Oscar Properties Holding AB (publ): Oscar Properties offentliggör preliminärt utfall i utbyteserbjudandet och styrelsen beslutar att fullfölja utbyteserbjudandet och företrädesemissionen
EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.
  • Utbyteserbjudandet har, enligt preliminär sammanräkning, accepterats av cirka 22 procent av totalt antal preferensaktier i bolaget och cirka 32 procent av totalt antal preferensaktier av serie B i bolaget.
  • Baserat på acceptansgraden har styrelsen beslutat att frånfalla villkoret om att minst 50 procent av utestående preferensaktier respektive preferensaktier av serie B anmäls för utbyte och att genomföra utbyteserbjudandet och därmed är även villkoren för att genomföra företrädesemissionen uppfyllda.
  • Tillsammans med det utbyteserbjudandet som bolaget genomförde år 2019 kommer bolaget därmed ha återköpt cirka 61% av totalt antal preferensaktier i bolaget och cirka 62% av totalt antal preferensaktier av serie B i bolaget.

Extra bolagsstämman i Oscar Properties Holding AB (publ) ("Oscar Properties" eller "Bolaget") beslutade den 16 november 2020 att genomföra ett utbyteserbjudande till innehavare av preferensaktier och preferensaktier av serie B ("Utbyteserbjudandet") samt en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga stamaktieägare om cirka 325,8 miljoner kronor ("Företrädesemissionen"). Utbyteserbjudandet innebär att Oscar Properties erbjuder 139 nya stamaktier för varje preferensaktie som återköps respektive 667 nya stamaktier för varje preferensaktie av serie B som återköps. Utbyteserbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att Oscar Properties efter fullföljande kommer att återköpa cirka 22 procent av totalt antal preferensaktier i Bolaget och cirka 32 procent av totalt antal preferensaktier av serie B i Bolaget. Tillsammans med det utbyteserbjudandet som bolaget genomförde år 2019 kommer bolaget därmed ha återköpt cirka 61% av totalt antal preferensaktier i bolaget och cirka 62% av totalt antal preferensaktier av serie B i bolaget.Styrelsen har beslutat att genomföra Utbyteserbjudandet och därmed är även villkoren för att genomföra Företrädesemissionen uppfyllda. Styrelsen har därmed beslutat att frånfalla villkoret att minst 50 procent av utestående preferensaktier respektive preferensaktier av serie B anmäls i Utbyteserbjudandet.

"Jag kan konstatera att vi inte uppnått minst 50 procent i acceptansgrad. Självklart är jag besviken över detta utfall men då Valerum affären är såpass viktig för Oscar Properties framtid så beslutade sig styrelsen för att frånfalla detta villkor. Vi får dock inte glömma bort att med dagens utfall så har vi totalt återköpt 61% av preferensaktierna och 62% av preferensaktier av serie B.", säger Oscar Engelbert, vd på Oscar Properties.

Leverans av nyemitterade stamaktier i Utbyteserbjudandet beräknas kunna ske i samband med att aktier tecknade med stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen registreras hos Bolagsverket omkring den 21 december 2020.

Preliminär tidplan

Utbyteserbjudandet

Nedanstående tidplan för Utbyteserbjudandet är preliminär och kan komma att ändras

21 december 2020 Beräknad dag för leverans av aktier

Företrädesemissionen

Nedanstående tidplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras

27 november 2020 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, det
vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna
dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att
delta i företrädesemissionen
30 november 2020 Handel med teckningsrätter
- 10 december
2020
30 november 2020 Teckningsperiod
- 14 december
2020
30 november 2020 Handel med BTA (betalda tecknade aktier)
- 21 december
2020
15 december 2020 Beräknad dag för offentliggörande av utfall i
Företrädesemissionen
21 december 2020 Beräknad dag för leverans av aktier tecknade med stöd av
teckningsrätter
30 december 2020 Beräknad dag för leverans av aktier tecknade utan stöd av
teckningsrätter

Rådgivare

ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare till Oscar Properties. KANTER Advokatbyrå är legal rådgivare till Oscar Properties i samband med Utbyteserbjudandet och Företrädesemissionen.

För frågor vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Denna information är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 27 november 2020 kl. 14:50 CET.

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Oscar Properties Holding AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Oscar Properties Holding AB (publ) eller från någon annan.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?