1515
BrainCool AB (publ) - BrainCool får genombrottsorder i Tyskland

BrainCool AB (pub) har erhållit en order från Universitetssjukhuset i Freiburg i Tyskland. Ordern omfattar ett BrainCool[™] System och två RhinoChill[®] System med ett ordervärde på ca 300 000 kronor.

Leverans och utbildning av systemen kommer att ske i juli. Systemen kommer användas på sjukhus, dels för behandling av patienter som genomgår trombektomi med båda produkterna, dels för behandling av patienter med neurologisk feber på IVA med produkten BrainCool[™] System.

VD Martin Waleij kommenterar:

Ordern är inte så stor beloppsmässigt men det är den första kommersiella beställningen och representerar ett genombrott på den viktiga tyska marknaden för den snabbt växande behandlingsmetoden trombektomi. Det är också positivt att intresset ökar för kylbehandling på IVA av patienter med neurologisk feber som en följd av Covid-19. Ordern är även en signal att sjukvårdsmarknaden i Tyskland håller på att öppnas upp igen efter att i princip stått stilla under Covid-krisen

I Tyskland har BrainCool med framgång genomfört flera behandlingar av covid 19-patienter med hög svårbehandlad feber (refraktär / neurologisk feber) vilket öppnar upp marknaden för behandling av neurologisk feber i landet. Det är ett område som i USA har riktlinjer och omfattar med än 3 miljoner patienter årligen och är under stark tillväxt. Signalerna är tydliga både i Sverige och Tyskland att området kommer etableras även i Europa. Det tillför ytterligare en patientgrupp i Europa för produkten BrainCool[™] System att bearbeta inom neurologi och pandemiska patienter.

Trombektomi är en ny teknik och metod som började praktiseras 2016 vid behandling av patienter som drabbats av stroke. Tekniken innebär att en blodpropp vid en stroke avlägsnas mekaniskt. Risken då blodflödet återigen börjar cirkulera är att det uppstår skador på hjärnan som kan vara bestående. Om man under ingreppet kyler ned hjärnan minskar risken för skador vilket innebär betydande vinster såväl för patienter i minskat lidande som hälsoekonomiskt.

BrainCool har under några år tillhandahållit utrustning och konceptet BrainCell till några tyska sjukhus, däribland Freiburg, som visat stort intresse för nedkylning vid trombektomi. Sjukhusen har genomfört en första klinisk studie och utvärderat BrainCell-konceptet vilket nu resulterat i den första kommersiella beställningen.

BrainCool kommer även under 2021 genomföra en andra studie om cirka 30 patienter för kombinerad behandling av trombektomi och temperaturbehandling med BrainCell-konceptet.  Under nästa år planeras en större studie med 8 - 10 av de ledande neurologiska universitetssjukhusen i Tyskland inom ramen för bolagets EU projekt inom området.
  • Nedkylning vid trombektomi är en helt ny marknad som håller på att öppnas upp för BrainCool och vi bedömer att den har en väldigt stor potential då mer än 15 miljoner personer globalt drabbas av stroke varje år. Det är också extra intressant att ett ledande land som Tyskland driver på utvecklingen av nedkylning vid trombektomi. Det kan underlätta spridningen av metoden till andra länder, säger Martin Waleij.

Bara i Europa uppskattas kostnaderna relaterade till stroke uppgå till 45 miljarder euro per år, varav en stor del hänförs till långvariga rehabiliterings- och vårdkostnader. Med BrainCell kan hjärnskador vid trombektomi reduceras, genom att etablera tidig kylning vilket kan ge betydande besparingar inom sjukvårdssektorn.

Bolaget långsiktiga strategi är att implementera BrainCell-konceptet i vårdkedjan inom både hjärtstillestånd och neurologi, där patienter inledningsvis redan behandlats med RhinoChill[®], för att slutligen föras över till BrainCool[™] System för behandling på IVA.

Denna information är sådan som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-06-18 08:30 CET.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?