BTS uppdaterar om operationella och finansiella effekter på grund av COVID-19

P R E S S R E L E A S E

Stockholm, 23 april 2020

STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, uppdaterar affärsläget med anledning av Corona-krisen och drar tillbaka det tidigare gjorda uttalandet avseende helåret 2020 att ”resultatet före skatt bedöms bli bättre än under föregående år”. Inget nytt uttalande görs för helåret 2020.

Som tidigare meddelats i Q4-rapporten har COVID-19-krisen resulterat i avbokningar av fysiska leveranser av program i Asien under början av 2020.

På grund av spridningen av COVID-19 till Europa, USA och övriga världen har många av BTS fysiska leveranser under den senare delen av Q1 med kort framförhållning avbokats eller flyttats framåt. Det har lett till lägre intäkter än planerat, medan kostnaderna endast marginellt kunnat sänkas under kvartalet. BTS bedömer preliminärt för det första kvartalet att intäkterna är drygt 370 Mkr, vilket är ungefär i linje med 2019 medan resultatet (EBITA) är cirka 60 procent lägre jämfört med föregående år.

BTS har vidtagit åtgärder för att stärka den vid ingången till året redan goda kassan samt genomfört selektiva kostnadsbesparingar.

Spridningen av COVID-19 har samtidigt skapat en ökad efterfrågan på digitala och virtuella leveranser. BTS är välpositionerat efter många års investeringar i digitala produkter och tjänster. De två förvärven under 2019 av SwissVBS och Rapid Learning Institute har ytterligare stärkt BTS position.

Från och med 1 mars har BTS vunnit affärer motsvarande över 250 miljoner SEK i nya digitala och virtuella leveranser i mer än 150 kundprojekt för leverans från och med andra kvartalet.


Utblick

Det är i dagsläget svårt att bedöma hur intäkterna från fysiska, digitala och virtuella leveranser kommer att utvecklas under resten av året, men på grund av de sociala restriktioner som COVID-19 medför bedöms intäkterna från fysiska leveranser under året komma att minska jämfört med föregående år.

BTS är fokuserat på att gå långsiktigt starkare ur 2020 års pandemi och recession med en större kundbas och en starkare organisation. BTS genomför marknadsförings- och försäljningskampanjer för att ytterligare växa de digitala och virtuella leveranserna under 2020.

”Vi bedömer att företagens övergång till digitala och virtuella leveranser under COVID-19-krisen skapar nya vanor som kommer att leva kvar efter krisen. Denna förändring i marknaden kommer att innebära ytterligare tillväxtmöjligheter för BTS inom digitala och virtuella leveranser”, säger Henrik Ekelund, VD för BTS Group. ”Samtidigt bedömer vi att det efter krisen kommer finns ett uppdämt behov av de fysiska leveranser som många kunder nu skjuter framåt”.

”Vi har valt att fokusera BTS medarbetare på virtuella och digitala leveranser kombinerat med en omfattande up-skilling. Vår ambition är att organisationen skall gå starkare ur krisen och ta vara på tillväxtmöjligheterna inom alla tre områden – virtuella, digitala och fysiska leveranser”, tillägger Henrik Ekelund.


För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Ekelund
VD och grundare
BTS Group AB (publ)
+46-8-587 070 00

Michael Wallin
IR-chef
michael.wallin@bts.com 
08-587 070 02
0708-78 80 19

Denna information är sådan information som BTS Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2020 kl. 11.40 CET.

Om BTS Group AB (publ)

BTS är ett tjänsteföretag med huvudkontor i Stockholm med över 800 medarbetare vid 35 kontor i sex världsdelar. Vi fokuserar på individerna när organisationer ska genomför strategiförändringar och arbetar med ledare på samtliga nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till handling och leverera resultat. Vi är övertygade om att man lär sig bäst genom egna erfarenheter. Under 30 års tid har vi skapat engagerande och effektfulla program med en djup och bestående inverkan på deltagarna och deras karriärer. Vi inspirerar till nya sätt att tänka och stärka de kritiska förmågor som medarbetare och ledare behöver för att skapa bättre affärsresultat.

It’s strategy made personal.

Våra tjänster möter en rad olika kundbehov, däribland: Strategigenomförande, Ledarskapsutveckling, Assessment för urval och utveckling, Affärsmannaskap, Utveckling av säljorganisationer, Coaching samt Digitala tjänster och evenemang med verktyg för genomförande av förändringar.

BTS är partner till närmare 450 företag och organisationer, inklusive fler än 30 av världens 100 största multinationella företag. Bland våra största kunder återfinns exempelvis: ABB, Chevron, Coca-Cola, Ericsson, EY, HP, Mercado Libre, Salesforce.com, SAP, and Tencent.

BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B.

För mer information, besök oss på www.bts.com.

Bilaga

Source: GlobeNewswire
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?