1515
Litium Q3 rapport 2021: Commerce Cloud lanserat och fortsatt förbättrad lönsamhet
Perioden 1 juli - 30 september 2021
 • Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per 2021-09-30 till 58,5 MSEK (48,7 MSEK per 2020-09-30) vilket motsvarar en tillväxt på 20,3 % (27,9 %).
 • Nettoomsättningen ökade med 17,8 % till 13,9 MSEK (11,8 MSEK) med en bruttomarginal på 68,3 % (70,5 %).
 • De repetitiva intäkterna uppgick till 13,4 MSEK (11,6 MSEK) vilket motsvarar 96,7 % (98,4 %) av nettoomsättningen. 85,8 % (78,4 %) av nettoomsättningen avsåg abonnemangsintäkter och 14,2 % (21,6%) avsåg rörliga intäkter.  
 • EBITDA uppgick till -0,1 MSEK (-1,3 MSEK) och resultatet före skatt var -2,7 MSEK (-3,5 MSEK).
 • EBITDA per aktie blev -0,01 SEK (-0,10 SEK) och nettoresultatet per aktie uppgick till -0,19 SEK (- 0,26 SEK).
 • Investeringarna uppgick till 5,2 MSEK (4,8 MSEK), en ökning med 9,7 % och per periodens utgång uppgick likvida medel till 16,4 MSEK (21,4 MSEK).

 

Perioden 1 januari - 30 september 2021
 • Nettoomsättningen ökade med 22,7 % till 41,1 MSEK (33,5 MSEK) med en bruttomarginal på 68,3 % (72,1 %).
 • De repetitiva intäkterna uppgick till 39,7 MSEK (32,6 MSEK) vilket motsvarar 96,6 % (97,1 %) av nettoomsättningen. 85,8 % (79,9 %) av nettoomsättningen avsåg abonnemangsintäkter och 14,2 % (20,1 %) avsåg rörliga intäkter. 
 • EBITDA uppgick till -4,0 MSEK (- 7,0 MSEK) och resultatet före skatt var -11,9 MSEK (-14,0 MSEK).
 • EBITDA per aktie blev -0,29 SEK (-0,61 SEK) och nettoresultatet per aktie uppgick till -0,87 SEK (- 1,22 SEK).
 • Investeringarna uppgick till 16,7 MSEK (14,2 MSEK), en ökning med 17,7 % och per periodens utgång uppgick likvida medel till 16,4 MSEK (21,4 MSEK).

Annual Recurring Revenue (ARR)

ARR är Litiums viktigaste finansiella nyckeltal. Det visar värdet av de fasta och rörliga avtalsintäkterna de kommande 12 månaderna. Eftersom kunderna tenderar att stanna länge så har varje ny ARR-krona ett högt värde. I avsnittet "kommentarer till den finansiella informationen" framgår hur ARR beräknas.

ARR uppgick per 2021-09-30 till 58,5 MSEK (48,7 MSEK per 2020-09-30) vilket motsvarar en tillväxt på 20,3 % (27,9 %). Ökningen av ARR jämfört med tredje kvartalet 2020 drivs av tillströmningen av nya kunder vilka genererar nya abonnemangsintäkter samt ökande intäkter från befintliga kunder och våra teknologipartners.

Litiums mål är att den organiska tillväxten för ARR ska ligga i intervallet 20 - 40 %, illustrationen nedan visar ARR för de senaste 12 kvartalen.

Annual Recurring Revenue - ARR (MSEK)

[image]

Viktiga händelser under perioden

Litium lanserar Commerce Cloud - Den 30 september meddelar Litium att Litium Commerce Cloud lanseras. Erbjudandet möjliggör snabb tillväxt för kunder inom både B2C och B2B genom dynamisk skalning och fokus på säljdrivande verktyg. Litium Commerce Cloud innefattar en ny tillväxtbaserad affärsmodell tillsammans med en ny version av plattformen, Litium 8. 

Viktiga händelser efter perioden

Magnusson & Freij väljer Litium - Den 12 oktober meddelar Litium att Magnusson & Freij har valt Litium som plattform. Magnusson & Freij säljer förbrukningsmaterial till både privatpersoner och företag samt offentlig sektor. Nu gör man en satsning på att snabbt växa på nätet med hjälp av Litium.  

VD har ordet

Det tredje kvartalets viktigaste händelse var utan tvekan lanseringen av Litium Commerce Cloud. En viktig milstolpe och ett nytt framgångsrecept, som ger oss bättre förutsättningar att expandera affären både vertikalt och horisontellt och därigenom skapa stora värden i bolaget. 

Vårt mål är att Litiums kunder ska utklassa sina konkurrenter inom digital handel, och vi har investerat stort i Commerce Cloud för att ge de förmågorna till våra kunder. Tekniskt sett har vi växlat upp hela plattformen till Microsofts moderna .NET 5 teknologi vilket är en avgörande fördel i målmarknaden och för våra lösningspartners. Och vi är övertygande om att det nya värdeerbjudandet med en tillväxtbaserad affärsmodell, dynamisk skalning och en ny version av plattformen, Litium 8, ger våra kunder de allra vassaste verktygen för snabb skalbar tillväxt. Det gör att vi är extra glada och stolta över den positiva respons vi fått från kunder och partners i samband med lanseringen.

Resultatmässigt gör vi ett starkt kvartal där lönsamheten förbättras för tredje kvartalet i rad och EBITDA snuddar vid nollstrecket. Helt enligt plan och med en fortsatt hög tillväxttakt, hög bruttomarginal och en inbromsande utveckling av kostnaderna blir det tydligt att Litium framåt har förmågan att även leverera ett högt positivt rörelseresultat. Ett kvitto på att den underliggande affären är stark och motiverar fortsatta tillväxtinvesteringar.

De repetitiva avtalsintäkterna utgjorde 96,7 % (98,4 %) av omsättningen och de fasta avtalsintäkterna uppgick till 85,8 % (78,4 %) av dessa. Intäktsfördelningens förändring beror dels på ändrat användande och nivåer från ekosystemspartners, dels på att många kunder gått upp till större paketeringar under senaste året, vilket skiftar avtalsintäkter från rörliga till fasta.

Vår tillväxt i ARR uppvisar hög grundstyrka och ökade återigen med dryga 20 % upp till 58,5 MSEK (48,7 MSEK) drivet av en fin utveckling på både nya och befintliga kunder. Efterfrågan är fortsatt god drivet av omställningen till digital handel. När vi blickar framåt ser vi en ARR-tillväxt som på kort sikt kan påverkas av intäktsmixen, samtidigt som vi på både kort- och lång sikt har ny potential att öka tillväxten tack vare strukturen i nya affärsmodellen och plattformens ökade attraktionskraft.

Till sist vill jag ge en stor eloge till hela det fantastiska teamet på Litium för en enastående insats med Litium Commerce Cloud! Den framgångsrika lanseringen ger oss ett starkt momentum in i 2022 och gör att vi går stärkta in i nästa fas av att skala upp Litium. Med en toppmodern e-handelsplattform i marknaden stärks vår redan ledande marknadsposition, och den nya affärsmodellen ger oss, våra partners och våra kunder ännu bättre förutsättningar att driva tillväxt och lönsamhet. Vi ser fram emot att skapa ännu fler vinnande affärer tillsammans med er. Litium rising.

// Patrik

Hela kvartalsrapporten finns att ladda ned som pdf på https://www.litium.se/investor-relations under Finansiella rapporter. Idag klockan 11:00 presenterar Litium Q3 rapporten för 2021. Presentationen kommer att hållas av vd Patrik Settlin. Webbsändningen hittar du här: https://content.litium.com/sv/litium-q3-rapport-2021

Delårsrapport Q4 2021 publiceras den 17 februari 2022.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?