,182
före/efter
utspädning, EUR

EBITDA 71,8 25,3 184% 137,3 54,3 153% 157,5
EBITDA-marginal 20,6% 12,7% 20,6% 12,4% 15,8%
EBITDAaL 58,2 12,4 368% 111,1 29,2 280% 108,5
EBITDAaL marginal 16,7% 6,3% 16,7% 6,7% 10,9%
EBITA 48,6 5,2 838% 92,7 14,1 559% 76,9
EBITA-marginal 13,9% 2,6% 13,9% 3,2% 7,7%

För definitioner och avstämningar av alternativa nyckeltal, se www.medicover.com/sv/finansiell-information.
 

Denna rapport har inte granskats av företagets revisor.

Denna information är sådan information som Medicover AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 juli 2021 kl. 07.45 CEST. Delårsrapporten samt övrig information om Medicover finns tillgänglig på medicover.com (http://www.medicover.com/sv)

För ytterligare information kontakta:

Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations
Telefon: 070-303 32 72
E-post: hanna.bjellquist@medicover.com (http://file:///C:/10.6.20.41/Finance/External%20reporting/Interim%20reports/2020/Q4%2020/SWE/hanna.bjellquist@medicover.com)

Telefonkonferens: En telefonkonferens för analytiker och investerare hålls idag kl. 09.30. För att lyssna in, vänligen logga in här (https://edge.media-server.com/mmc/p/q799zknu). För att ställa frågor, vänligen ring in och ange kod: 2561816

SE: 08-566 184 67                                                                   
DE: +49 (0) 305 200 2085
UK: +44 (0) 2071 928 338
US: +1 646 741 3167

 

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter, laboratorier samt blodprovscentraler. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2020, så uppgick Medicovers omsättning till 998 MEUR och anställda till fler än 32 000. För mer information, besök www.medicover.com

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?