1515
Annons
Penser Access: Checkar in 2022 starkt - Checkin.com Group

Rekordtillväxt och nya kunder...
Omsättningen i Q1'22 blev 15,8 mkr vs vårt estimat om 14,7 mkr, vilket motsvarar en tillväxt om 107% y/y. Net Revenue Retention steg till 140% från 137%. EBITDA uppgick till -0,7 mkr vs våra estimat om - 3 mkr. Det starka resultatet går att härleda till att bolagets marknadsföringsinvesteringar har varit mer effektiva än vad vi estimerat. Bolaget har efter kvartalets utgång tecknat avtal med Playtech.

...gör att bolaget rör sig emot finansiella mål...
Givet den starka tillväxten höjer vi våra intäktsestimat med 2% över prognosperioden. Givet den starka rapporten och bolagets effektiva marknadsföring höjer vi våra EBITDA-estimat med, i snitt, 6 mkr per år fram tills 2025. Vi bedömer att bolaget successivt kommer att stärka marginalen kommande kvartal.

...vilket sänker risken i estimaten
Trots den den starka rapporten och nyheten om att Playtech har skrivit ett globalt samarbetsavtal med Checkin bibehåller vi vårt motiverade värde om 73-76 kr. Ser vi fler avtal likt Playtech bedömer vi att avkastningskravet kan sänkas. Bolaget handlas idag på en implict WACC om 18% vilket vi anser är för högt givet en stark retention rate och kundbas.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 20-05-2022 kl. 09:55: https://docs.penser.se/a/2827/CHECK20220520.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera