RaySearch Laboratories: Kommuniké från årsstämman 2020

Vid RaySearch Laboratories AB:s (publ) årsstämma idag fattades bland annat följande beslut.

Det beslutades att omvälja Carl Filip Bergendal, Johan Löf, Britta Wallgren, Hans Wigzell, Lars Wollung och Johanna Öberg till styrelseledamöter i bolaget samt att omvälja Lars Wollung till styrelsens ordförande.

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna och styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet. Det beslutades att ansamlade vinstmedel, uppgående till 206 198 000 kronor, skulle balanseras i ny räkning.

Det beslutades att anta de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Det beslutades att arvode till styrelseledamöter som inte uppbär lön från något bolag i koncernen ska utgå med 700 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter.

Det beslutades att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning samt att omvälja revisionsbolaget Ernst & Young till revisor.

Årsstämman beslutade även att godkänna styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?