Annons
Nokian hallitus päätti osakeannista yhtiölle sekä suunnatusta osakeannista aiempien Nokian osakepalkkiojärjestelmien nojalla

Nokia Oyj
Pörssitiedote
3.2.2022 klo 8.30

Nokian hallitus päätti osakeannista yhtiölle sekä suunnatusta osakeannista aiempien Nokian osakepalkkiojärjestelmien nojalla

Nokian hallitus on päättänyt uusilla osakkeilla toteutettavasta 20 800 000 osakkeen suunnatusta maksuttomasta osakeannista Nokia Oyj:lle, jotta yhtiö voi täyttää vuonna 2022 ja vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana maksuun tuleviin osakepalkkio-ohjelmiinsa liittyvät velvollisuutensa.

Nokia odottaa, että osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 4.2.2022 ja osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lukien. Nokian osakkeiden kokonaismäärä rekisteröinnin jälkeen on 5 696 261 159 ja Nokia Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on 49 550 329. Uudet osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi muiden Nokian osakkeiden (NOKIA) kanssa Nasdaq Helsingissä arviolta 7.2.2022 ja Euronext Pariisissa arviolta 8.2.2022. Euronext Pariisi julkistaa erillisen tiedotteen, kun se on hyväksynyt uusien osakkeiden ottamisen kaupankäynnin kohteeksi Euronext Pariisissa.

Lisäksi Nokian hallitus on päättänyt yhtiön hallussa edellä mainitun annin seurauksena olevilla omilla osakkeilla toteutettavasta, enintään 20 800 000 Nokian osakkeen (NOKIA) suunnatusta osakeannista suorituksena vuosien 2021–2023 osakesäästöohjelman, 2019 tulosperusteisen osakepalkkio-ohjelman ja useiden vuonna 2022 ja vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana maksuun tulevien ehdollisten osakepalkkio-ohjelmien mukaisten sitoumusten täyttämiseksi ohjelmien osallistujille. Osakkeet annetaan vastikkeetta. Jokainen osaketoimitus julkistetaan erikseen pörssitiedotteena.

Kumpikin osakeantipäätös perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2021 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Nokia
Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

Olemme luotettava kumppani kriittisissä verkoissa ja sitoutuneet jatkuvaan innovaatioon sekä teknologiajohtajuuteen matkapuhelin-, kiinteissä ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.

Sitoutumalla korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja turvallisuusstandardeihin olemme mukana rakentamassa tuottavampaa, vastuullisempaa ja monimuotoisempaa maailmaa.

Lisätietoja:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Katja Antila, viestintäjohtaja

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 40 803 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen: (i) kilpailun intensiteetti, jonka odotetaan jatkuvan voimakkaana; (ii) kykymme varmistaa tuotteiden kehityssuunnitelmien ja kustannustemme kilpailukyky lisäämällä tutkimus- ja kehitysinvestointeja; (iii) kykymme hankkia tiettyjä vakiokomponentteja, kuten puolijohteita, ja niiden kustannukset; (iv) häiriöt maailmanlaajuisessa toimitusketjussa; (v) COVID-19-pandemian laajuus ja kesto sekä vaikutukset talouteen; (vi) kiihtyvä inflaatio; (vii) muut makrotalous-, geopoliittiset, toimiala- ja kilpailukehitykset; (viii) älypuhelinvalmistajien, autoalan yritysten, kuluttajaelektroniikkayritysten ja muiden lisenssinsaajien kanssa solmimiemme uusien ja nykyisten patenttilisenssisopimusten ajoitus ja arvo; (ix) brändi- ja teknologialisensoinnin tulokset, immateriaalioikeuksien suojaamisen ja puolustamisen kustannukset ja patenttilisensointiin liittyvä lainsäädäntö; (x) tiettyjen projektien valmistumisten ja hyväksymisten ajoitus; (xi) tuotejakaumamme ja alueellinen jakaumamme; (xii) epävarmuus tuloverokulujen ja ulosmenevien rahavirtojen ennustamisessa pitkällä aikavälillä, sillä ne riippuvat myös voiton alueellisen jakautumisen ja lähdeveron alaisen liikevaihdon muutoksista, patenttilisensoinnin kassavirran ajoittumisesta ja verolainsäädännön muutoksista, mukaan luettuina Yhdysvaltojen mahdollinen verouudistus ja OECD:n ehdotukset; (xiii) kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia Yhdysvalloissa ja Suomessa sekä niiden kirjaaminen taseeseemme; (xiv) kykymme saavuttaa vastuullisuustavoitteemme ja muut ympäristö- ja sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan (ESG) tavoitteet, mukaan luettuina kasvihuonekaasupäästöjä koskevat tavoitteemme; sekä 4.3.2021 julkaistun vuoden 2020 20-F-vuosikertomuksen Operating and financial review and prospects-Risk factors -kohdassa määritellyt riskitekijät.
Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden kehityksestä. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat, hyödyt tai näkymät, jotka liittyvät strategioihimme, tuotejulkistuksiin, kasvun hallintaan, vastuullisuustavoitteisiin, muihin ympäristö- ja sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan (ESG) tavoitteisiin ja liiketoimintamme operatiivisiin tunnuslukuihin; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen (mukaan lukien COVID-19:n vaikutus, vaikutuksen ajankohta ja kesto liiketoimintoihimme, toimitusketjuumme ja asiakkaidemme liiketoimintoihin) ja mahdollisiin tuleviin osinkoihin ja muuhun voitonjakoon; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat taloudellista kehitystä, kassavirtaa, tulosta, saamisten ajoitusta, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojauksia, investointivaroja, inflaatiota, tuotekustannusten alentumista ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien markkinaosuus, hinnat, liikevaihto, tulo ja katteet; D) toimeenpanokyky, odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin organisaatiorakenteessa tai toimintamallissa; ja E) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävätjatkua”, "uskoa", ”sitoutua”, ”arvioida”, "odottaa", "tavoitella", ”vaikuttaa”, "aikoa", tai muut vastaavat ilmaisut. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy lukuisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, ja jotka voivat johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat merkittävästi näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on tällä hetkellä saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikea ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja ovat riippuvaisia olosuhteista tulevaisuudessa. Tekijät, mukaan lukien riskit ja epävarmuudet, jotka voisivat aiheuttaa näitä eroavaisuuksia sisältävät ne riskit ja epävarmuudet, joista on kerrottu yllä.

 


Source: GlobeNewswire
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera